Роль соціальних мереж в обороноздатності країни

 • Олександр Валентинович Карандін аспірант кафедри маркетингу Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація

В дослідженні розглядається важливість та вплив соціальних мереж на обороноздатність країни. Досліджено їхню роль у формуванні позитивного іміджу оборонних сил та зміцненні патріотичних настроїв серед населення. Аналізується використання соціальних мереж для забезпечення інформаційної безпеки та захисту від кіберзагроз. Також висвітлюється їхній внесок у ефективну реакцію на кризові ситуації та динаміку використання в армійських стратегіях країн зі складною геополітичною обстановкою. Це дослідження може бути корисним для вчених, які цікавляться сучасними аспектами використання соціальних мереж у сфері оборони, а також для практиків, які бажають оптимізувати використання цих інструментів для підвищення обороноздатності своєї країни.


Ключові слова: соціальні мережі, обороноздатність, інформаційна безпека, кризові ситуації, патріотичні настрої, геополітична обстановка.


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.7 1. Блюменау Ж. Використання соціальних мереж в армії: плюси та мінуси. Українська Армія. 2022. 22 квітня. URL: https://ua.army/news/2018/09/vikoristannya-soczialnykh-merez/ (дата звернення 12.2023).

 2. Гуркіна О. Медіа та армія: як соцмережі змінюють імідж ЗСУ. Bcom.URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-46555245 (дата звернення 05.12. 2023).

 3. Гурко В. Соціальні мережі та інформаційна безпека. Військово-промисловий кур'єр. №7. С. 56-58.

 4. Джонсон А. Інформаційна війна в еру соціальних мереж: аналіз прикладів. Міжнародна безпека. №4. С. 62-74.

 5. Євромайдан в Instagram: веб-сайт. URL: https://ua.ejo-online.eu/1941/tsyfrovi-media/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-instagram %D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6% D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F (дата звернення 12. 2023).

 6. Закон України: Про основні засади забезпечення кібербезпеки України від 5 жовтня 2017 р. № 2163-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19 (дата звернення 12. 2023).

 7. Звіт Військово-морських сил США про стратегічне використання соціальних мереж 2018. URL: https://mil.in.ua/uk/blogs/nova-morska-pihota-ssha-yak-vashyngton-gotuyetsya-do-protystoyannya-z-kytayem/ (дата звернення 12. 2023).

 8. Зуйковська А. А. Соціальні мережі як середовище політичної комунікації. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. 2014. Випуск С. 272-280. URL: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_69/zuikovska_sotsialni.pdf (дата звернення 05.12. 2023).

 9. Катіфіш Л. Соціальні мережі як інструмент впливу на громадську думку. Комунікації в медіа. Т. 6, №1. С. 42-52.

 10. Кумпаненко Н. C. Соціальні мережі як засіб формування громадянського суспільства: веб-сайт. URL: https://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1149%3A101 15-%2021&catid=138%3A4-1215&Itemid=170&lang=ua (дата звернення 12. 2023).

 11. Марутян Р. Соціальні мережі як виклик національній безпеці. Асоціація розвитку та безпеки. 2012. 15 березня. URL: http://www.dsaua.org/index.php?option =com_content&view=article&id=154:2012-03-15-21-44-19&catid=41:2010-09-14-11-24-33&Itemid=74&lang=uk (дата звернення 12. 2023).

 12. Матійчик А. В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник демократичної модернізації політичної системи України суспільства : дис. … канд . політ. наук: 23.00.02. Івано-Франківськ, 2016. 221 с. URL: http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/dis_matiychyk.pdf (дата звернення 12. 2023).

 13. Сахань О. М. Про використання соціальних мереж Інтернету як засобу створення іміджу політичної влади в Україні. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія : Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. №2. С. 143-154. URL: http://dspace.nulau.edu.ua/bitstream/123456789/8355/1/Sahan_143.pdf (дата звернення 12. 2023).

 14. Сміт Д. Соціальні мережі та кібербезпека: виклики та можливості. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2018. №3. С. 102-110.

 15. Статистика соціальних мереж у 2023 році. Statista : веб-сайт. URL: https://www.statista.com/statistics/278414/number-of-worldwide-social-network-users/ (дата звернення 12. 2023).

 16. Хаггард Х. Соціальні мережі та національна безпека. Національна безпека і стратегічний вимір. 2016. №2. С. 88-97.

 17. Чуприна Л. Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ: веб-сайт. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrumentrealizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460 (дата звернення 12. 2023).

 18. Social Networking A Guide to Strengthening Civil Society through Social Media: URL: https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/SMGuide4CSO.pdf (дата звернення 08.12. 2023).

##submission.howToCite##
КАРАНДІН, Олександр Валентинович. Роль соціальних мереж в обороноздатності країни. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 106-116, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/332>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: