Маркетингова стратегія товарів повсякденного попиту підприємств громадського харчування

 • Ганна Віталіївна Давидова асистент кафедри маркетингу Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація

В статті досліджено ключові групи клієнтів підприємства громадського харчування «AromaKava». Розроблено матрицю сегментів для на основі віку, доходу, смакових уподобань, демографічних, поведінкових, соціальних, психографічних чинників. Виділено специфіку клієнтів за часом доби. Досліджено тип конкуренції на ринку кав’ярень та проаналізовано поведінку основних конкурентів - «Франс.uа», «Львівські круасани», «BrownCup». Проведено порівняння вражень про заклад і думок споживачів про смак продукції. Визначено переваги та недоліки досліджуваного підприємства і конкурентів. Виділено частки ринку та темпу росту ринку кожного з підприємств, особливості зв'язків між продуктом і споживачем. Запропоновано конкурентні стратегії диференціації для кожної з цільових аудиторій: диференціація товарів, цін, іміджу, персоналу. Розроблено заходи для реалізації маркетингових стратегій та очікувані від них результати.


Ключові слова: маркетингова стратегія, товари повсякденного попиту, сегмент, диференціація, конкуренція


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.9 1. 1Marketing Technologies of Business Development.pdf / Edited by Mykhailo Oklander, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2020. 236 p. URL: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji/ wydawnictwa/ marketing_technologies_of_business_development/69 (accessed 24.03.2020).

 2. Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 12. С. 362–371.

 3. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / за ред. М.А. Окландера. Одеса, Астропринт, 2017. 292 с.

 4. Окландер, М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 2002. 167 с.

 5. Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні. Маркетинг в Україні. 2015. №5 (92). С. 59–65.

 6. Котлер Ф., Катарджая Г., Сетьяван Ї. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового. Київ: Видавнича група КМ-БУКС, 2019, 224 с.

 7.  Oklander M.A., Oklander T.O., Yashkina, O.I. (2018) Marketing research trends: online panels and online communities. Marketing and Management of Innovations, no. 1, pp.118–129.

 8. What is Digital Marketing and Digital Marketing Strategy? URL: https://www.equinetacademy.com/ what-is-digital-marketing/ (дата звернення: 25.06.2021).

 9. 42 Digital Marketing Trends You Can’t Ignore in 2021. URL: https://inlnk.ru/WMV53 (дата звернення: 25.06.2021).

 10. Яшкіна О.І., Савельєв М. С. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств. Маркетинг і цифрові технології, Т. 5, №. 2, С. 75-83.

##submission.howToCite##
ДАВИДОВА, Ганна Віталіївна. Маркетингова стратегія товарів повсякденного попиту підприємств громадського харчування. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 126-139, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/334>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: