Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції

 • Світлана Володимирівна Ковальчук д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
 • Євгенія Михайлівна Забурмеха канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)

Анотація

У статті розглянуті класифікаційні ознаки органічної продукції, а також переваги і недоліки органічного виробництва та органічної продукції в контексті маркетингової концепції. Наведені результати маркетингових досліджень поведінки споживачів на ринку органічної продукції за використання цифрових технологій. За результатами досліджень сформовано профіль споживачів органічної продукції та розроблені маркетингові заходи щодо її просування
 
Ключові слова: органічна продукція, органічне виробництво, зелений маркетинг, цифровий маркетинг
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.3

 1. Камінський В. Органічне землеробство – шлях до продовольчої безпеки // Громадянське суспільство : електрон. версія журн. URL : http://www.viche.info/journal/4161 (дата звернення: 15.04.2017).


 2. Галечьян Н., Гусева Ю. Экопродукты в современном мире // Продовольча індустрія АПК. 2009. № 2. С. 14–17.


 3. Екологічно чисті продукти // Вікіпедія. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki (дата звернення: 11.07.2017).


 4. Тіхонова Н. О. Формування категоріального апарату у сфері визначення різних типів харчових продуктів // Економічний аналіз. 2014. Т. 3, № 15. С. 191–196.


 5. Органік в Україні // Федерація органічного руху України. URL : http://organic.com.ua/uk/ homepage/2010-01-26-13-42-29 (дата звернення: 25.06.2017).


 6. Тіхонова Н. О., Межинська-Бруй О. Ю. Органічна продукція: переваги і недоліки // Наукові праці Національного університету харчових технологій : електрон. версія журн. Т. 20, № 5. С. 98-104. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_5_13 (дата звернення: 25.06.2017).


 7. «Зеленый» маркетинг и его особенности / М. И. Дергунова, М. С. Говорова, А. В. Мельникова, В. Л. Мельникова // Актуальные вопросы экономики и управления: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). М. : Буки-Веди, 2015. С. 72–74.


 8. Козлова О. А. «Зеленые» маркетингове стратеги компаний на рынке продовольственных товаров // Практический маркетинг : електрон. версія журн. № 10. URL : http://www.cfin.ru/ press/practical/2010-10/01.shtml (дата звернення: 15.06.2015).


 9. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. з англ. под ред. В. Б. Колчанова. СПб. : Питер, 2004. 800 с.


 10. Kilbourne W. , Beckmann S. C. Review and critical assessment of research on marketing and the environment // Journal of Marketing Management. 1998. № 14. P. 513–532.


 11. Peattie K. Towards Sustainability The Third Age of Green Marketing // The Marketing Review. 2001. № P. 146.


 12. Polonsky M. An introduction to Green Marketing // Electronic Green Journal : електрон. версія журн. Vol. 1, Issue 2. URL: http://egj.lib.uidaho.edu/ egj02 (дата звернення: 25.04.2017).


 13. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг. Менеджмент. 12-е изд. СПб. : Питер, 2008. 816 с.


 14. Экологический маркетинг / [Т. В. Гусева, И. И. Кретов, А. Е. Хачатуров [и др.] // Маркетинг в России и за рубежом. 2000. № 4. С. 47.

##submission.howToCite##
КОВАЛЬЧУК, Світлана Володимирівна; ЗАБУРМЕХА, Євгенія Михайлівна. Маркетингові цифрові технології у дослідженні споживачів органічної продукції. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 34-51, жов. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/6>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: