Маркетингова діагностика управління транскордонним співробітництвом у карпатському єврорегіоні

 • Крістіан Володимирович Гегедош аспірант Мукачівський державний університет (Мукачево, Україна)

Анотація

У статті зроблена спроба побудувати та апробувати маркетингову методику діагностування єврорегіонів. Причина цього полягає в тому, що наявні методи оцінки єврорегіонів вважаються опосередкованими, позаяк стосуються тільки зовнішніх результатів діяльності щодо процесів транскордонного співробітництва. Тому для аналізу було взято найбільш проблемний єврорегіон на Західній території України – Карпатський Єврорегіон. Результатом оцінки стало те, що українське національне представництво сконцентровує увагу не на економічних напрямках співпраці (які на сьогодні повинні бути в пріоритеті), не враховує міжрегіональний підхід взаємодії (який повинен бути з огляду на формування даного інтеграційного утворення – першочерговим) та не використовує системні моделі ринкового управління. Такий стан єврорегіону не може приносити позитивні результати транскордонного співробітництва, принаймні в ХХІ столітті.


Ключові слова: маркетингова діагностика, Карпатський Єврорегіон, транскордонне співробітництво, Єврорегіон Карпати – Україна, транскордонні проекти.


 DOI: 10.15276/mdt.3.1.2019.4


 1. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи. Львів: ІРД НАН України, 2003. 222 с.

 2. Лендєл М.А., Студеняк П.Ю. Регіон в системі прикордонного співробітництва. Ужгород: Карпати, 2009. 472 с.

 3. Мікловда В.П., Студеняк П.Ю. Зовнішньоекономічні зв’язки на регіональному прикордонному рівні: навч. посіб. Ужгород, 2009. 128 с.

 4. Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України. Ужгород: Ліра, 2009. 520 с.

 5. Чучка І.М. Білак. Г.Г. Рубіш М.А. Вдосконалення інструментів дослідження практики функціонування єврорегіонів в Україні // Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва. 2013. Вип. 10. С.241–251.

 6. Історія, що об’єднує. Нариси новітнього транскордонного співробітництва у Карпатському регіоні / М.М. Палінчак, В.П. Приходько, С.І. Устич, Д.М. Стеблак. Ужгород: Говерла, 2017. 465с.

 7. Кулчар Т.Ф. Карпатський Єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва в контексті східного розширення ЄС // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2013. №1(30). С. 124–129.

 8. The Carpathian Euroregion Strategy 2020 & beyond. Електронний ресурс / [Режим доступу]: http://iardi.org/wp-content/uploads/2011/10/Carpathian-Euroregion-2020-ENG.pdf.

 9. Пугачевська К.Й. Транскордонне співробітництво як напрям євроінтеграційних процесів в Україні // Методологія та інструментарій соціологічного аналізу транскордонного співробітництва. 2013. Вип. 10. С. 184–191.

 10. Офіційний сайт «Єврорегіон Карпати – Україна». URL: http://euroregionkarpaty.com.ua/about.html (дата звернення: 25.01.2019).

 11. Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління // Маркетинг в Україні. №6(22). 2003. С. 3137.

 12. Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». 2013 (10). С. 386392.

##submission.howToCite##
ГЕГЕДОШ, Крістіан Володимирович. Маркетингова діагностика управління транскордонним співробітництвом у карпатському єврорегіоні. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 51-67, бер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/61>. Дата доступу: 25 тра. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: