Дослідження тенденцій розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та інструменти залучення клієнтів на ньому

 • Наталія Євгенівна Кузьо старший викладач кафедри маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка" (Львів, Україна)
 • Наталія Степанівна Косар канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу і логістики Національний університет "Львівська політехніка" (Львів, Україна)

Анотація

Встановлено, що останніми роками внаслідок зростання кількості користувачів Інтернету, частоти його використання, розширення напрямів використання в Україні активно розвивається ринок Інтернет-реклами. Проте гостра конкурентна боротьба між рекламними агенціями змушує їх шукати напрями посилення своїх конкурентних переваг.  Визначено, що це доцільно їм робити за рахунок більш детального дослідження потреб клієнтів, прагнення до комплексного їх задоволення. Результати проведеного дослідження свідчать, що серед компаній-лідерів на ринку реклами України кращі позиції займають ті з них, які займаються Інтернет-просуванням. Враховуючи, що кількість клієнтів рекламної агенції визначає її успішність на ринку, для покращання ринкових та фінансових показників агенції необхідно постійно шукати способи залучення клієнтів. У статті подано рекомендовані інструменти, що можуть бути використані з цією метою.


Ключові слова: ринок реклами, Інтернет-реклама, рекламна агенція, конкурентні переваги, способи залучення клієнтів, лояльність клієнтів. 


 DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.6 1. Мельникова О.А. Тенденції та перспективи розвитку Інтернет реклами в Україні. Core.ac.uk: веб-сайт. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/84323355.pdf (дата звернення 15.12.2022).

 2. Баран Р.Я., Романчукевич М.Й. Оцінка ефективності рекламної діяльності в Інтернет. Ефективна економіка. 2019. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2019/38.pdf DOI:10.32702/2307-2105-2019.7.36. (дата звернення 12.12.2022).

 3. Мальчик М.В., Адасюк І.П. Реклама в інтернеті: теоретичний аналіз та особливості. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми економіки та управління". 2021. Вип. 5, № 1. С. 75-85. DOI: 10.23939/semi2021.01.075.

 4. Костянчук К.В. Розвиток інтернет-маркетингу в умовах індустрії 4.0. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6, № 4. С. 61-70. DOI: 10.15276/mdt.6.3.2022.6.

 5. Городняк І.В., Хоміць Л.-О. І. Дослідження таргету як інструменту маркетингових комунікацій. Маркетинг і цифрові технології. 2022. Том 6, № 2. С. 7–20. DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.1.

 6. Мороз Л.А., Косар Н.С., Кузьо Н.Є. Інтернет-реклама в Україні: особливості, виклики, перспективи розвитку. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2018. Вип. 29, Ч. 1. С. 176–181.

 7. Євсейцева О.С., Потєха Д.С. Ринок Інтернет-реклами в Україні: проблеми та перспективи. Київський національний університет технологій та дизайну: веб-сайт. URL: https://knutd.edu.ua/publications/conference/ 20.03.2015/ Evsejzeva_Potyekha_4.pdf (дата звернення 18.12.2022).

 8. Близько 78 % українців щодня користуються Інтернетом. Укрінформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3497671-blizko-78-ukrainciv-sodna-koristuutsa-internetom.html (дата звернення 15.12.2022).

 9. Названі найпопулярніші сайти в Україні в січні. Ліга.Тech: веб-сайт. URL: https://tech.liga.net/ua/ukraine/novosti/nazvany-samye-populyarnye-sayty-v-ukraine-v-yanvare (дата звернення 18.12.2022).

 10. Горбік В. Ринок Інтернет-реклами в Україні наздогнав за обсягом традиційну рекламу. Dev.ua: веб-сайт. URL: https://dev.ua/news/rynok-internet-reklamy-v-ukraini (дата звернення 12.12.2022).

 11. Ринок Інтернет-реклами за 2021 зріс на майже на 50% — звіт ВРК. Retailers: веб-сайт. URL: https://retailers.ua/uk/news/menedjment/12968-ryinok-internet-reklamyi-za-2021-god-vyiros-pochti-na-50--otchet-vrk (дата звернення 20.12.2022).

 12. Гороховський О. Рестарт рекламного ринку відбувається саме зараз. Інтерв’ю із СЕО dentsu Ukraine. PG: веб-сайт. URL: https://thepage.ua/ua/interview/ reklamnij-rinok-v-ukrayini-pid-chas-vijni-intervyu-iz-seo-dentsu-ukraine-oleksandrom-gorohovskim (дата звернення 20.12.2022).

 13. Мачулка А. Ринок реклами в медіа знизився на 63% у 2022 році. Bazilik media: веб-сайт. URL: https://bazilik.media/rynok-reklamy-v-media-znyzyvsia-na-63-u-2022-rotsi (дата звернення 10.01.2023).

 14. У 2022 році рекламний ринок впав на 63% – Всеукраїнська рекламна коаліція. Детектор медіа: веб-сайт. URL: https://detector.media/rinok/article/205650/2022-12-05-u-2022-rotsi-reklamnyy-rynok-vpav-na-63-vseukrainska-reklamna-koalitsiya (дата звернення 11.01.2023).

 15. Офіційний сайт рекламної агенції Netpeak. Netpeak.Net: веб-сайт. URL: https://netpeak.net (дата звернення 20.12.2022).

 16. Офіційний сайт рекламної агенції WebPromo. Web-promo.ua: веб-сайт. URL: https://web-promo.ua (дата звернення 20.12.2022).

 17. Офіційний сайт рекламної агенції SEOMARKET. Seomarket.Ua: веб-сайт. URL: https://www.seomarket.ua (дата звернення 20.12.2022).

 18. Офіційний сайт рекламної агенції SEO-studio. Seo.Ua: веб-сайт. URL: https://seo.ua (дата звернення 20.12.2022).

 19. Офіційний сайт рекламної агенції Promodo. Promodo.Ua: веб-сайт. URL: https://www.promodo.ua (дата звернення 20.12.2022).

 20. Офіційний сайт рекламної агенції SEO-студія TurboSeo. Turboseo.Net.Ua: веб-сайт. URL: https://turboseo.net.ua (дата звернення 20.12.2022).

 21. Офіційний сайт рекламної агенції StarMarketing. Star-marketing.com.ua: веб-сайт. URL: https://star-marketing.com.ua (дата звернення 20.12.2022).

 22. Офіційний сайт рекламної агенції GRAPE Ukraine. Grape.ua: веб-сайт. URL: https://grape.ua (дата звернення 20.12.2022).

 23. Харчук О., Черевач С. Тенденції розвитку ринку реклами України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 20. С. 622–625.

 24. Ларіна Я.С. Пріоритети маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі на українському ринку. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. № 42. С. 23–29.

 25. 32 способи залучення клієнтів: перевірені та нестандартні. Peskiadmin: веб-сайт. URL: https://peskiadmin.ru/uk/32_sposoba_privlechenija_klientov_proverennye_i_nestandartnye.html (дата звернення 22.11.2022).

 26. Князик Ю.М., Лебідь Т.В. Формування лояльності споживачів як один з напрямків збільшення прибутковості підприємства. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2006. № 570. С. 86–90.

##submission.howToCite##
КУЗЬО, Наталія Євгенівна; КОСАР, Наталія Степанівна. Дослідження тенденцій розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та інструменти залучення клієнтів на ньому. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 82-95, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/290>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз