Маркетингові інструменти просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж

 • Катерина Сергіївна Олініченко канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківський державний університет харчування та торгівлі
 • Ольга Миколаївна Прядко канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківський державний університет харчування та торгівлі
 • Максим Станіславович Клименко магістр спеціальності «Маркетинг» Харківський державний університет харчування та торгівлі

Анотація

У статті розглянуті маркетингові інструменти для просування освітніх послуг через соціальну мережу Instagram. Проаналізовано світові статистичні дані щодо соціальної мережі Instagram. Розглянуто основні етапи алгоритму для просування освітньої послуги у цій соціальній мережі, що включають: посадкову сторінку, налагодження та запуск таргетованої реклами в соціальній мережі Instagram з конкретними рекламними цілями, контекстної реклами в пошуковій системі Google; аналізу та побудові воронки продаж; розробці мобільного додатку; відносини з цільовою аудиторією. Розкрито сутність інструментів просування освітньої послуги в Instagram. Надано пропозиції щодо створення цифрової присутності сайту ЗВО.


Ключові слова: соціальні мережі, ЗВО, просування, реклама, освітні послуги


DOI: 10.15276/mdt.4.3.2020.4


 1. Маркетингова політика закладу вищої освіти на ринку освітніх послуг: монографія / за ред. Н.Л. Савицької. Х.: ХДУХТ, 2018. 173 с.

 2. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. № 3. С. 20–32.

 3. Ілляшенко С.М. Сайт наукового журналу як інструмент інтернет-маркетингу знань науково-освітніх установ. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Том 1 (№1). С. 6–19.

 4. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.] / за ред. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2017. 292 с.

 5. Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств. Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1. C. 55–73.

 6. Пилипчук В.П. Соціальні мережі в процесі просування послуг підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. № 2 (10). С. 60–65.

 7. Савицька Н.Л. Маркетинг у соціальних мережах: стратегії та інструменти на ринку В2С. Маркетинг і цифрові технології. 2017. Том 1 (№ 1). С. 20–33.

 8. Савицька Н.Л., Полевич К.В. Підприємницький маркетинг у соціальній мережі Instagram. Бізнес Інформ. 2016. №11. С. 419–424.

 9. Chew Han-Ei, Larose Robert, Steinfield Charles W, Velasquez Alcides. The use of online social networking by rural youth and its effects on community attachment. Information Communication and Society. August. 2011. № 14 (5). С. 726-747. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 239937125_The_use_of_online_social_networking_by_rural youth_and_its_effects_on_community_attachment. (дата звернення: 13.01.2020).

 10. Global Instagram Users 2019. URL: https://www.emarketer.com/content/global-instagram-users-2019. (дата звернення: 13.01.2020).

##submission.howToCite##
ОЛІНІЧЕНКО, Катерина Сергіївна; ПРЯДКО, Ольга Миколаївна; КЛИМЕНКО, Максим Станіславович. Маркетингові інструменти просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 3, p. 34-43, вер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <http://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/108>. Дата доступу: 20 жов. 2020
Розділ
Статьи
переглянуто раз: