Штучний інтелект в мобільному маркетингу: умови, перешкоди та перспективи використання

 • Oksana Yashkina професор, доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна).
 • Marina Chaikovska доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (Одеса, Україна).
 • Veronika Filatova студентка бакалаврату, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

У статті розглянуто основні проблемні питання застосування технологій штучного інтелекту в практиці мобільного маркетингу в Україні. Проаналізовано тенденції розвитку Інтернет-середовища в світі, зростання обсягів накопичуваної інформації, тренди мобільного трафіку та їх вплив на цифрові трансформації маркетингу. Виявлено переваги мобільного маркетингу, як ефективного каналу оперативної персоніфікованої взаємодії з споживачами та джерела отримання статистичної інформації за результатами маркетингових заходів. Розглянуто фактори, передумови та перешкоди практичного застосування сучасних цифрових інструментів аналітики в мобільному маркетингу. Проведено маркетингове дослідження щодо відношення споживачів до використання технологій штучного інтелекту, рівня інформування про переваги та ризики цих технологій, розуміння категорій стейкхолдерів щодо розробки та впровадження  технологій штучного інтелекту в практиці мобільного маркетингу в Україні. Проаналізовано український ринок програмних продуктів та сервісів сегменту технологій штучного інтелекту. Виявлено диспропорції між рівнем технологічного розвитку суспільства та рівнем довіри споживачів до їх використання. Запропоновано стейкхолдерам більше уваги приділяти аналізу інформаційних та етичних проблем застосування технологічних новацій маркетингу кінцевими споживачами, підвищенню прозорості та керованості цього процесу.


Ключові слова: цифровий маркетинг, мобільний маркетинг, штучний інтелект, технології штучного інтелекту в маркетингу, рівень довіри до штучного інтелекту


DOI: 10.15276/mdt.4.2.2020.5 1. Oklander M., Oklander T., Yashkina O., Pedko I., Chaikovska M. (2018) Analysis of technological innovations in digital marketing. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, no. 5/3 (95), pp. 80–91.

 2. Barrat James (2013). Our Final Invention: Artificial Intelligence and the End of Human Era. NY: Thomas Dunne Books/St Martin's Press.

 3. Chaikovska M., Levitskaia A. (2020) Modern approaches to managing mobile marketing IT projects. Marketing and Digital Technologies, vol. 4, no 1, pp.88–97.

 4. Chaikovska M., Chaykovskyy O. (2018) Secure and efficient cloud computing environment. International Scientific Journal INDUSTRY 4.0, ISSUE 3/2018. Bulgaria: STUME, pp.112–115.

 5. Digital Marketing Tutorial. URL: https://www.tutorialspoint.com/digital_marketing/index.htm (accessed 22 April 2020).

 6. Digital Marketing by the Numbers: Stats, Demographics & Fun Facts. URL: https://www.omnicoreagency.com/digital-marketing-statistics/ (accessed (25 April 2020).

 7. Digital Marketing Trends in 2020. URL: https://www.business2community.com/infographics/digital-marketing-trends-in-2020-infographic-02283628 (accessed 21 April 2020).

 8. Dmitrieva M.A. (2018).The impact of artificial intelligence on the field of marketing. Internet Marketing, no 2, pp. 82–88.

 9. Internet audience in Ukraine. URL: http://www.academia.edu/5789181/ (accessed 28 April 2020).

 10. Gartner Special Reports. URL: http://www.gartner.com/technology/research/digital-business/ (accessed 21 April 2020).

 11. Kaplan A. (2012) If you love something, let it go mobile: Mobile marketing and mobile social media 4x4 Found. Business Horizons, no. 55 (2). pp. 129–139.

 12. Kotler F. (2018) Marketing 4.0. View traditional to digital. Kyiv: Vidavnitstvo Kraina mriy.

 13. Kuziomko V., Repnikova I. (2017) The use of artificial intelligence in digital marketing. Market infrastructure, no.13, pp. 112–118.

 14. Kwilinski A., Trushkina N. (2017) Development of digital marketing in conditions of transformational change. Research and Innovations: collection of scientific articles. Cornell University, Ithaca, New York, USA. NY: Yonona Publishing.

 15. Lengard I. (2017) Mobile Marketing for Business. N.Y.: Wiley.

 16. Michael A., Salter B. (2007) Mobile marketing. IDT Group.

 17. Oklander M.A., Oklander T.O., Yashkina, O.I. (2018) Marketing research trends: online panels and online communities. Marketing and Management of Innovations, no. 1, pp.118–129.

 18. Oklander, M.A., Romanenko O.O. (2015) Specific differences of digital marketing from Internet marketing. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «KPI», no. 12, pp. 362-371.

 19. Ponomarenko I., Vinnikova I., Grebnyov G. (2018) Practical aspects of application of innovative digital technologies in marketing activity. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine «KPI» no.15, pp. 413–442.

 20. Raymond Kurzweil. (2019) Spiritualities, Ethics, and Implications of Human Enhancement and Artificial. Vernon Press.

 21. Starostin V.S. (2018) Transformation of marketing technologies into the era of machine intelligence. University Journal, no. 1, pp. 28–34.

 22. The Digital Marketing Landscape. URL: https://martech.zone/digital-marketing-landscape/ (accessed 10 April 2020).

 23. The digital-report-2019. URL: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 (accessed 12 May 2020).

##submission.howToCite##
YASHKINA, Oksana; CHAIKOVSKA, Marina; FILATOVA, Veronika. Штучний інтелект в мобільному маркетингу: умови, перешкоди та перспективи використання. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 4, n. 2, p. 53-60, чер. 2020. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/102>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз