Маркетинг науково-освітніх знань сучасного університету

 • Serhii Illiashenko д-р екон. наук, професор, професор кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» (Харків, Україна); д-р хабілітований, професор, Вища школа економіко-гуманітарна (Бєльсько-Бяла, Польща).
 • Yuliia Shypulina д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» (Харків, Україна); головний науковий співробітник, Сумський державний університет (Суми, Україна)
 • Klisinski Janusz д-р хабілітований, професор, Академія техніко-гуманітарна (Бєльсько-Бяла, Польща)

Анотація

Стаття присвячена розробленню теоретико-методологічних засад системи маркетингу науково-освітніх знань сучасного університету. З цих позицій систематизовано основні завдання маркетингу науково-освітніх знань, виокремлено і деталізовано завдання, що стосуються орієнтування системи продукування (отримання) знань на найбільш перспективні їх види, а також формування і стимулювання попиту, просування і використання (комерціалізації) актуальних релевантних знань: окремо у розрізі наукових знань, окремо – освітніх. Обґрунтовано доцільність застосування концепції 8Р в системі оперативних заходів комплексу маркетингу науково-освітніх знань університетів. Сформовано укрупнену схему маркетингу науково-освітніх знань сучасного університету, яка об’єднує в єдину систему: види маркетингу; основні завдання; інструменти вирішення зазначених завдань. Розроблено організаційні аспекти функціонування маркетингу науково-освітніх знань університету. Розроблена схема орієнтованої на знання системи управління університетом, визначено роль і місце в ній системи маркетингу науково-освітніх знань. Отримані результати істотно поглиблюють теоретико-методологічні засади ринково-орієнтованого управління сучасним університетом в частині формування системи маркетингу науково-освітніх знань.


Ключові слова: маркетинг науково-освітніх знань, завдання маркетингу знань університету, концепція 8Р комплексу маркетингу знань, організація маркетингу науково-освітніх знань, орієнтоване на знання управління університетом.


DOI: 10.15276/mdt.3.4.2019.1


 1. Gholdobyn, N. D. (2009) Marketing znaniy i innovatsionnyiy pedagogicheskiy protsess [Marketing of Knowledge and Innovative Pedagogical Process]. Yaroslavl Pedagogical Bulletin, no. 4, pp. 130-134. (in Russian)

 2. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Naukovi konferenciji jak instrument produkuvannja i poshyrennja znanj v konteksti innovacijnogho rozvytku universytetiv (dosvid kafedry marketynghu ta UID SumDU) [Scientific Conferences as a Tool for Production and Dissemination of Knowledge in the Context of Innovative Development of universities]. Ekonomichni nauky – Herald of Khmelnytskyinational university. Economic sciences, vol. 2, no. 5, pp. 74-77. (in Ukrainian)

 3. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Upravlinnja znannjamy universytetu v konteksti koncepciji jogho innovacijnogho rozvytku [University Knowledge Management in the Context of its Innovative Development Concept]. The Bulletin of Lviv Polytechnic National University, Series: Logistics, no. 892, pp. 72-79. (in Ukrainian)

 4. Illiashenko, S.M. (2018) Internet-birzhi promyslovoji vlasnosti – skladova innovacijnoji infrastruktury. [Industrial Property Internet Exchanges are a Component of Innovative Infrastructure]. Proceedings of the Birzhovyj rynok v Ukrajini: stan ta vyklyky sjoghodennja (Ukraine, Kyiv, December 11, 2018), Kyiv: NUBiP of Ukraine, pp. 15-17.

 5. Illiashenko, S.M., Shypulina, Yu.S., Illiashenko, N.S. (2018) Komunikatyvna efektyvnistj ghrupy u Facebook jak instrumentu prosuvannja vypuskovoji kafedry na rynku naukovo-osvitnikh poslugh [The Communicative Effectiveness of the Facebook Group as an Instrument for Promoting the University Department to Scientific and Educational Services Marke]. Marketing and Digital Technologies, vol. 3, no. 1, pp. 83-95. (in Ukrainian)

 6. Illiashenko, S.M. (2011) Suchasni tendenciji zastosuvannja Internet-tekhnologhij u marketynghu [Modern Lines of Application of Internet Technologies in Marketing]. Marketing and Management of Innovations, vol. 2, no. 4, 64-74. (in Ukrainian)

 7. Karpjuk, O.A. (2013) Marketyngh intelektualjnogho kapitalu [Marketing of Intellectual Capital]. Scientific Works of National University of Food Technologies, no. 53, pp. 186-193. (in Ukrainian)

 8. Nikolajevsjka, V. (2013) Marketyngh v systemi osvity [Marketing in the Education System]. Research Publications Collection of Uman State Pedagogical University, no. 3, pp. 202-208. (in Ukrainian)

 9. Matvijiv, M. Ja. (2007) Marketyngh znanj: metodologhichnyj ta orghanizacijnyj [Marketing of knowledge: methodological and organizational aspects]. Ternopil: Ekonomichna dumka. (in Ukrainian)

 10. Pylypchuk, K (Ed.). (2018) Rozvytok marketynghu v umovakh informatyzaciji suspiljstva [Development of Marketing in the Conditions of Informatization of Society]. K.: KNEU. (in Ukrainian)

 11. Serbinovskiy, B. Yu. (2011) Marketing ekonomiki znaniy i marketing znaniy. Chast 1. [Marketing of Knowledge Economy and Knowledge Marketing. Part 1]. Scientific Journal of KubSAU, vol. 74, no. 10, pp. 406–426. Available at: https://sj.kubsau.ru/issues/74 (accessed 01 October 2019). (in Russian)

 12. Tjeljetov, O.S. (2014) Marketynghova osvita v umovakh realjnogho sektora ekonomiky [Marketing Education in Condition of Real Economy Sector]. Economic Bulletin of National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnical Institute», no.11, pp. 435-439. (in Ukrainian)

 13. Tjeljetov, O.S., Tjeljetova, S.Gh. (2014) Marketyngh osvity vyshhykh navchaljnykh zakladiv Ukrajiny [Marketing of Education at the Ukrainian Higher Educational Institutions]. Marketing and Management of Innovations, no. 4, 47-56. (in Ukrainian)

 14. Khaminich, S.Ju., Sujima, I.P. (2013) Marketyngh osvity v umovakh ghlobalizaciji [Marketing Education in the Globalized Environment]. Visnyk of Dnipro University. Ser. World Economy and International Economic Relations, vol.22, no. 6. pp. 104-111. (in Ukrainian)

 15. Jakshyn, A.S. (2010) Strategiya i taktika marketinga znaniy na ryinke obrazovatelnyih uslug [Strategy and Tactics of Marketing Knowledge in the Market of Educational Services]. Economic sciences, vol. 66, no. 5, pp. 297-301. (in Russian)

 16. Dereń, A., Skonieczny, J. (2018) Marketing intellectual property. Marketing and Digital Technologies, vol. 2. no. 2. pp. 21-29.

 17. Scarborough, E. (2010) 5 Marketing Questions. Inside higher education. Available at: https://www.insidehighered.com/advice/2010/07/23/5-marketing-questions (accessed 01 October 2019).

 18. Thomas, M. (2010) Educational Management and Strategic Marketing. Journal of economics and information science, no 2, pp. 235-264.

##submission.howToCite##
ILLIASHENKO, Serhii; SHYPULINA, Yuliia; JANUSZ, Klisinski. Маркетинг науково-освітніх знань сучасного університету. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 13-22, гру. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/80>. Дата доступу: 05 кві. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: