Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції

 • Вікторія Миколаївна Сіньковська асистент кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

У статті розглянуті підходи до оцінки лояльності споживачів та наведені методи, що до них відносяться. Здійснено порівняльний аналіз підходів, що відображають основні вектори розгляду проблеми дослідження лояльності. Також проаналізовані існуючі методи розрахунку показника лояльності, виявлені основні переваги та недоліки кожного. Запропонований новий метод оцінки лояльності споживачів, детально наведені етапи та показники, що призводять до розрахунку інтегрального індексу лояльності, згідно цього методу. Запропонована шкала оцінки інтегрального індексу лояльності (InLI) в результаті здійснення його розрахунку.


Ключові слова: лояльність, метод, інтегральний показник лояльності, поведінкова модель, ринковий компонент.


DOI: 10.15276/mdt.3.4.2019.4


 1. Jacoby J. Brand Loyalty. Measurement and Management. New York, 1978. 120 с.

 2. Bush P.S. Marketing Strategic Foundations. Homewood, 1985. 120 p.

 3. Бабенко А.А. Аналіз різноманітних методів оцінки споживацької лояльності. Вопросы экономики и управления. 2016. № 1. С. 36‒39.

 4. Hofmeyr J., Rice B. Commitment-Led Marketing. John Wiley and Sons. 2000. pp. 1-185.

 5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. / пер. з фран. СПб. : Наука, 1996. 146 с.

 6. Цисар А.В. Лояльність покупців: основні визначення, методи вимірювання, способи управління. Маркетинг и маркетинговые исследования. 2002. № 5. 57 с.

 7. Димшіц М. Споживацька лояльність: механізми повторної купівлі. Вершина, 2007. 200с.

 8. Дойль П. Менеджмент: Стратегія і тактика. / пер. з англ.. СПб.: Питер, 2004. 560с.

 9. Колобова Е.П., Ойнер О.К. Сучасні споживацькі тренди та задоволення споживача: Монографія / НИЦ Инфра-М, 2013. 142 с.

 10. Інформаційні системи лояльності: RFM-аналіз. Веб-сайт. URL: https://stud.com.ua/49902/marketing/analiz (дата звернення: 28.11.2019)

##submission.howToCite##
СІНЬКОВСЬКА, Вікторія Миколаївна. Вимірювання лояльності споживачів в умовах конкуренції. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 40-53, гру. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/83>. Дата доступу: 05 кві. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: