ISSN 2523-434X (Online) 
ISSN 2522-9087 (Print)
Журнал представлений та індексується в міжнародних наукометричних базах:
 
Науковий журнал «Маркетинг і цифрові технології»
Наукове фахове видання України з економічних наук
Наказ Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2017 року  № 1714 
Засновник: Одеський національний політехнічний університет
Серія КВ №22839-12739Р
Періодичність:
№1 – березень
№2 – червень
№3 – вересень
№4 – грудень
Мова видання: українська, англійська 
 
У ХХI сторіччі в умовах світової цифрової революції починають домінувати моделі цифрового маркетингу. Місія журналу «Маркетинг і цифрові технології» знайомити професіоналів з новітніми науковими розробками, які поєднують маркетинг і цифрові технології. Редакція журналу «Маркетинг і цифрові технології» приймає статті українською або англійською мовою, присвячені трендам маркетингу, інформаційних технологій, імплементації цифрових технологій і маркетингу, оформлені з дотриманням редакційних вимог; використовує систему подвійного таємного рецензування, включаючи контроль дотримання етичних норм наукової діяльності