Омніканальний маркетинговий інструментарій у політичній сфері

  • Михайло Анатолійович Окландер д-р екон. наук, професор завідувач кафедри маркетингу Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
  • Микита Олександрович Гайдаєнко студент бакалаврату спеціальності «Маркетинг» Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

Проведено дослідження щодо застосування маркетингового інструментарію в політичній сфері. Доведена його ефективність в електоральному процесі на місцевому рівні. Обґрунтовано принципи формування комунікаційної політики та критерії вибору маркетингових інструментів. Пропонується необхідність ширшого використання соціальних мереж та таргетування. Показана універсальність маркетингового інструментарію з врахуванням специфіки його застосування в різних сферах соціального життя.


Ключові слова: маркетинг, омніканальний маркетинг, цифровий маркетинг, таргетинг, маркетингові дослідження, місцеві вибори, рекламна кампанія


DOI: 10.15276/mdt.5.1.2021.5


1. Андрющенко А. Порошенко, Тимошенко, Зеленський: хто і як витрачає кошти на пряму рекламу. Вибори та ЗМІ. URL: https://vybory.detector.media/2019/03/02/poroshenko-tymoshenko-zelenskyj-ta-inshi-hto-vytrachaje-byudzhety-na-pryamu-reklamu/ (дата звернення 29.01.2021).
2. Баран Р. Я., Романчукевич М. Й. Оцінка ефективності рекламної діяльності в інтернет. Ефективна економіка. 2019. № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7190 (дата звернення: 29.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.7.36.
3. Вибори – 2019: українці обирають собі президента. ВВС news. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-47992317 (дата звернення 29.01.2021).
4. Витрати Порошенка на агітацію рекордні в історії виборів в Україні. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/25/7210133/ (дата звернення 29.01.2021).
5. Віце-прем’єр Михайло Федоров: деякі технології на виборах ми допрацювали глибше, ніж Трамп. Українська правда. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2019/09/27/7227431/ (дата звернення 29.01.2021).
6. Гайдаєнко М.О. Особливості і визначення політичної реклами в політико-правовому полі. Сучасні виклики соціально-політичного розвитку: політико-правові та соціально-економічні виміри, Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Політікус», 2020. 144 с. С.71-73.
7. Гуменна О.В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Київ, 2016. Том 185. С. 48-53 URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/84072.pdf (дата звернення 29.01.2021).
8. Дані про розміри виборчих фондів кандидатів на пост Президента України та фінансові звіти. Бізнес. URL: http://www.cvk.gov.ua/vp_2014/finance/ (дата звернення 29.01.2021).
9. 95% малих підприємств збільшать витрати на цифровий маркетинг у 2019 році. URL: https://business.ua/news/4774-95protsent-malykh-pidpryiemstv-zbilshat-vytratyna-tsyfrovyi-marketynh-u-2019-rotsi (дата звернення 29.01.2021).
10. Маршалл П., Тодд Б. Контекстная реклама, которая работает: Библия Google AdWords. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2014. 464 с.
11. Мінімальна зарплата в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/(дата звернення 29.01.2021).
12. Музиченко Г. В. Ефективність витрат кандидатів на політичну рекламу в президентських кампаніях в Україні: порівняльний аналіз (2014 та 2019 рр.). POLITICUS. 2020. №2. С. 59–63. URL: https://doi.org/10.24195/2414-9616- 2020-2-59-63
13. Музиченко Г. В., Гайдаєнко М. О. Місце електорального політичного маркетингу в сучасному політичному процесі в Україні. Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 12 квітня 2019 р. Одеса, 2019. С. 30–32.
14. Окландер М. А. Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися. Економіст. 2014. № 4. URL: http://ua-ekonomist.com/6661-schob-buti-efek¬tivnim-marketing-povinen-zmnitisya.html (дата звернення 29.01.2021).
15. Радкевич Л. А., Гайдаєнко М. О. Етика спілкування з клієнтом як складова успішного телемаркетингу. Концепти соціокультурної трансформації сучасного суспільства. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та науковців., м. Одеса, 24 - 25 травня 2019 р. Одеса 2019. С. 34-35.
16. Рубан В. В. Сучасні інструменти цифрового маркетингу. Вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. Херсон, 2018. №30. Том 1. С. 143-146. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_30/1/36.pdf (дата звернення 29.01.2021).
17. Соколенко В. А., Поляк А. В. Сучасні тенденції розвитку маркетингу. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/10475/1/ vestnik_HPI_2012_45_Sokolenko_Suchasni.pdf. (дата звернення 29.01.2021).
18. Черчилль Г. Браун Т. Маркетинговые исследования: уч. пособие 5-е изд. / пер. с англ. Г. Багиева. Санкт-Петербург: Питер, 2007. 704 с.
19. Digital Microtargeting. Political Party Innovation Primer. International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2018. URL: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/digital-microtargeting.pdf (дата звернення 29.01.2021).
20. Ghosh D. What is microtargeting and what is it doing in our politics? URL: https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2018/10/04/microtargeting-dipayan-ghosh/ (дата звернення 29.01.2021).
21. Jansen B.J., Moore K., Carman St. Evaluating the performance of demographic targeting using gender in sponsored search. Information Processing and Management. 2013 No. 49, Р. 286–302.
22. Lapowski, I. Here’s how Facebook actually won the Trump Presidency, Wired, URL: https://www.wired.com/2016/11/facebook-won-trump-election-not-just-fake-news/ (дата звернення 29.01.2021).
23. Marketing Technologies of Business Development.pdf / Edited by Mykhailo Oklander, Magdalena Wierzbik-Strońska. Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2020. 236 p. Available at: http://www.wydawnictwo.wst.pl/oferta_wydawnicza_oraz_zakup_publikacji /wydawnictwa/marketing_technologies_of_business_development/69 (дата звернення 29.01.2021).
24. Safiullah M., Pathak P., Singh S., Anshul A. Social media as an upcoming tool for political marketing effectiveness. Asia Pacific Management Review. 2017 No. 22, P. 10–15.
 


 

##submission.howToCite##
ОКЛАНДЕР, Михайло Анатолійович; ГАЙДАЄНКО, Микита Олександрович. Омніканальний маркетинговий інструментарій у політичній сфері. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 74-100, бер. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/130>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: