Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного цифрового маркетингу в Карпатському єврорегіоні

 • Крістіан Володимирович Гегедош аспірант Мукачівський державний університет (Мукачево, Україна)

Анотація

У статті досліджуються вперше теоретичні основи формування транскордонного освітньо-наукового співробітництва (ТКОНС). Зокрема, для цього було вивчено світовий досвід освітніх та наукових проектів в контексті досліджуваного питання і запропоновано виділити відповідні форми, принципи та термінологічні основи ТКОНС. Також автором звернено увагу на особливостях підготовки студентів маркетологів у сучасних умовах та виділено окремі проблемні питання і шляхи їх вирішення в контексті євроцифрової інтеграції України. Запропоновано новітню модель вдосконалення ТКОНС з міжнародного цифрового маркетингу через створення «Транскордонної навчально-дослідної цифрової лабораторії з маркетингових досліджень» на базі ВНЗ Карпатського Єврорегіону. Для цього було проаналізовано передумови саме такої інтеграції країн-учасниць, вказано на нові можливості студентів у вивченні фахових дисциплін, акцентовано увагу на завданнях та функціях лабораторії в навчально-методичному і науково-дослідному напрямках, а також рекомендовані програмні продукти та їх можливості у реалізації намічених цілей.


Ключові слова: транскордонне співробітництво, транскордонне освітнє співробітництво, транскордонне наукове співробітництво, міжнародний маркетинг, цифровий маркетинг, маркетингові лабораторії, Карпатський Єврорегіон


DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.3 1. Kaszuba K. Cooperation between Universities and Enterprises with the Aim to Modernise Transborder Regions on the Example of Clusters Development and Cluster Initiatives in Podkarpacie. Socio-economic Union in the context of the modernization of cross-border regions. Rzeszow: Publishing house of Rzechevski University, 2008. Р. 235–250.

 2. Bakushevich I. Experience and Prospective of Innovative Clusters Implementation in the Knowledge Based Economy of Transborder Regions in Ukraine and Poland. Socio-economic Union in the context of the modernization of cross-border regions. Rzeszow: Publishing house of Rzechevski University, 2008. Р. 251–264.

 3. Fernández-Zubieta A., Guy K. (2010). Developing the European Research Area: Improving Knowledge Flows via Researcher Mobility. JRC Scientific and Technical Reports. European Commission Luxembourg. DOI:10.2791/46436. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/ repository/bitstream/JRC58917/lfna24511enn.pdf.

 4. Garlick S., Kresl P., Vaessen P. Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development. The Øresund Science Region: A cross-border partnership between Denmark and Sweden. Paris: OECD, 2006.

 5. Marimon R., Lietaert M., & Grigolo M. Towards the a Fifth Freedome: Increasing the Mobility of Researchers in the European Union. Higher Education in Europe. 2009. № 34(1). P. 25–37.

 6. Окландер М. Професійна сертифікація маркетологів. Маркетинг і цифрові технології. 2019. Том 3. № 2. С. 4–7.

 7. Окландер М. Неформальна освіта маркетологів. Маркетинг і цифрові технології. Том 3. № 1. С. 4–6.

 8. Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні. Маркетинг в Україні. 2015. №5 (92). С. 59–65.

 9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. М.А. Окландера. Одеса, 2017. 292 с.

 10. 10. Окландер, М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 167 с.

##submission.howToCite##
ГЕГЕДОШ, Крістіан Володимирович. Транскордонне освітньо-наукове співробітництво з міжнародного цифрового маркетингу в Карпатському єврорегіоні. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 27-43, чер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/100>. Дата доступу: 10 сер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: