СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

  • Олена Євгенівна Шандрівська канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
  • Лілія Ярославівна Якимишин д-р екон. наук, доцент, професор кафедри промислового маркетингу Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя (Тернопіль, Україна)
  • Надія Михайлівна Васильців канд. екон. наук, старший викладач кафедри маркетингу і логістики Національний університет «Львівська політехніка» (Львів, Україна)

Анотація

Проведено РЕSТ-аналіз середовища розвитку річкових перевезень в Україні. До розгляду взято політико-правові (перспективи удосконалення нормативного забезпечення на засадах екологічності та низькозатратності перевезень), техніко-технологічні (технологічний стан, рівень НДДКР, державна технологічна політика, занепад сфери суднобудування, слабкий трансфер технологій та обмін інноваціями), економічні (темпи розвитку економіки, структура зовнішньої торгівлі України, особливості світової торгівлі, розвиток сегменту суднобудування, бар’єри входу на ринок), соціальні (плинність кадрів за кордон, характер попиту на робочі місця в секторі, відтік з сектору експедиторів) чиннику впливу на стан кон’юнктури у сегменті річкових вантажних перевезень в Україні.


DOI: 10.15276/mdt.2.2.2018.4

##submission.howToCite##
ШАНДРІВСЬКА, Олена Євгенівна; ЯКИМИШИН, Лілія Ярославівна; ВАСИЛЬЦІВ, Надія Михайлівна. СТРАТЕГІЧНА ОЦІНКА СЕРЕДОВИЩА РОЗВИТКУ РІЧКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 43-57, чер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/36>. Дата доступу: 20 вер. 2019
Розділ
Статьи
переглянуто раз: