Квалітативна оцінка маркетингових чинників впливу на цифровий бізнес

 • Alona Natorina канд. екон. наук, начальник відділу статистики і аналітики вищої освіти, ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (Київ, Україна).

Анотація

Систематизовано частинні іманентні компоненти впливу на систему управління маркетинговою товарною політикою (СУМТП) онлайн-ритейлерів якісного вимірювання та розроблено відповідну їх архітектоніку. Ідентифіковано латентні першопричини формування СУМТП онлайн-ритейлерів, що детермінують частинні іманентні компоненти впливу якісного вимірювання, а також пояснюють кореляцію між відповідними ознаками та змістовно їх інтерпретують. Розроблено канонічні моделі оцінки частинних іманентних компонентів впливу на СУМТП онлайн-ритейлерів, реалізація яких є фундаментом для генерування дієвих маркетингових рішень та досягнення відповідних цілей за рахунок точкового управлінського впливу. Обґрунтовано методичний підхід до квалітативної оцінки маркетингових чинників, що впливають на цифровий бізнес. Розроблено пропозиції та рекомендації для онлайн-ритейлерів за результатами апробації і валідації методичного підходу.


Ключові слова: цифровий бізнес, онлайн-ритейлер, система управління маркетинговою товарною політикою, іманентний компонент, канонічна модель


DOI: 10.15276/mdt.3.1.2019.7


 1. All Retail. (2018). Retrieved from http://allretail.ua.

 2. Bharadwaj, A., El Sawy, O., Pavlou, P., & Venkatraman, N. (2013). Digital business strategy: toward a next generation of insights. MIS Quarterly, 37 (2), 471-482.

 3. Deloitte. (2018). Retail Trends 2018. Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/consumer-business/deloitte-uk-retail-trends-2018.pdf

 4. Demo version of the software package “SPSS Statistics”. ibm.com Retrieved from: https://www.ibm.com/products/spss-statistics.

 5. Demo version of the software package “STATISTICA”. ru Retrieved from: http://statsoft.ru/products.

 6. GfK Ukraine. (2018). Retrieved from http://www.gfk.com/uk-ua.

 7. Kane, G., Palmer, D., Philips Nguyen, A., Kiron, D. & Buckley, N. (2015). Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. MIT and Deloitte. Retrieved from: http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/.

 8. KPMG. (2018). Global retail trends. Retrieved from: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/03/global-retail-trends-2018.pdf.

 9. Matskul, V.M. (Eds.). (2016). Matematychni metody ta modeli v ekonomichnykh doslidzhenniakh: monohrafiia [Mathematical methods and models in economic research: monograph]. Odesa: ONEU, 184 [in Ukrainian].

 10. MIT Center for Digital Business. (2018). ebusiness.mit.edu Retrieved from: http://ebusiness.mit.edu/research/index.html.

 11. Oklander, M.A., Oklander, T.O., & Yashkina, O.I. (2017). Tsyfrovyi marketynh – model marketynhu ХХІ storichchia [Digital Marketing – The Marketing Model of the 21st Century]. Oklander, M.A. (Ed.). Odesa [in Ukrainian].

 12. Prom.ua. ua. (2017). Retrieved from: https://prom.ua.

##submission.howToCite##
NATORINA, Alona. Квалітативна оцінка маркетингових чинників впливу на цифровий бізнес. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 92-104, бер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/64>. Дата доступу: 25 тра. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: