Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства

 • Анна Юріївна Стренковська канд. екон. наук доцент кафедри маркетингу Національний університет «Одеська політехніка» (Одеса, Україна)
 • Марія Олександрівна Панченко канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу Національний університет «Одеська політехніка» (Одеса, Україна)

Анотація

Узагальнено підходи до формування системи показників результативності і ефективності маркетингової діяльності підприємства. Обґрунтовано, що в умовах відсутності єдиного системного підходу негативно позначається на інвестиційній привабливості вітчизняних підприємств та прибутковості відповідних галузей. Проаналізовано ключові особливості системи методів оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємстві. Ідентифіковано етапи проведення оцінювання ефективності маркетингової діяльності підприємства. Констатовано, що побудова методичної бази показників маркетингової діяльності повинна ґрунтуватися на методологічних принципах, які потребують систематизації.


Ключові слова: ефективність, оцінка ефективності, маркетингова діяльність підприємства, системи показників результативності, стратегія, тактика, діяльність підприємства.


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.12 1. Тєлєтов О.С. Маркетинг у промисловості. К.: ЦУЛ, 2004. 33 с.

 2. Kottler P. &Keller, K.L. Marketing Management. Praha, Grada Publishing. 2007. 792 p.

 3. Балабанова Л.В., Фоломкіна І.С. Управління реалізацією стратегій підприємтсва: маркетинговий підхід: монографія. Донецький нац. ун. економіки і торгівлі ім. Туган-Барановского. Донецьк. 2009. 402 с.

 4. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій: монографія. Суми : Папірус. 2010. 624с.

 5. Іванов Ю.Б. Ефективність маркетингової діяльності підприємств в сучасних умовах підвищеної динамічності та ризикованості підприємництва. ЕКОНОМІКА:реалії часу. №1(11).2014. С. 155–159.

 6. В.М. Кобєлєв, Василюк К.О. Методичні підходи щодо оцінки ефективністі маркетингової діяльності підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». № 19(1295). 2018 c. 98–103

 7. Похабов В., Пономаренко І. Методика оцінки системи управління маркетингом на підприємстві. Маркетинг. 2001. № 5. С. 102–120.

 8. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 2002. 167 с.

 9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М. А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.

 10. Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет–маркетингу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 12. С. 362–371.


 

##submission.howToCite##
СТРЕНКОВСЬКА, Анна Юріївна; ПАНЧЕНКО, Марія Олександрівна. Аналіз методичних підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 149-157, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/296>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз