Економічна оцінка аутсорсингу: інформаційні та логістичні послуги

 • Петро Григорович Перерва д-р екон. наук., професор завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
 • Станіслав Миколайович Назаренко аспірант кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні питання аутсорсингу як економічної категорії. Сформовано систему показників, врахування яких в повній мірі відтворює рівень економічного ефекту при використанні інформаційних та логістичних технологій у виробничо-комерційній сфері промислового підприємства. До них можуть бути віднесені показники як прямої дії (ефект аутсорсингу безпосередньо пов'язаний з виконанням конкретної функції або бізнес-процесу), так і непрямої дії (ефект аутсорсингу безпосередньо з цією функцією не пов'язаний). Для розрахунку показників економічної оцінки використання аутсорсингу інформаційних та логістичних  технологій запропоновано метод синтезу показників економічної ефективності.  Такий підхід суттєво розширює сферу економічної оцінки доцільності використання послуг аутсорсера і дозволяє більш точно та об’єктивно оцінити його переваги при використання аутсорсингу інформаційних та логістичних послуг.


Ключові слова: аутсорсинг, інформаційні технології, економічна ефективність, бізнес-процеси, промислові підприємства


DOI: 10.15276/mdt.5.4.2021.1 1. Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. Москва: Инфра-М, 2009. 320 с.

 2. Курбанов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг в России: социальное содержание и экономические условия применения. Управленческое консультирование. Актуальные проблемы государственного и муниципального управления, 2011. № 3. С. 123-131.

 3. Ляхович Г.І. Розрахунок ефективності бухгалтерського аутсорсингу. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2018. Вип. 1 (39), С.83-87.

 4. Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління. Вісн. Міжнар. Словян. ун-ту. Сер. Екон. науки. 2006. № 9. С. 8–12.

 5. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. Вісник національного технічного університетуту «ХПІ». Серія «Економічні науки». 2017. № 24 (1246). С. 153-158.

 6. Фролова В.Ю., Фролова Г.І. Ефективність використання аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 2015. № 3. С. 60-63.

 7. Чухрай Н.I. Логiстичнi рiшення щодо аутсорсингу. Логистика, 2007. № 6. С. 37–39.

 8. Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсинг – шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Логістика. 2008. № 633. C. 772-780.

 9. Kosenko, O.P., Kobielieva, T.O., Tkachova, N.P. The definition of industry park electrical products. Науковий вісник Полісся.. 2017. № 3 (11), ч. 2. С. 43–50.

 10. Kosenko, O.P., Kobielieva, T.O., Tkachova, N.P. Forecasting industry park electrical products. Науковий вісник Полісся. 2017, 2(4(12), 106–111.

##submission.howToCite##
ПЕРЕРВА, Петро Григорович; НАЗАРЕНКО, Станіслав Миколайович. Економічна оцінка аутсорсингу: інформаційні та логістичні послуги. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 6-15, гру. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/153>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: