• МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 2 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо ролі інтермодальних логістичних центрів у посиленні транспортних коридорів та оцінки логістичних ризиків у сезонних прогнозах обсягів реалізації машинобудівних підприємств, проблем формування бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг і системи ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції, управління суспільною думкою в умовах електронної демократії, вибору маркетингових інструментів та брендінгу в діяльності професійного футбольного клубу, оцінки тенденцій Інтернет-маркетингу на міжнародному ринку.

  Від редакції:  Професійна сертифікація маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 1 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем управління знаннями для стимулювання інноваційного розвитку, моделювання ігрових ситуацій для обґрунтування управлінських рішень в ІТ-компаніях, маркетингової діагностики в процесі управління транскордонним співробітництвом, відеомаркетингу в діяльності закладів вищої освіти, захисту персональних даних споживачів в системі соціально-етичного маркетингу, квалітативної оцінки маркетингових чинників цифрового бізнесу, впливу параметрів товарів на результативність особистого продажу.

  Від редакції:  Неформальна освіта маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 4 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем вимірювання ефективності маркетингу електронними інструментами бренд менеджменту, оцінки впливу смаків та уподобань споживачів на рівень адаптації маркетингових комунікацій виноробних підприємств та стану інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні, вибору стратегії і тактики інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку, управління цифровим бізнесом у контексті економічного розвитку країни та досліджень перспектив розвитку беспілотних транспортних автомобілів в Україні.

  Від редакції: Нові стандарти вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 3 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем проведення маркетингових досліджень на ринку технологій віртуальної та доповненої реальності, становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці, використання цифрових технологій в управлінні ланцюгами постачань та просуванні туристичних послуг, розробки моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах, управління конкурентним потенціалом підприємства, взаємодії стратегічного планування підприємств та регіонального маркетингу.

   Від редакції: Новітні технологічні інновації цифрового маркетингу.

   Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 2 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем використання соціальних мереж в аналізі комунікацій арабських країн, визначення ролі маркетингу інтелектуальної власності та напрямів активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення інтернет-технологій, стратегічної оцінки середовища розвитку річкових перевезень в Україні, формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти, оцінки діяльності ритейлерів та FMCG виробників у цифрову епоху та ефективності нейромаркетингу в комп’ютерних іграх.

   Від редакції: Державна політика в сфері вищої освіти: індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності «Маркетинг».

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 1 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем аналізу інтернет-маркетингових наукових напрямів, визначення ролі цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності та комунікативної ефективності освітніх послуг у Facebook, застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємозв’язків у маркетингових дослідженнях, моделювання маркетингових процесів з використанням інтегрованих динамічних моделей, формування механізму партнерських відносин підприємств  компліментарності стратегій маркетингу та логістики.

  Від редакції: Одеський етап  впровадження маркетингу в Україні.

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 1 № 2 (2017)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем оцінювання ефективності цифрових маркетингових комунікацій, розробки методології маркетингових досліджень кредитного рейтингу на основі штучної нейронної мережі, організації краудфандінгу, імплементації інструментів цифрового маркетингу для некомерційних організацій та фармацевтичних підприємств, визначення потенціалу моделі маркетингу на засадах великих даних, розвитку класифікації маркетингових комунікацій, моделювання цінової еластичності попиту на інноваційні товари.

   

   Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 1 № 1 (2017)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем аналізу комунікативної ефективності сайту наукового журналу, визначення специфіки маркетингу торгівельних підприємств в соціальних мережах, вивчення закономірностей поведінки споживачів на ринку органічної продукції з використанням цифрових технологій, виявлення ключових аспектів проектування цифрової бізнес-моделі, розробки методології прогнозування життєвого циклу товару, імплементації інструментів цифрового маркетингу при просуванні металургійної продукції, визначення потенціалу розвитку цифрового маркетингу.

   

  Скачати журнал

1 - 8 з 8 результатів