Напрями розвитку цифрових маркетингових систем на макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки

 • Юрій Володимирович Робул доктор економічних наук, доцент доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна)

Анотація

Стаття присвячена визначенню основ розвитку цифрового маркетингу як маркетингової системи на макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки. З використанням троїстої структури цифрової маркетингової системи запропоновано розглядати розвиток цифрового маркетингу як процес трансформації на макрорівні, подібний до процесу організаційних змін Бекгарда-Гаріса. Цей процес трансформації здійснюється в межах стратегії цифрової трансформації економіки, у якій виділяють напрями цифрової приватизації, цифрової індустріалізації, цифрового інвестування та реінвестування, а також електронного урядування й документообігу. Сформульовані зміст та умови реалізації окремих складових розвитку цифрових маркетингових систем для кожного напряму цифрової трансформації економіки. Визначені напрями подальших досліджень.


Ключові слова: маркетингова система, цифровий маркетинг, цифрова трансформація, цифрова маркетингова система, ІТ-сектор.


DOI: 10.15276/mdt.5.3.2021.7 1. Fisk G. Marketing Systems: An Introductory Analysis. New York: Harper & Row, 1967. xviii, 797 с.

 2. Alderson W. A Normative Theory of Marketing Systems. Theory in Marketing / R. Cox, W. Alderson, S. Shapiro. Homewood: Richard D. Irwin, 1964. C. 92 - 108.

 3. Hunt S. D. On Reforming Marketing. For Marketing Systems and Brand Equity Strategy Does Marketing Need Reform?: Fresh Perspectives on the Future / J. N. Sheth, R. Sisodia. New-York: Routledge, 2015. C. 77-85.

 4. Layton R. A. Marketing Systems – Looking Backward, Sizing up and Thinking Ahead. Journal of Macromarketing. 2019. T. 39, № 2. C. 208-224.

 5. Hunt S. D. Macromarketing as a Multidimensional Concept. Journal of Macromarketing. 1981. T. 1, № 1. C. 7-8.

 6. e-Commerce: impacts and policy challenges: Working paper / OECD; J. Coppel; Economic Department. Paris: OECD, 2000. 26 c..

 7. Kshetri N., Dholakia N. Determinants of the global diffusion of B2B e-commerce. Electronic Markets. 2002. T. 12, № 2. C. 120-129.

 8. Gibbs J. L., Kraemer K. L. A cross‐country investigation of the determinants of scope of e‐commerce use: an institutional approach. Electronic markets. 2004. T. 14, № 2. C. 124-137.

 9. Kannan P. K., Li H. A. Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing. 2017. T. 34, № 1. C. 22-45.

 10. Chen Y., Wang L. T. Marketing and the Sharing Economy: Digital Economy and Emerging Market Challenges. Journal of Marketing. 2019. T. 83, № 5. C. 28-31.

 11. Eckhardt G. M. [та ін.] Marketing in the Sharing Economy. Journal of Marketing. 2019. T. 83, № 5. C. 5-27.

 12. Ahluwalia P., Merhi M. I. Understanding Country Level Adoption of E-Commerce: A Theoretical Model Including Technological, Institutional, and Cultural Factors. Journal of Global Information Management (JGIM). 2020. T. 28, № 1. C. 1-22.

 13. Окландер М. А., Романенко О. О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут. 2015. № 12. C. 362-371.

 14. Рубан В. В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. T. 2, № 2 (08). C. 20-23.

 15. Гулей А. І., Язлюк Б. О., Гулей С. А. Формування нової цифрової ери на межі реального та віртуального соціально-економічного простору взаємодії. Український журнал прикладної економіки. 2018. T. 3, № 2. C. 17-26.

 16. Grytsulenko S., Zakharchenko L. Development of Comparative Assessment Method of Digital Economy Based on the Integral Index. Technology Audit and Production Reserves. 2019. T. 6, № 4(50). C. 33-39.

 17. Robul Y. Structure and Constituents of Digital Marketing Systems. Olsztyn Economic Journal. 2020. T. 15, № 1. C. 53-62.

 18. Burke W. W. Organization change : theory and practice. Fourth edition. Los Angeles: SAGE, 2014. xviii, 425 с. (Foundations for organizational science).

 19. Kotter J. P. Leading Change. Boston, Mass.: Harvard Business Review Press, 2012. xii, 194 с.

 20. Россия онлайн. Четыре приоритета для прорыва в цифровой экономике / The Boston Consulting Group (BCG); Б. Банке [та ін.]. Бостон: BCG, 2017. 24 c.

 21. Грицуленко С. И., Уманець Е. Ю. Инфокоммуникационное развитие Украины в сусловиях перехода к цифровой экономике. Проблеми економіки. 2018. T. 4, № 38. C. 49-60.

 22. Левчинський Д. Л., Каширнікова І. О., Кононова О. Є. Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір. 2018. № 139. C. 66-76.

##submission.howToCite##
РОБУЛ, Юрій Володимирович. Напрями розвитку цифрових маркетингових систем на макрорівні в умовах цифрової трансформації економіки. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 72-82, жов. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/150>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: