Система маркетингових моделей товару

 • Олександр Вікторович Зозульов канд. екон. наук, професор, професор кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)
 • Тетяна Олександрівна Царьова канд. екон. наук, старший викладач кафедри промислового маркетингу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Анотація

Метою статті є аналіз та систематизація маркетингових моделей товару, що відносяться до різних етапів економічних відносин та послідовно охоплюють весь життєвий цикл товару від його проектування до утилізації. В межах кожного етапу визначено відповідні моделі, які відображають специфічні вимоги до товару, пов’язані із техніко-економічними особливостями діяльності підприємства. Перший етап – виробничий – має на меті оптимізувати виробничу діяльність, отже модель має відобразити особливості виробництва товару. На другому етапі – розподілу – товар має відповідати меті оптимізації логістичної діяльності, отже, відповідна модель відображає особливості товару, пов’язані із збутовою логістикою. Третій етап – обміну – є точкою перетину попиту та пропозиції. В межах четвертого, етапу споживання, товарну модель має бути зорієнтовано на мотивацію та особливості поведінки споживача. Представлені моделі пов’язано у систему, що є наскрізною для всього життєвого циклу товару та може служити основою для комплексного оцінювання його конкурентоспроможності.


Ключові слова: маркетинг, товар, модель товару, система моделей товару в маркетингу.


DOI: 10.15276/mdt.5.3.2021.1 1. Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент : підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. К.: Видавництво Хімджест, 2008. 720 с.

 2. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок / Жан-Жак Ламбен ; перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. СПб. : Питер, 2004. 800 с.

 3. Levitt T. Marketing Success Through Differentiation of Anything. Harvard Business Review. 1980. January. URL: https://hbr.org/1980/01/marketing-success-through-differentiation-of-anything (дата звернення 08.08.2021)

 4. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах / В. Благоев ; пер. с болг., науч. ред. и автор предисл. А. М. Немчин. СПб.: «Два-Три», 1993. 377 с.

 5. Noriaki K., Seraku N., Takahashi F., Sh. Tsuji. Attractive quality and must-be quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control (in Japanese). 1984. № 14 (2). р. 147–156.

 6. Зозульов О.В., Царьова Т.О. Процесно-технологічний підхід до формування маркетингової моделі товару. Економічний вісник Національного технічного університету України “КПІ”. 2016. №13. С. 369–376.

 7. Зозульов О. В., Царьова Т.О. Функціонально-структурна модель товару як основа для стрес-тестування маркетингової бізнес-моделі компанії. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2018. №15. C. 382–391.

 8. Ткаченко Н. Аспекти процесного підходу при побудові інноваційної виробничого комплексу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. 2008. № 616. С. 123–127.

 9. Малиш С. В. Концепції якості: погляди основоположників. Науковий вісник Ужгородського університету : Серія : Економіка. 2012. № 2 (36). С. 214–222.

 10. Топ-10 швейцарських годинникових брендів 2019 року. URL: https://ukraine.deka.ua/articles/top-10-shveytsarskikh-chasovykh-brendov-2019-goda/175 (дата звернення 08.08.2021)


 

##submission.howToCite##
ЗОЗУЛЬОВ, Олександр Вікторович; ЦАРЬОВА, Тетяна Олександрівна. Система маркетингових моделей товару. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 3, p. 6-17, жов. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/142>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: