Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С

 • Наталія Леонидівна Савицька д-р екон., наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна)

Анотація

У статті розкрито теоретико-методичні засади здійснення маркетингової діяльності підприємств роздрібної торгівлі в соціальних мережах у стратегічному та тактичному розрізі. Запропоновано трактування терміну маркетинг у соціальних мережах; визначено місце стратегії SMM у загальній маркетинговій стратегії компанії. Доведено, що вона є логічним продовженням функціональних стратегій маркетингу та може розглядатися як елемент комунікаційної стратегії. Окреслено етапи планування стратегії присутності бренду в соціальних мережах, що дозволяють здійснити комбінацію інструментів тактичного маркетингу в соціальних мережах.
 
Ключові слова: маркетинг у соціальних мережах, контент-маркетинг, цифровий маркетинг, електронна торгівля, онлайн-ритейл, стратегія присутності бренду в соціальних мережах, споживчий патерн.
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.2

 1. Ким В. Чан, Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 304 с.


 2. Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0 : от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе М. : АльпинаБизнес Букс, 2010. 230 с.


 3. Лылык И. Интуитивный маркетинг. К. : УАМ, 2014. 116 с.


 4. Goddin S. Tribes: We Need You to Lead Us. New York : Portfolio, 2008. 270 р.


 5. Ілляшенко С. М. Інноваційний розвиток: маркетинг і менеджмент знань: монографія Харків : Діса плюс, 2016. 192 с.


 6. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.


 7. Lauterborn B. New Marketing Litany : Four P’s Passe: C-Words Take Over. // Advertising Age. 1990. № 61 (41). P. 26.


 8. Otlacan O. E-Marketing Strategy: 7 Dimensionsto Consider (the e-Marketing Mix). URL : http://EzineArticles.com/expert/Otilia_Otlacan/5042 (дата звернення: 19.07.2017).


 9. Світовий сектор роздрібної торгівлі у 2016 році. URL : https://www2.deloitte.com/ua/uk/ pages/press-room/research/Global-Powers-of-retailing-2016.html (дата звернення: 5.08.2017).


 10. Что ожидает украинский рынок e-commerce в 2017 году. URL : https://ain.ua /2016/ 12/16/e-commerce-v-2017-evo (дата звернення: 5.08.2017).


 11. Social Media Analytics, Management&Performance. URL : https://www.socialbakers.com/ suite (дата звернення: 5.08.2017).


 12. Шахдинарян А. Что сегодня необходимо знать об интернет-аудитории? // Маркетинг в Украине. 2016. № 5 (98). С. 28–31.


 13. Омельчук Н. Социальные сети в 2016: факты, тренды, прогнозы // PaySpaismagazine. URL : https://psm7.com/analytics/socialnye-seti-v-2016-fakty-trendy-prognozy.html (дата звернення: 12.06.2017).


 14. Термин паттерн. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1% 82%D0%B5%D1%80%D0%BD (дата звернення: 12.06.2017).


 15. Савицька Н. Л., Полевич К. В. Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram // Бізнес Інформ. 2016. №11. С. 419–424.


 16. Аудитория Instagram в Украине выросла почти в полтора раза // Ліга Бізнес Інформ від 27.06.2017. URL : http://biz.liga.net/ekonomika/ it/novosti/3696310-auditoriya-instagram-v-ukraine-vyrosla-pochti-v-poltora-raza.htm (дата звернення: 1.07.2017).


 17. Five Effective Ways ToGet More Traffic Using Instagram. URL : http://bb2u.net/make-money-online/seo/5-effective-ways-get-traffic-using-instagram. html (дата звернення: 11.05.2017).


 18. Katz E., Lazarsfeld P. Personalinfluence : The part played by people in the flow of mass communications: 2-nd ed. Piscataway: Transaction Publishers, 2005. 400 p.

##submission.howToCite##
САВИЦЬКА, Наталія Леонидівна. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 20-33, жов. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/5>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: