• МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 4 (2023)
  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо вивчення ролі соціальних мереж в обороноздатності країни, впливу конфлікту на вразливі категорії населення України, штучного інтелекту в електронній комерції, зелених стратегій в товарній політиці, маркетингової стратегії банків, ефективності діджитал-стратегій, трендів у маркетингової аналітики та бренд-менеджменту.


  Від редакції: Добірка корисних інструментів штучного інтелекту та цікавих книг з маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 3 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо впливу міжнародного іміджу України на перспективи її повоєнного розвитку, тенденцій нейромаркетингу, штучного інтелекту, інноваційності бізнес-процесів стартапів, економічної оцінки інтелектуальних продуктів, маркетингового менеджменту в е-торгівлі, стратегій просування онлайн-магазинів, впливу контент-маркетингу на свідомість покоління Z, стратегій позиціонування бренду.

  Від редакції: Маркетинг в епоху цифрової економіки

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 2 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо впливу штучного інтелекту на маркетинг, маркетингу в метапросторі, південнокорейського досвіду імплементації «розумних мереж», маркетингу на основі зелених технологій, виставок і ярмарків у маркетингу агропідприємств, таргетованої реклами, діджитал-інструментів конкурентної розвідки, оцінювання ринкової вартості об’єктів інтелектуальної власності, аналізу веб-сайтів університетів.

   

  Від редакції: Web-сайт як форма представництва в Інтернеті

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 7 № 1 (2023)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо кластеризації в маркетингових дослідженнях, тенденцій сучасних досліджень з маркетингу, маркетингу соціальних мереж, Google trends як інструменту діджитал-маркетингу, інтелектуальних інформаційних систем управління промисловими підприємствами, тенденцій розвитку ринку інтернет-реклами в Україні, інноваційного освітнього середовища як інструменту брендингу, маркетингу стартапу, маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі, тенденцій медіаспоживання в Україні у воєнний час, інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств.

  Від редакції: Маркетингові стратегії в умовах економічної кризи

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 4 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо управління стратегіями екологічно-орієнтованого інноваційного розвитку в повоєнний період, підходів підвищення ефективності маркетингу у соціальних мережах, розвитку інтернет-маркетингу в умовах індустрії 4.0, оцінки ринкового потенціалу країн Африки, використання цифрових технологій у науково-технічному співробітництві, використання чат-ботів у торгівлі будівельними матеріалами, особливостей просування та оптимізації односторінкового сайту, системи показників попиту як чиннику формування стратегії зростання підприємства, управління ціновою політикою на підприємстві.

  Від редакції:  Варіант децентралізації системи енергопостачання 

  Скачати журнал

 • Маркетинг і цифрові технології
  Том 6 № 3 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо змін в сфері цифрового маркетингу під час російсько-української війни 2022 р., комунікативних компетенцій ведення ділових переговорів в умовах діджиталізації, використання процесного підходу для оптимізації і зниження ризиків збутової діяльності підприємства, сучасних детермінант та викликів маркетингового менеджменту ІТ-стартап індустрії та маркетингових аспектів Інтернет-торгівлі україни, комунікаційної взаємодії учасників у процесі комерціалізації інновацій, маркетингових досліджень до і після релізу відеогри.

  Від редакції:  Виробництво чипів – стратегічний чинник цифрової економіки 

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 2 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо методологічних засад маркетингового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності, принципів цифрового етикету, дослідження таргету і онлайн та офлайн інструментів в маркетингових комунікаціях, аналізу ринку PPC-послуг та цифрових показників конвергенції поведінкових та інформаційних тенденцій управління, бренд-аудиту.

   

  Від редакції: Нові стандарти вищої освіти: стандарт вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 6 № 1 (2022)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо готовності споживачів України використовувати цифрові маркетингові комунікації, маркетингових стратегій просування інноваційних продуктів, управління монетизацією digital маркетингу, транскордонного маркетингу в умовах цифрової інтеграції, маркетингового управління інтелектуальним капіталом підприємства, бізнес-моделювання маркетингу стартапів, цифрових технологій рекрутингу персоналу.

   Від редакції: Підвищення кваліфікації маркетологів під егідою УАМ 

   

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 4 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо економічної оцінки аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг, достовірності реклами з точки зору українських та польських студентів, використання SEM як інструменту просування ВЕБ-ресурсів компанії, вибору стратегії цифрового бізнесу в епоху пандемії, використання інтелектуальної власності в паблік рилейшнз, гендерних стереотипів та ставлення до сексистської реклами, стратегій інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств.

  Від редакції: Перший в Україні професійний стандарт з маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 3 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо методичного підходу до оцінювання ефективності використання ІТ-аутсорсінгу, стратегічних орієнтирів електронної комерції, позитивних та негативних аспектів автоматизації ціноутворення у цифровому маркетингу, системи маркетингових моделей товару, цифровізації бізнес-процесів, реінжинірингу комунікацій бренду зі споживачем, напрямів розвитку цифрових маркетингових систем на макрорівні.

  Від редакції: Світовий досвід проведення Форсайту 

   

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 2 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо обґрунтування ролі штучного інтелекту в побудові брендів на основі інтегрованих маркетингових комунікацій, цифрової трансформації бізнесу за рахунок використання CRM-систем, сегментування ринку інноваційної продукції за допомогою генетичних алгоритмів, стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств, специфіки відеоконтенту у цифровому середовищі закладів вищої освіти, використання метрик в цифровому маркетингу підприємств торгівлі.

  Від редакції: Форми та етапи розвитку Форсайту 

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 5 № 1 (2021)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо використання штучного інтелекту при маркетинговому аналізі неструктурованих даних, формування бізнес-моделей Інтернету речей за шаблоном ВМС, розвитку інтегрованих маркетингових Інтернет-комунікацій в діяльності українських банків, галузевих особливостей та організаційних форм електронної комерції в Україні, вибору омніканального маркетингового інструментарію у політичній сфері, системи бренд-менеджменту підприємств Fashion- індустрії.

  Від редакції: Форсайт:етимологія

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 4 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо обгрунтування класифікації маркетингу до економічної науки, механізмів маркетингового аудиту, прогнозування запасів промислового підприємства в умовах волатильності попиту, специфіки комунікацій у цифровому маркетингу, вибору бізнес-моделей інтернету речей, ролі знижок в стимулюванні збуту, інструментів маркетингу та інтернет-технологій при формуванні маркетингових стратегій.

  Від редакції: До питання реалізації стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 3 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо цифрових стратегій маркетингу у винному туризмі, передумов виходу підприємств на міжнародний ринок інформаційних технологій, цифрових технологій у біржовій торгівлі, маркетингових інструментів просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж, впливу мерчандайзингу на формування лояльності клієнтів, перспектив розвитку потенціалу світового електронно-логістичного ринку, методів оцінки нематеріальних активів та вартості бренду, стану та перспектив розвитку електронної торгівлі в Україні.

  Від редакції: Анатомія нейромаркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 2 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо розвитку сторітеллінгу у цифровому маркетингу, використання штучного інтелекту в мобільному маркетингу, управління цифровим бізнесом, вибору інструментів просування fashion-брендів черези соціальну мережу Instagram, тенденцій цифрової реклами, управління конкурентоспроможністю підприємств готельної індустрії та транскордонного освітньо-наукового співробітництва в Карпатському єврорегіоні на основі маркетингу і цифрових технологій.

  Від редакції: Пандемія COVID 19 – виклик для маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 4 № 1 (2020)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо тенденцій використання маркетингу в діяльності підприємств, розвитку цифрового бізнесу в Україні, визначення привабливості інноваційних проектів, методів зниження маркетингових ризиків страхових компаній, гейміфікації як моделі маркетингового механізму, автоматизаціі управління відносинами промислових підприємств з використанням CRM-систем, cучасних підходів до управління IT-проектами мобільного маркетингу.

  Від редакції: Маркетинговий менеджмент: модель smart для встановлення мети маркетингу

  Скачати журнал

   

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 4 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо організаційно-економічного механізму формування прикордонного індустріального парку, підходів до формування бізнес-моделей підприємств, методики оцінювання лояльності споживачів та економічного феномену «лайків», форм інтеграції споживача у процес розробки та комерціалізації нового продукту, понятійного апарату цифрового маркетингу, маркетингу освітніх послуг. 

  Від редакції:  Нові стандарти вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 3 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо управління ноу-хау та інтелектуальним капіталом підприємства, конкурентного аналізу інформаційного бізнес-середовища та комунікаційних ресурсів об’єднаних територіальних громад, цифрового маркетингу в готелях і фінансово-економічних аспектів функціонування ринку кіберспорту, маркетингових досліджень перспектив розвитку вело-інфраструктури на основі стратегії «Одеса 5Т».

   

  Від редакції:  Тренди інформатизації маркетингу

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 2 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень щодо ролі інтермодальних логістичних центрів у посиленні транспортних коридорів та оцінки логістичних ризиків у сезонних прогнозах обсягів реалізації машинобудівних підприємств, проблем формування бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг і системи ключових індикаторів оцінки ефективності маркетингових заходів в електронній комерції, управління суспільною думкою в умовах електронної демократії, вибору маркетингових інструментів та брендінгу в діяльності професійного футбольного клубу, оцінки тенденцій Інтернет-маркетингу на міжнародному ринку.

  Від редакції:  Професійна сертифікація маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 3 № 1 (2019)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем управління знаннями для стимулювання інноваційного розвитку, моделювання ігрових ситуацій для обґрунтування управлінських рішень в ІТ-компаніях, маркетингової діагностики в процесі управління транскордонним співробітництвом, відеомаркетингу в діяльності закладів вищої освіти, захисту персональних даних споживачів в системі соціально-етичного маркетингу, квалітативної оцінки маркетингових чинників цифрового бізнесу, впливу параметрів товарів на результативність особистого продажу.

  Від редакції:  Неформальна освіта маркетологів

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 4 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем вимірювання ефективності маркетингу електронними інструментами бренд менеджменту, оцінки впливу смаків та уподобань споживачів на рівень адаптації маркетингових комунікацій виноробних підприємств та стану інтерактивно-інформаційного забезпечення транскордонного співробітництва в Карпатському Єврорегіоні, вибору стратегії і тактики інтернет-маркетингу компаній-дистрибуторів на В2В ринку, управління цифровим бізнесом у контексті економічного розвитку країни та досліджень перспектив розвитку беспілотних транспортних автомобілів в Україні.

  Від редакції: Нові стандарти вищої освіти

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 3 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем проведення маркетингових досліджень на ринку технологій віртуальної та доповненої реальності, становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці, використання цифрових технологій в управлінні ланцюгами постачань та просуванні туристичних послуг, розробки моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах, управління конкурентним потенціалом підприємства, взаємодії стратегічного планування підприємств та регіонального маркетингу.

   Від редакції: Новітні технологічні інновації цифрового маркетингу.

   Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 2 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем використання соціальних мереж в аналізі комунікацій арабських країн, визначення ролі маркетингу інтелектуальної власності та напрямів активізації роздрібної торгівлі продуктами харчування на основі залучення інтернет-технологій, стратегічної оцінки середовища розвитку річкових перевезень в Україні, формування стратегії маркетингу в соціальних мережах закладу вищої освіти, оцінки діяльності ритейлерів та FMCG виробників у цифрову епоху та ефективності нейромаркетингу в комп’ютерних іграх.

   Від редакції: Державна політика в сфері вищої освіти: індикативні професійно орієнтовні дисципліни спеціальності «Маркетинг».

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 2 № 1 (2018)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем аналізу інтернет-маркетингових наукових напрямів, визначення ролі цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності та комунікативної ефективності освітніх послуг у Facebook, застосування методів аналізу функціональних і стохастичних взаємозв’язків у маркетингових дослідженнях, моделювання маркетингових процесів з використанням інтегрованих динамічних моделей, формування механізму партнерських відносин підприємств  компліментарності стратегій маркетингу та логістики.

  Від редакції: Одеський етап  впровадження маркетингу в Україні.

  Скачати журнал

 • МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
  Том 1 № 2 (2017)

  В номері опубліковані результати наукових досліджень з проблем оцінювання ефективності цифрових маркетингових комунікацій, розробки методології маркетингових досліджень кредитного рейтингу на основі штучної нейронної мережі, організації краудфандінгу, імплементації інструментів цифрового маркетингу для некомерційних організацій та фармацевтичних підприємств, визначення потенціалу моделі маркетингу на засадах великих даних, розвитку класифікації маркетингових комунікацій, моделювання цінової еластичності попиту на інноваційні товари.

   

   Скачати журнал

1 - 25 з 26 результатів 1 2 > >>