Позитивні та негативні аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу

 • Ольга Олександрівна Селезньова д-р. екон. наук, доцент, професор кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна)
 • Вероніка Валеріївна Шмагіна канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування
 • Тетяна Ігорівна Єгорова-Гудкова канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна)

Анотація

У роботі досліджується позитивні та негативні аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу. Автори досліджують вигоди від впровадження системи автоматизації ціноутворення для керівництва підприємства, що здійснює свою господарську діяльність в інтернет-просторі (економія часу повноважених осіб, прискорення збору, аналізу та обробки інформації про ціни на ринку, встановлення цін на підприємстві за встановленими алгоритмами). Виділяються ризики, що необхідно мати на увазі під час впровадження будь-яких систем аторматизації ціноутворення (необхідність доопрацювань в процесі використання програмних засобів, можливість похибок у алгоритмах, залежність від виконавця програмного забезпечення). Наводяться світові програмні продукти, що застосовуються для вирішення досліджуваного питання. Детально розглядається метод парсингу, як популярний на національному ринку. Розкриваються переваги (автоматичність та оперативність, цільове направлення, виділення спірних моментів, відстеження динаміки) та недоліки (можливість різночитань алгоритмів, тривалість тестування, вартість програмного забезпечення) цінового парсингу для інтернет-рітейлерів.


Ключові слова: автоматизація ціноутворення, інтернет-торгівля, цифровий маркетинг, ціновий парсинг, інтернет-маркетинг.


DOI: 10.15276/mdt.5.3.2021.4 1. Нэгл, Т., Хоган, Дж. И Зейл, Дж., Стратегия и тактика ценообразования: руководство для более прибыльного роста,Oxon, Routledge, 2016, C. 207–243.

 2. Шишкин М. М. Как сформировать привлекательные для клиентов цены. Управление продажами, 2016, №6. С.422 – 426.

 3. Селезньова О.О. Автоматизація ціноутворення: переваги та недоліки // Матеріали 75-ї звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, 25–27 листоп. 2020, Одеса / відп. ред. А. В. Смітюх; ред. кол.: Н. Л. Кусик, А. Л. Святошнюк, Т. В. Степанова та ін. Одеса : Фенікс, 2020. 226 с. C. 166–168. URL: http://dspace.onu. edu.ua:8080/handle/123456789/29681 (дата звернення 11.04.2021)

 4. Динамическое ценообразование в ритейле с помощью ИТ-решений. ВТИ-сервис. URL: https://vti-service.ru/blog/tekhnologii/kak-it-resheniya-pomogayut-organizovat-v-magazine-dinamicheskoe-tsenoobrazovanie/ (дата звернення 11.04.2021)

 5. 4 кращих програмних засобів автоматизованого ціноутворення, щоб знайти найкращу ціну. node-tricks.com. URL: https://uk.node-tricks.com/4-best-automated-pricing-software-find-best-price (дата звернення 11.04.2021)

 6. «Ситилинк»: цены всегда будут самыми низкими. retail-loyalty.org. URL: https://retail-loyalty.org/lr/citilink-automatization-price/ (дата звернення 11.04.2021)

 7. Yashkina, O. (2017) The optimal pricing strategy of the novelty product determined by function of price elasticity of demand. Marketing and digital technologies, vol. 1, no. 2, pp. 125–137.

 8. Mykhailo Oklander, Оlena Chukurna, Tatiana Oklander, Oksana Yashkina. (2020) Methodical Approach to Calculating Information Value in Pricing Policy in Supply Chains. Estudios de Economía Aplicada. Vol 38, No 4. DOI: http://dx.doi.org/10.25115/eea.v38i4.4009

 9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.

 10. What is Digital Marketing and Digital Marketing Strategy? URL: https://www.equinetacademy.com/ what-is-digital-marketing/ (дата звернення: 25.06.2021).

 11. 42 Digital Marketing Trends You Can’t Ignore in 2021. URL: https://inlnk.ru/WMV53 (дата звернення: 25.06.2021).

##submission.howToCite##
СЕЛЕЗНЬОВА, Ольга Олександрівна; ШМАГІНА, Вероніка Валеріївна; ЄГОРОВА-ГУДКОВА, Тетяна Ігорівна. Позитивні та негативні аспекти автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 43-52, жов. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/147>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: