Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу

 • Олександр Казимирович Шафалюк д-р екон. наук, професор, декан факультету маркетингу, ДВНЗ ««Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

Анотація

Статтю присвячено актуальним теоретичним, методичним і практичним проблемам розвитку інтернет-маркетингу. В роботі визначено важливі проблеми методологічні проблеми маркетингової науки і шляхи їх нейтралізації. Обґрунтовано роль системної методології в організації міждисциплінарних досліджень у маркетингу.
 
Ключові слова: маркетинг, інтернет-маркетинг, моделі, методологія, системний підхід, розвиток
 
DOI: 10.15276/mdt.1.1.2017.7

 1. Анализ медиа-ситуации банковского сектора ТОВ «Ед хок» креатив медіа лаб» // На правах рукопису. 37 с.

 2. Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 304 с.

 3. Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы. М. : Наука, 1978. 399 с.

 4. Больц Н. Азбука медиа. М. : Европа, 2011. 136 с.

 5. Больц Н. Поворот в СМИ. URL : https://www.deutschland.de/ru/topic/kultura/ kommunikaciya-smi/povorot-v-smi (дата звернення: 15.08.2017).

 6. Буданова О. Б. Політична комунікація в інтернет-просторі: український контекст : дис. на здобуття наук. ступеня канд. соц. наук : [спец.] 00.04 – «Спеціальні та галузеві соціології» / Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Харків, 2015. 206 с.

 7. Воронка продаж технология контроля и анализа продаж компания «Асу xxi век». URL : http://www.myshared.ru/slide/234868 (дата звернення: 5.08.2017).

 8. Воронка интернет-продаж. URL : http://start.liftmarketing.ru/leadmagnetvoron ka/?utm_campaign=leadmagnetvoronka&utmmedium=article&utm_source=site-blog (дата звернення: 5.08.2017).

 9. Воронка продаж. URL : http://www.cossa.ru/234/ 2494 (дата звернення: 5.08.2017).

 10. Воронка продаж: в начале люди, в конце деньги?. URL : http://mmr.ua/show/ voronka-prodazh-v-nachale-ljudi-v-konce-dengi/21468#813366812.1486852592 (дата звернення: 5.08.2017).

 11. Воронка продаж: в поисках идеала. URL : https:// blog.bitrix24.ru/voronka-prodazh-v-poiskakh-ideala (дата звернення: 5.08.2017).

 12. Воронка продаж – делайте просто… но не проще. URL : http://www.b2b-ray.com/resources/publications/Sales_funnel_make_it_as_simple as_possible_but_not_ simpler (дата звернення: 5.08.2017).

 13. Второй пузырь доткомов или новая эра? URL : https://habrahabr.ru/post/148587 (дата звернення: 1.08.2017).

 14. Зингер В. «Мозг – Самоорганизующаяся система». URL : http://www.goethe. de/ins/ru/lp/ges/gdz/idz/ruindex.htm (дата звернення: 3.08.2017).

 15. Гараедаги Дж. Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Платформа для моделирования архитектуры бизнеса. М. : Гревцов Букс, 2010. 480 с.

 16. Дані дослідницької компанії «Gfk-Ukraine» Gfk Ukraine. Brand Vitality Tracking // На правах рукопису. 2008. 87 с.

 17. Даниленко М. І. Інтернет-маркетинг підприємств готельного господарства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / КНТЕУ. Київ, 2016. 185 с.

 18. Дубовик Т. В. Інтернет-маркетингові комунікації. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 332с.

 19. Как создать воронку продаж самостоятельно? Все нюансы разработки и анализа. URL : http://crediti-bez-problem.ru/kak-sozdat-voronku-prodazh-samostoyatelno-vse-nyuansy-razrabotki-i-analiza.html (дата звернення: 2.08.2017).

 20. Как подбирать ключевые слова Яндекс или Google. URL : https://pastukhov. com/articles/how-to-choose-keywords (дата звернення: 7.08.2017).

 21. Касавин И. Т. Проблема как форма знания // Эпистемология & Философия науки. 2009. № 4. С. 5–13.

 22. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. М. : АСТ, 2001. 72 c.

 23. Краснопольська Н. Л. Термінологічні бар'єри крос-культурної комунікації // Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ 22-23 листоп. 2012 р.). Київ, 2012. C. 507–509 p.

 24. Лeвин K. Теория поля в социальных науках. CПб. : Ceнcop, 2000. 368 c.

 25. Леонтьев В. В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика. М.: Политиздат, 1990. 416 с.

 26. Манн И. Б. Интернет-маркетинг на 100 %. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2010. 240 с.

 27. Маркетинг больше не может полагаться на воронку продаж. URL : http://blogs.hbr.org/2014 /05/marketing-can-no-longer-rely-on-the-funnel (дата звернення: 19.08.2017).

 28. Маркетинг высоких технологий. URL : https:// iteam.ru/publications/marketing/section_28/ article_4163 (дата звернення: 19.08.2017).

 29. Маркетинговые стратегии: пошаговые инструкции для рекламы онлайн. М. : Ингейт Реклама, 2016. 67 c.

 30. Медіарезонанс ВТБ Банку (Україна) та його конкурентів: у розрізі статистичних, якісних та вартісних характеристик: листопад 2014 р. // На правах рукопису. 2014. NOKs fishes. 30 с.

 31. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М: ACT-Хранитель, 2006. 874 с.

 32. Одиннадцать формул для рекламных текстов. URL : http://bigtimeclub.com/ category/baza-znaniy/page/16 (дата звернення: 20.08.2017).

 33. Предложение по медиа продвижению: Credit Agricole 2016 // На правах рукопису. 104с.

 34. Присакар І. І. Інформаційні технології в маркетинговій діяльності підприємств ресторанного господарства : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / КНТЕУ. Київ, 2017. 211 с.

 35. Психологические аспекты рекламы: все основные рекламные модели. URL : http://www.elitarium.ru/modeli-reklamy-vnimanie-interes-dejstvie-tovar-obrashhenie-psihologija (дата звернення: 20.08.2017).

 36. Пузырь доткомов – коррекция «новой экономики». URL : https://utmagazine.ru /posts/17491-puzyr-dotkomov-korrekciya-novoy-ekonomiki (дата звернення: 20.08.2017).

 37. Путешествие потребителя: новая модель принятия решений о покупке. URL : https://iteam.ru/publications/marketing/section_28/article_3990 (дата звернення: 22.08.2017).

 38. Сатин Д. Психология потребителя. Психология потребителя: кто, что и как покупает в сети. М. : Эффективный консультант, 2016. C. 14.

 39. Смолянюк О. В. Маркетингові комунікації в Інтернеті : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / КНТЕУ. Київ, 2015. 200 с.

 40. Гавриленко І. М., Недюха М. П., Яковенко Ю. І.Соціальний розвиток : навч. посіб. Херсон, Грінь Д.С., 2017. 470 с.

 41. Татарова Г. Г. Методологическая травма социолога. К вопросу об интеграции знания // Социологические исследования. 2006. № 9. С. 8.

 42. Фурман А. В. Вступ. Світ методології. Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-х томах / упоряд., відп. ред., перекл. А.В. Фурман. Тернопіль : ТНЕУ, 2015. Т. 1. С. 5–15.

 43. Хаке К. «Экономика и…» – философские специальности в экономике. URL : http://www.goethe.de/ins/ru/lp/kul/dur/krw/ruindex.htm (дата звернення: 21.08.2017).

 44. Черниговская Т. В. Чеширская улыбка кота Шрёдингера: язык и сознание. M. : Языки славянской культуры, 2013. 448 с.

 45. Что такое воронка продаж и как её создать. URL : https://hostiq.ua/blog/sales-funnel (дата звернення: 5.08.2017).

 46. Шафалюк О. К. Актуальні проблеми сегментування ринків і позиціонування брендів у розвитку маркетингу послуг, сучасних форматів конкуренції // Стратегія економічного розвитку України. 2017. № 40. С. 122–131.

 47. Щедровицкий П. Г. Проблема времени и развитие. URL : http://www.fondgp.ru/lib mmk/180 (дата звернення: 15.08.2017).

 48. Яковенко Ю.І. Методологічна травма в соціологічних полях України. Або матеріали до звіту про діяльність науково-дослідного комітету з питань логіки та методології соціологічного дослідження САУ за 2009-2017 рр. URL : http://www.sau. kiev.ua (дата звернення: 15.08.2017).

##submission.howToCite##
ШАФАЛЮК, Олександр Казимирович. Методологічні проблеми і можливості розвитку Інтернет-маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 108-127, лис. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/10>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: