Відеомаркетинг в діяльності закладів вищої освіти

 • Світлана Богданівна Семенюк канд. екон. наук, доцент кафедри промислового маркетингу Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (Тернопіль, Україна

Анотація

У статті проаналізовано тренди відеомаркетингу. Визначено алгоритм створення відеоконтенту та запропоновано шляхи використання відеомаркетингу в діяльності закладів вищої освіти, а саме: створення якісного відео, формат відео повинен демонструвати соціальний доказ якості освітніх послуг, при просуванні освітніх послуг варто враховувати всі сучасні тенденції, створення інтерактивного контенту, демонстрація процесу надання освітніх послуг закладами вищої освіти у відео для збільшення конверсії. Розглянуто переваги застосування відеоматеріалів у маркетинговій кампанії закладів вищої освіти. Досліджено використання сервісу YouTube як способу поширення безкоштовної відеореклами брендовими європейськими, американськими та вітчизняними топ-університетами.


Ключові слова: заклади вищої освіти, відеомаркетинг, контент, освітні послуги, відеоконтент, соціальні мережі, відео.


 DOI: 10.15276/mdt.3.1.2019.5


 1. 6 трендов рекламы и видеомаркетинга в 2018 году / TRACKALAM: блог про рекламу & маркетинг. URL: https://blog.tracklam.com/6-trendov-reklamy-y-vydeomarketynga-v-2018/?lang=ru (дата обращения: 23.01.2019).

 2. Воронюк А., Полищук А. Актуальный интернет-маркетинг. Киев: «Агентство «IPIO», 2018. 160 с.

 3. Давыденко Е.А., Евневич М.А. Маркетинг в информационном обществе. Москва: КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА, 2018. 168 c.

 4. 4. Ильина Е.Л., Латкин А.Н., Бочарова Э.А. Видеомаркетинг как перспективное направление контент-маркетинга // Символ науки: електрон. версія журн. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/videomarketing-kak-perspektivnoe-napra (дата обращения: 26.01.2019).

 5. 5. Маркетинг: учебник и практикум для СПО / под ред. Т.А. Лукичёвой, Н.Н. Молчанова. Москва: Юрайт, 2018. 370 с.

 6. 6. Миллер М. YouTube для бизнеса. Онлайн видео-маркетинг для любого бизнеса. Москва: Манн, Іванов і Фербер, 2012. 304 c.

 7. 7. Морозевич Ю.С. Видеоконтент в маркетинговой стратегии вуза // Молодежный научный форум: материалы XII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(12). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/11(12).pdf (дата обращения: 25.01.2019).

 8. Мышляев Д. ІМаркетинг: работаем по системе. Москва: Манн, Іванов і Фербер, 2018. 200 с.

 9. Назвали найкращі університети світу 2018. URL:https://acc.cv.ua/news/world/top-naykraschih-universitetiv-svitu-zgidno-z-qs-world-rankings-2018-33317 (дата звернення: 25.01.2019).

 10. Некрасов П. Обзор 7 самых популярних метрик еффективности. URL: ttps://www.cossa.ru/sandbox/33419 (дата обращения: 29.01.2019).

 11. Официальные YouTube-порталы университетов. URL: hhttps://www.youtube.com (дата обращения: 25.06.2018).

 12. Рейтинг університетів «ТОП-200 Україна» 2018 року. URL:https://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985 (дата звернення: 25.01.2019).

 13. Скотт Д. Новые правила маркетинга и PR. Как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем. Москва: Альпина Паблишерз, 2013. 352с.

##submission.howToCite##
СЕМЕНЮК, Світлана Богданівна. Відеомаркетинг в діяльності закладів вищої освіти. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 3, n. 1, p. 68-77, бер. 2019. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/62>. Дата доступу: 25 тра. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: