Конкатенативні фазиси управління цифровим бізнесом в умовах цифрової трансформації

 • Veronika Khudolei доктор економічних наук, професор, ректор, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (Київ, Україна).
 • Alona Natorina кандидат економічних наук, завідувач кафедри міжнародної економіки, обліку та фінансів, Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая (Київ, Україна).

Анотація

Детерміновано пріоритетне значення цифрової трансформації на державному рівні, що формує передумови позитивних глобальних економічних і соціальних зрушень у контексті біфуркацій та перманентних змін маркетингового середовища. Ідентифіковано та деталізовано вплив цифрових технологій у розрізі різних сфер діяльності підприємств. Ґрунтуючись на результатах дослідження та компаративного аналізу робіт науковців й економістів, інтерпретовано реляцію між ключовими блоками трансформації цифрового бізнесу, що дозволяють своєчасно реагувати на гетерогенні запити споживачів в Інтернет. Розроблено архітектуру управління цифровим бізнесом в умовах цифрової трансформації, що репрезентує конкатенативні фазиси, які забезпечують підвищення ефективності діяльності та сприяють швидкій експансії нових ринкових сегментів, а також потребують безпосередню імплементацію релевантного методичного інструментарію.


Ключові слова: цифрова трансформація, блоки трансформації цифрового бізнесу, управління цифровим бізнесом, конкатенативні фазиси управління цифровим бізнесом, онлайн-покупці.


DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.4 1. All Retail. (2020) Available at: http://allretail.ua/ (accessed 15 May 2020).

 2. Baird, N. (2018) What digital transformation actually means for retail. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/nikkibaird/2018/03/13/what-digital-transformation-actually-means-for-retail/#7e24e8eb7038 (accessed 20 May 2020).

 3. Capgemini Consulting. (2017) Digital transformation: a roadmap for billion-dollar organizations: MIT Center for Digital Business, Capgemini Consulting. Available at: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/07/Digital_Transformation__A_Road-Map_for_Billion-Dollar_Organizations. pdf (accessed 23 May 2020).

 4. (2019) Global retail, wholesale & distribution. Available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/topics/retail-wholesale-distribution.html?icid=top_retail-wholesale-distribution (accessed accessed 1 June 2020).

 5. Ecommerce News Europe. (2020) Available at: https://ecommercenews.eu/ (accessed 1 June 2020).

 6. company. (2019) Available at: https://evo.company/ua/ (accessed 23 May 2020).

 7. Hein, A., Schreieck, M., Riasanow, T., Setzke, D., Wiesche, M., Bohm, M. & Krcmar, H. (2019) Digital platform ecosystems. Electronic Markets. DOI: https://doi.org/10.1007/s12525-019-00377-4 (accessed 12 May 2020).

 8. IBM (2019). Available at: https://www.ibm.com/ (accessed 1 June 2020).

 9. Joshi, M., Kathuria, R. & Das, S. (2018) Corporate entrepreneurship in the digital era: the cascading effect through operations. The Journal of Entrepreneurship, vol. 28 (1), pp. 4– DOI: https://doi.org/10.1177/0971355718810554 (accessed 27 May 2020).

 10. Kantar Ukraine. (2020) Available at: https://tns-ua.com/ (accessed 19 May 2020).

 11. Krueger, J. (2015) Omnichannel shoppers: An emerging retail reality. Think with Google. Available at: https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/omnichannel/omni-channel-shoppers-an-emerging-retail-reality/ (accessed 20 December 2017).

 12. Meek, T. (2018) Big Data in retail: how to win with predictive analytics. Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/netapp/2015/02/18/big-data-in-retail/ (accessed 11 September 2018).

 13. Natorina, A. O. (2019) Tranzytyvna biznes-model tsyfrovoho biznesu: sutnist ta mekhanizm rekonfihuruvannia [Transitive business model of digital business: the nature and mechanism of reconfiguration]. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria [Ukrainian Black Sea region agrarian science], vol. 3 (103), pp. 36– Available at: https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2019/n103/ n103v3r2019natorina.pdf (in Ukrainian) (accessed 10 May 2020).

 14. Nwaiwu, F. (2018) Review and comparison of conceptual frameworks on digital business transformation. Journal of Competitiveness, 10 (3), pp. 86–100. DOI: https://doi.org/10.7441/joc.2018.03.06 (accessed 1 June 2020).

 15. Parviainen, P., Tihinen, M., Kaariainen, J. & Teppola, S. (2017) Tackling the digitalization challenge: how to benefit from digitalization in practice. International Journal of Information Systems and Project Management,5, no. 1, pp. 63–77. DOI: https://doi.org/10.12821/ijispm050104 (accessed 23 May 2020).

 16. (2020) Available at: https://www.pwc.com/ (accessed 18 May 2020).

 17. Rachinger, M., Rauter, R., Muller, Ch., Vorraber, W. & Schirgi, E. (2019) Digitalization and its influence on business model innovation. Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 30, no. 8, pp. 1143– DOI: https://doi.org/10.1108/JMTM-01-2018-0020 (accessed 10 May 2020).

 18. Schmitt, B. (2011) Experience Marketing: Concepts, Frameworks and Consumer Insights. Foundations and Trends in Marketing, vol. 5, no. 2, pp. 55– DOI: http://dx.doi.org/10.1561/1700000027 (accessed 12 May 2020).

 19. Schwarz, R. (2016) Special CRM. The customer in the center of digital transformation. Detecon Management Report, 1, 86 p. Available at: https://docplayer.net/19794580-Detecon-management-report.html (accessed 18 May 2020).

##submission.howToCite##
KHUDOLEI, Veronika; NATORINA, Alona. Конкатенативні фазиси управління цифровим бізнесом в умовах цифрової трансформації. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 44-52, чер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/101>. Дата доступу: 27 лют. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: