ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ВІД ПОСТАНОВКИ МЕТИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ

 • Олена Миколаївна Сохацька д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет
 • Олег Андрійович Легкий аспірант кафедри міжнародних економічних відносин, Тернопільський національний економічний університет (Тернопіль, Україна)

Анотація

В статті окреслено специфіку понятійного апарату Інтернет-маркетингу. Запропоновано два підходи до визначення Інтернет-маркетингу в залежності від типу товару. Систематизовано підходи до визначення переліку цифрових комунікаційних інструментів. Здійснено класифікацію веб-сайтів. Окреслено принципи конверсії в мережі відповідно до цільових дій користувачів. Виокремлено основі показники результативності  та ефективності здійснення маркетингових комунікаційних активностей в мережі, особливості їхнього розрахунку та аналітичних підходів до трактування результатів застосування відповідних метрик.


Ключові слова: цифровий маркетинг, Інтернет-маркетинг, ефективність маркетингової кампанії, комунікаційні канали, веб-сайт, конверсія в мережі, метрики цифрових інструментів.


DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.1 1. Остапенко Г. Комунікація та комунікативна активність суспільства в добу інтернет-технологій: соціальний аспект // Вісник книжкової палати. 2013. № 9. С. 47–50.

 2. Птащенко О. В. Розвиток моделей комунікацій в мережі Інтернет // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2015. № 19 (8). С. 39–41.

 3. Окландер М. А., Романенко О. О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015 (12). С. 362–371.

 4. Птащенко О. В. Використання інструментів інтеpнет-маpкетингу у бізнес-діяльності // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2016. № 21 (10). С. 76–79.

 5. Гарафонова О. І. Використання інтернет-маркетингу у маркетинговій діяльності підприємства / за ред. Г. Г. Савіної. Херсон, 2014. 288 с.

 6. Капустина Л. М., Мосунов И. Д. Интернет-маркетинг. Теория и практика продвижения бренда в Сети. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2015. 102 с.

 7. Мышляев В. С. іМаркетинг: работаем по системе. Рязань : СилаУма-Паблишер, 2014. 263 с.

 8. Классификация веб-сайтов: типы и виды интернет сайтов. Какие бывают сайты. URL : http://www.yanajy.com/sdelay-sam/vidy-sajtov.html (дата звернення: 04.09.2017).

 9. Гавриков А. Эффективный сайт // Нетология 2012. URL : http://netology.ru/files/1207/A1/B1/ B2.pdf (дата звернення: 04.09.2017).

 10. Унглер Р., Чембер К. UX-дизайн. Практическое руководство по проектированию опыта взаимодействия / пер. с англ. Е. Матвеева. СПб. : Символ-Плюс, 2011. 336 с.

 11. Кашехлебов А. Стратегия продвижения в интернете и планирование рекламной кампании // Нетология 2012. URL : http://netology.ru/files/1207/A1/D1/B2.pdf (дата звернення: 04.09.2017).

 12. Volpe M. The 6 Marketing Metrics & KPIs Your CEO Actually Cares About // HubSpot. 2013. URL : https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/34054/The-6-Marketing-Metrics-Your-CEO-Actually-Cares-About-Cheat-Sheet.aspx#sm.0000a429lztuxfpsrta2l2p7aw4xu (дата звернення: 04.09.2017).

 13. Савельев Д. Ключевые стратегии интернет-маркетинга // TexTerra 2013. URL : https:// texterra.ru/blog/klyuchevye-strategii-internet-marketinga.html.

 14. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика. Київ, 2005. 408 c.

 15. Рэбхэн Б. От кликов к продажам. Как повысить продажи через оптимизацию конверсии / пер. с англ. Ю. Дворецкой. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2015. 304 с.

 16. Основы работы с Google Analytics и Universal Analytics для маркетологов. Основные отчеты // FreshIT 2015. URL : https://freshit.net/google-analytics (дата звернення: 04.09.2017).

 17. Верховцева О. Н. Базовые показатели эффективности интернет-маркетинга // Экономическая наука и практика: материалы : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). Чита, 2014. С. 87–88.

##submission.howToCite##
СОХАЦЬКА, Олена Миколаївна; ЛЕГКИЙ, Олег Андрійович. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦИФРОВИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ: ВІД ПОСТАНОВКИ МЕТИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 4-31, гру. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/13>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: