Перспективи розвитку потенціалу світового електронно-логістичного ринку

 • Володимир Якович Омельченко д-р екон. наук, професор професор кафедри менеджменту Маріупольський державний університет
 • Ганна Петрівна Омельченко канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки та МЕВ Маріупольський державний університет
 • Олександра Володимирівна Омельченко провідний фахівець «ТОВ Фінанс», канд. екон. наук

Анотація

Узагальнено сучасні напрями розвитку світового електронно-логістичного ринку. Виділено тенденції: консолідація через систему злиттів і поглинань; створення міжнародних науково-виробничих альянсів; розробка новітніх програмних продуктів для системи е-логістики; зростання сегменту мобільної комерції; розширення сфери послуг, що надаються споживачам через Інтенет. Розроблено і обґрунтовано систему механізмів розвитку міжнародного та національних електронно-логістичних ринків. Дано рекомендації щодо створення аналітичної бази оцінки розвитку сегментів ринку відносно результативної інтеграції країни до світового ринку електронної логістики.


Ключові слова: світовий електронно-логістичний ринок, механізми е-логістики, структурні трансформації, сталий розвиток е-логістики


DOI: 10.15276/mdt.4.3.2020.6


 1. Эймор Д. Электронный бизнес. Эволюция и/или революция: пер. с англ. Москва: Вильямс, 2018. 802 с.

 2. Окландер М., Меджибовська Н. Трансформація системи поставок промислових підприємств. Економіка України. 2011. №11. С. 20‒29.

 3. Окландер М., Меджибовська Н. Парадигма материально-технического снабжения в XXI веке: модель электронного снабжения предприятий Украины. Економіст. 2011. №3 (293). С. 23‒25.

 4. Oklander M.A., Yashkin D.S. Methodological approaches to logistic risks assessment. Економіка: реалії часу. 2014. № 3 (13). С. 37‒42. URL: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html (дата звернення: 10.05.2020).

 5. 5. Козье Д. Электронная коммерция. Москва, 2019. 434 с.

 6. 6. Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технократическая волна на Западе. Москва, 2017. 486 с.

 7. 7. Доналд Дж. Бауэрсокс, Клосс Д.Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок. Москва, 2016. 668 с.

 8. 8. Christopher M. The Strategy of Distribution Management. UK, London, Pitman Publishing, 2012.

 9. 9. United States Data Access Tools. USA Census Bureau. URL: http://www.census.gov/main/www/access.html. (дата звернення: 15.01.2020).

 10. 10. United States Census Bureau. USA Census Bureau. URL: http://www.census.gov. (дата звернення: 15.01.2020).

 11. 11. E-commerce Statistics. European Commission Statistics database. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php. (дата звернення: 15.01.2020).

 12. 12. World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalInformationTechnology_Report_2018.pdf. (дата звернення: 15.01.2020).

 13. 13. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2017-18.pdf. (дата звернення: 15.01.2020).

##submission.howToCite##
ОМЕЛЬЧЕНКО, Володимир Якович; ОМЕЛЬЧЕНКО, Ганна Петрівна; ОМЕЛЬЧЕНКО, Олександра Володимирівна. Перспективи розвитку потенціалу світового електронно-логістичного ринку. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 55-62, вер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/110>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: