Використання маркетингових інструментів і цифрових технологій у просуванні металургійної продукції

 • Михайло Петрович Сагайдак д-р екон. наук, доцент, професор кафедри маркетингу, заступник директора з науково-педагогічної роботи Криворізького економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг, Україна)
 • Нікіта Костянтинович Лавреньов аспірант, спеціаліст відділу адміністрування продаж СНД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (м. Кривий Ріг, Україна)

Анотація

У статті запропоновано підхід до структуризації засобів просування металопродукції та обґрунтовано доцільність застосування у процесі її просування сучасних маркетингових, цифрових та інформаційних технологій з урахуванням специфіки галузевого ринку та його основних гравців. Доведено, що для більш ефективного використання сучасних засобів просування, металургійні підприємства України мають будувати діяльність з просування продукції, спираючись на три основні принципи: орієнтація на більш широке коло споживачів, включаючи малі та середні підприємства і окремі індивідуальні господарства; створення комунікативного іміджу; використання мультиканальних комунікацій.
 
Ключові слова: ринок чорної металургії, металургійна продукція, діджиталізація операційних процесів, просування, комунікації.
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.6

 1. Excess Capacity in the Global Steel Industry and the Implications of New Investment Project // OECD Science, Technology and Industry Policy Papers. January 2015. No. 18.


 2. Белявцев М. И., Какодей А. А. Использование маркетингових стратегий управления сбытом на промышленных предприятиях // Вісник Хмельницького національного університету. 2010. T. 1, № 1. С. 163–165.


 3. Gajdzik B. Development of Market Strategies of Metallurgical Enterrprises after Restructuring of Steel Industry // Metalurgija. 2014. № 1 (53). pp. 131–134.


 4. Кучер А. Т., Кучер В. А. Розробка комплексу маркетингу металургійного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. 2010. T. 4, № 4. С. 189–192.


 5. Харченко Т. Г. Формування системи комунікацій промислового підприємства // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2011. Т. 3. С. 329–334.


 6. American Marketing Association. Promotion definition – Dictionary. URL : https:// ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=P&dLetterP# promotion (дата звернення: 15.04.2017).


 7. World Steel Association. World Steel in Figures 2017. URL : https://www.worldsteel. org/media-centre/press-releases/2017/world-steel-in-figures-2017.html (дата звернення: 207.2017).


 8. Metalbulletin. Metalbulletin – PriceBook URL : https://www.metalbulletin.com /My-price-book.html (дата звернення: 25.07.2017).


 9. Інформаційне агентство «Метал Кур'єр». МеталлКурьер – Обзоры 2016. URL : https://metalexpert-group.com (дата звернення: 207.2017).


 10. Група Метінвест заявляє про втрату контролю над діяльністю своїх підприємств на тимчасово неконтрольованій території України. URL : https://www.metinvestholding.com/ua/ press/news/show/7394 (дата звернення: 11.07.2017).


 11. Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна». Poroshenko excludes metallurgy from priority sectors of Ukrainian economy. URL : http://en.interfax.com.ua/news/economic/ 317484.html (дата звернення: 18.07.2017).


 12. Державна служба статистики України. Індекс виконання будівельних робіт в Україні у 2016-2017рр. URL : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 9.08.2017).


 13. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Україні. Повідомлення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну арматури та катанки походженням з Російської Федерації. URL : https://ukurier.gov.ua/uk/articles/ mizhvidomcha-komisiya-z-1802 (дата звернення: 23.07.2017).


 14. Укрметалургпром. Оперативні показники роботи металургійних підприємств України на підконтрольній території за 7 місяців 2017 р. URL : http://ukrmetprom.org/ua/ operativni-pokazniki-roboti-metalur (дата звернення: 3.08.2017).


 15. Укрметалургпром. Виробництво та споживання металопрокату в Україні за 7 міс. 2017 р. URL : http://ukrmetprom.org/ua/virobnictvo-ta-spozhivannya-metalopro (дата звернення: 3.08.2017).


 16. Дерюгина С. Комплекс маркетинговых коммуникаций: элементы, их формы и содержание. URL : http://www.marketing.spb.ru/read/article /ahtm (дата звернення: 13.07.2017).


 17. Линден А. Инструменты продвижения товаров b2b. URL : http://www.annalinden.ru /thought/promyshlennaya_reklama_reklama_b2b/instrumenty_prodvizheniya_tovarov_b2b (дата звернення: 18.07.2017).


 18. Окландер М. А. Методи експертних і прогнозних оцінок обсягів збуту промислових підприємств // Механізм регулювання економіки. 2016. № 1. С. 69–77.


 19. Ілляшенко С. М., Дериколенко А. О. Web-сайт як інструмент просування продукції промислового використання // Бізнес Інформ. 2014. № 10. С. 229–235.


 20. Решетнікова І. Л., Єременко Ю. О. Використання інтернет-технологій в маркетингу сфери послуг // Маркетинг в Україні. 2014. №5. С. 47–58.


 21. Окландер М. А. Цифровий маркетинг як форма реалізації концепції маркетингу ХХІ сторіччя // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів: 3-5 листоп. 2016 р.) Львів, 2016. С. 194–195.

##submission.howToCite##
САГАЙДАК, Михайло Петрович; ЛАВРЕНЬОВ, Нікіта Костянтинович. Використання маркетингових інструментів і цифрових технологій у просуванні металургійної продукції. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 83-107, лис. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/9>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: