Обов’язки рецензентів

Участь у рішеннях редакційної колегії
Рецензування допомагає головному редактору при прийнятті рішення щодо публікації статті. Рецензування є невід’ємною частиною наукової роботи.
Одеський національний політехнічний університет поділяє позицію видавництва Elsevier, що вчені, які бажають публікувати статті, мають моральний обов’язок брати участь у рецензуванні.
 
Оперативність
Кожен обраний рецензент, який усвідомлює власну некомпетентність у рецензуванні рукопису або знає, що оперативне рецензування є неможливим, повинен сповістити головного редактора і виключити себе з процесу рецензування.
 
Конфіденційність
Кожний отриманий для рецензування рукопис повинен розглядатися як конфіденційний документ. Він не повинен показуватися або обговорюватися з іншими особами за винятком осіб, уповноважених головним редактором.
 
Стандарти обєктивності
Рецензії повинні виконуватися об’єктивно. Неприпустимі особистісні нападки на автора. Рецензенту слід висловлювати точку зору однозначно і обгрунтовано.
 
Визнання джерел
Якщо на вже опубліковану роботу автором не було зроблено посилання, рецензент повинен відзначити цей факт. Заява щодо опублікованих даних, висновків або аргументів повинна супроводжуватися відповідним посиланням. Рецензенту слід привернути увагу головного редактора у разі виявлення схожості між даним рукописом та іншою статтею.
 
Розголошення відомостей і конфлікт інтересів
Неопублікована інформація із поданої статті не повинна використовуватися у власній роботі рецензента без письмового дозволу автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані при рецензуванні, повинні зберігатися у секреті і не використовуватися для отримання особистої вигоди. Рецензенту слід відмовитися від участі в рецензуванні у разі, якщо присутній конфлікт інтересів, що випливає з конкуренції, співробітництва чи інших відносин з авторами, підприємствами або установами, що мають відношення до статті.