Редакційна колегія

Головний редактор
Окландер Михайло Анатолійович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: imt@te.net.ua
 
Відповідальний редактор
Яшкіна Оксана Іванівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: nomer27@ukr.net
 
Борисова Тетяна Михайлівна
Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна)
E-mail: borisova.tanushka@gmail.com
Василевський Мирослав
Доктор економічних наук, декан факультету у Белхатові Академії суспільних наук (Лодзь, Польща)
E-mail: mirwas@san.edu.pl
Віктор Ян
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Економічного університету (Краків, Польща)
E-mail: jan.wiktor@uek.krakow.pl
Давідавічене Віда
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-технологій та підприємництва Вільнюського технічного університету імені Гедимінаса (Вільнюс, Литва)
E-mail: vida.davidaviciene@vgtu.lt
Ілляшенко Сергій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю Сумського державного університету (Суми, Україна)
E-mail: illiashenko.s@gmail.com
Ковальчук Світлана Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету (Хмельницький, Україна)
E-mail: sveta_marketing@ukr.net
Крикавський Євген Васильович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» (Львів, Україна)
E-mail: ywkryk@polynet.lviv.ua
Лилик Ірина Вікторівна
Кандидат економічних наук, доцент, Президент Української Асоціації Маркетингу, Головний редактор журналу «Маркетинг в Україні» (Київ, Україна)
E-mail: for.good.ad@gmail.com
Меджибовська Наталія Семенівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем в економіці  Одеського національного економічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: nmedzh@oneu.edu.ua
Орлов Петро Аркадійович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Харків, Україна)
E-mail: PetrOrlov@ukr.net
Савицька Наталія Леонідівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі (Харків, Україна)
E-mail: natalisavitska2010@gmail.com
Смерічевський Сергій Францович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Національного авіаційного університету (Київ, Україна)
E-mail: s_f_smerichevsky@ukr.net
Соколовська Зоя Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеського національного політехнічнго університету (Одеса, Україна)
E-mail: nadin_zs@te.net.ua
Сохацька Олена Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна)
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua
Федорченко Андрій Васильович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)
E-mail: a_fedorchenko@hotmail.com
Філиппова Світлана Валеріївна
Доктор економічних наук, професор, директор інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: filyppova@gmail.com
Фролова Лариса Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва і торгівлі Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
E-mail: lfrolova.ua@gmail.com
Шафалюк Олександр Казимирович
Доктор економічних наук, професор, декан факультету маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)
E-mail: ashaf@ukr.net