Метрики в цифровому маркетингу підприємств торгівлі

 • Василь Миколайович Близнюк аспірант кафедри маркетингу Київський національний торговельно-економічний університет (Київ, Україна)

Анотація

Проведено дослідження щодо метрик цифрового маркетингу в діяльності підприємств торгівлі. Систематизовано та доповнено групи метрик цифрового маркетингу, їх застосування в діяльності підприємств. Виокремлено головні метрики цифрового макретингу по деяких групах метрик цифрового маркетингу в аспекті аналізу цифрового маркетингу. Суттєво доповнено та описано метрики, що застосовуються в маркетингу соціальних мереж. Окреслено, описано та деталізовано метрики цифрового маркетингу, що застосовуються для стартапів.


Ключові слова: цифровий маркетинг, метрика, партнерський маркетинг, лід, електронна комерція, контекстна реклама, LTV, CTR, CPC, CPA, CPM, ROI, соціальні мережі


DOI: 10.15276/mdt.5.2.2021.4 1. Сохацька О.М., Легкий О.А. Ефективність цифрових маркетингових комунікацій: від постановки мети до оцінювання результату. Маркетинг та цифрові технології. 2017. №2. С. 4-

 2. Рибачук В., Журко Т. О., Сіденко Ю. В. Аналіз кількісних та якісних методів оцінки ефективності маркетингової діяльності. Агросвіт. 2016. № 6. С. 32-

 3. Брадулов П. О. Процес управління інтернет-маркетигом у сучасному інформаційному середовищі. Наукова періодика КНЕУ. Економіка та підприємництво. 2020. №44. С. 66-81.

 4. Кравцова А., Янчук Т. Використання цифрових технологій в маркетингової діяльності. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. № 2. С. 75-

 5. Окландер М. А., Романенко O.O. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». № 12. С. 362–371.

 6. Brown, Bruce C. (2009). The Complete Guide to Affiliate Marketing on the Web: How to Use and Profit from Affiliate Marketing Programs. Ocala, FL: Atlantic Publishing Company. p. 17.

 7. Ляшенко Г. П., Моткалюк Р. В., Інтернет-маркетинг та його інструменти. Науковий вісник Національного університету ДПС України. 2013. №3 С. 59-

 8. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : [монографія] / авт. кол. : М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. М. А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.

 9. CPM, CPC, CPL, CPA: Which Online Ad Models are Best? URL: http://adboomadvertising.com/blog/cpm-cpc-cplcpa-which-online-ad-models-are-best-2 (дата звернення: 1.02.2021).

 10. Harsh Agrawal, Understand Basics Of Online Advertisements: CPA, CPC, CPM and CPL. URL: https://in.pinterest.com/pin/541909767654531914/ (дата звернення: 1.02.2021).

 11. Gangeshwer D.K. E-Commerce or Internet Marketing: A Business Review from national context. International Journal of u- and e- Service, Science and Technology. 2015.Vol. 6. № 6. P. 187–190.

 12. Головчук Ю.О. Маркетингова домінанта розвитку конкурентних переваг підприємства в умовах інформаційної економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 3. Т. 1. С. 69–73.

 13. What Are Metrics? URL: https://www.investopedia.com/terms/m/metrics.asp (дата звернення: 1.02.2021).

 14. David Parmenter, Key Performance Indicators. John Wiley & Sons 2007.

 15. 18 Digital Marketing Metrics and KPIs You Should Know. Olha Diachuk. URL:https://www.owox.com/blog/articles/digital-marketing-metrics-and-kpis (дата звернення: 1.02.2021).

 16. Sharapa M. 5 Simple Ways to Calculate Customer Lifetime Value. URL: https://medium.com/swlh/5-simple-ways-to-calculate-customer-lifetime-value-5f49b1a12723 (дата звернення: 1.02.2021).

 17. What Is Lead Generation in 2021. URL: https://albacross.com/newsroom/what-is-lead-generation/ (дата звернення: 1.02.2021).

 18. Lead Generation: A Beginner's Guide to Generating Business Leads the Inbound Way. URL: https://blog.hubspot.com/marketing/beginner-inbound-lead-generation-guide-ht (дата звернення: 1.02.2021).

 19. CPA terms: what are EPC, ROI, and CR in affiliate marketing. URL: https://cpa-planner.com/cpa-terms-what-are-epc-roi-and-cr-in-affiliate-marketing/ (дата звернення: 102.2021).

 20. Social media - Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/1164/social-networks/ (дата звернення: 1.02.2021).

 21. The most important social media metrics to track. URL: https://sproutsocial.com/insights/social-media-metrics/ (дата звернення: 1.02.2021).

 22. Engagement Rate – Flexible Widgets vs Socialbakers API Calculation. URL:https://support.socialbakers.com/hc/en-us/articles/360011775119-Engagement-Rate-Flexible-Widgets-vs-Socialbakers-API-Calculation (дата звернення: 1.02.2021).

 23. Top 40 Free Email Marketing Tools for 2021. URL: https://influencermarketinghub.com/free-email-marketing-tools/ (дата звернення: 1.02.2021).

##submission.howToCite##
БЛИЗНЮК, Василь Миколайович. Метрики в цифровому маркетингу підприємств торгівлі. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 36-47, чер. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/138>. Дата доступу: 19 вер. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: