Достовірність реклами на думку українських та польських студентів

 • Ян В. Віктор д- р екон. наук, професор хабілітований, завідувач кафедри маркетингу Краківський економічний університет (Краків, Польща)
 • Катерина Санак-Космовська д- р екон. наук, ад'юнкт кафедри маркетингу Краківський економічний університет (Краків, Польща)
 • Ірина Леонидівна Решетнікова д- р екон. наук професор кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

Анотація

В статті викладено методологію та результати спільних досліджень, проведених студентами маркетингу двох університетів: Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана та Економічного університету в Кракові відносно сприйняття сучасною молоддю реклами як основного комунікаційного засобу підприємства. Дослідження показує, що студенти з України демонструють більш позитивне ставлення до реклами, ніж студенти з Польщі. У контексті довіри до реклами актуальним було питання про правомірність жорсткого державного втручання в ринок інтернет-реклами. Представники обох опитаних груп загалом погоджуються щодо законності державного втручання та регулювання рекламного ринку, тобто створення сучасної, прозорої системи законодавства про рекламу. Отримані результати дають підґрунтя для стратегії створення реклами, позбавленої інформаційної асиметрії в повідомленні та маніпуляції поведінкою споживачів.


Ключові слова: достовірність, реклама, сприйняття студентами, поведінка споживачів, комунікації


DOI: 10.15276/mdt.5.4.2021.3 1. Окландер М.А. Маркетинг як економічна наука. Маркетинг і цифрові технології. Том 4, № 4, 2020, С. 62-70.

 2. Решетнікова І.Л. Сучасні проблеми маркетингу. Маркетинг: Підручник під ред. А.Ф. Павленко. К.: КНЕУ 2008 . C. 197–244.

 3. Павленко А.Ф., Решетнікова І.Л., Гончарова І.І. Формування комплексу маркетингових комунікацій на ринку банківських продуктів. Монографія. К.: КНЕУ, 2005. 248 с.

 4. McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory. Sage Publication.

 5. Falkheimer, J., Heide, M. (2018). Strategic Communication. An introduction. Abingdon: Routledge.

 6. Ромат Е.В., Сендеров Д.В. Маркетинговые коммуникации. Санкт-Петербург: Питер, 2018. 495 с.

 7. Ромат Е.В., Сендеров Д.В. Реклама. Теория и практика. Санкт-Петербург: Питер, 2016. 544 с.

 8. Павленко А.Ф., Войчак А.В.; Примак Т.О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: монографія. К.: КНЕУ, 2005. 404 c.

 9. Решетнікова І.Л. Внутрішній маркетинг в системі маркетингу підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2015. №1. С.45–55.

 10. Rodgers S., & Thorson E. (2019). Advertising Theory, New York: Routledge.

 11. Batra R. Keller K.L. (2016). Integrating marketing communication: New findings, new lessons, and new ideas. Journal of Marketing, 80(6), 122–145.

 12. Dahlen M., & Edenius M. (2007). When is advertising advertising? Comparing responses to non-traditional and traditional advertising media. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 29(1), 33–42.

 13. Eagle L., Dahl S., Czarnecka & B., Lloyd J.(2014). Marketing Communications. London: Routledge.

 14. Bruhn M. (2013). Kommunikationspolitik, Systematischer Einsatz der Kommunikation für Unternehmen. München: Verlag Franz Vahlen.

 15. De Pelsmacker P., Geuens M. & Van den Bergh J. (2013). Marketing Communications. A European Perspective, Harlow: Pearson Education.

 16. Kotler Ph., Keller K.L. (2012). Marketing Management, Upper Saddle River: Prentice Hall.

 17. Wiktor J.W. Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 18. Maráková V. (2016). Marketingová komunikácia v cestovnom ruchu. Bratislava: Wolters Kluwer.

 19. Keer G., Richards J. (2020). Redefining advertising in research and practice. International Journal of Advertising, 1–24.

 20. Castells M. (2009).The Rise of the Network Society. Cambridge: Blackwell, 2009.

 21. Juska M.J. (2017). Integrated Marketing Communication. Advertising and Promotion in a Digital World, New York: Routledge.

 22. Bartosik-Purgat M. (2019). New Media in The Marketing Communication. On Enterprises in The International Market, Warszawa: PWN.

 23. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя. Авт. кол. М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт. 2017. 292 с.

 24. Hoffman D.L., Novak T.P. (1996). Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments: Conceptual Foundations, Journal of Marketing, 60(3), 50–68.

 25. Kotler Ph., Kartajaya H., Setiawan I. (2018). Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital, John Wiley & Sons.

 26. Перерва П.Г., Кобєлєв В.М., Долина І.В. Digital Marketing Opportunities and Paradoxes of Communications. Маркетинг і цифрові технології. Том 4, № 4. 2020. C. 6–13.

 27. Ваврик А.Б. Методи та інструменти Інтернет-маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 22, частина 1. 2018. С. 44-47.

 28. Яшкіна О.І., Савельєв М.С. Стратегії вибору інструментів інтернет-маркетингу в залежності від бізнес-моделей підприємств. Маркетинг і цифрові технології. Том 5, № 2. 2021. С. 75–82.

 29. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд. Маркетинг і менеджмент інновацій. № 3. 2015. С. 20-32.

 30. Sanak-Kosmowska, K. (2018). Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki. Warszawa: Wydawnictwa Drugie.

 31. Abed S.S., Dwivedi Y.K. & Williams M.D. (2015). Social media as a bridge to e-commerce adoption in SMEs: A systematic literature review. The Marketing Review, 15(1), 39-57.

 32. Rahman T., Kim Y.S., Noh M., & Lee C.K. (2021). A study on the determinants of social media based learning in higher education. Educational Technology Research and Development, 69(2), 1325–1351.

 33. Wang S., & Lin, J. C. (2011). The effect of social influence on bloggers usage intention. Online Information Review, 35(1), 50-65.

 34. Shkurupskaya I.O., Litovchenko I.L. (2016) The development of marketing communication under the influence of the industry 4.0. International scientific journal «INDUSTRY 4.0». YEAR I, ISSUE 2, P.P. 103-106.

 35. Bosnjak M., & Tuten T.L. (2001). Classifying Response Behaviours in Web-based Surveys. Journal of Computer Mediated Communication, 3(6).

 36. Bryman, A. (2008). Social research methods, New York: Oxford University Press.

 37. Федорченко А.Ф. Маркетингові дослідження як основа прийняття маркетингових рішень // Маркетинг: Підручник / А.Ф. Павленко, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак та ін. К.: КНЕУ 2008. С 299-360.

 38. Czakon W. (red.). (2015) Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.

 39. Sobocińska M. (2016). Badania marketingowe przez Internet [in:] Mazurek-Łopaciska, K. (red.) Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary apliakcji na współczesnym rynku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 40. IAB (2019/2020). Raport Strategiczny INTERNET 2019/2020. Raport Strategiczny Internet 2019/2020 IAB Polska (signs.pl).

 41. Литовченко І.Л., Шкурупська І.О. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій. Економіка України. 2015. № 5. С. 29-39.

 42. Wirtualne Media (2021). URL: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/youtube-z-26-mln-polskich-uzytkownikow-mocno-w-gore-vimeo-top-serwisow-wideo (25.10.2021).

 43.  Kantar Ukraine. Рейтинг мобільних додатків за вересень 2021. URL: https://tns-ua.com/news/reyting-mobilnih-dodatkiv-za-veresen-2021?fbclid=IwAR2wEDPNKjQr3Uk_q_ J0bADTvQJxKR3zgKQ3gXWRlbIfUQzxKRDCWxJpx_0

##submission.howToCite##
ВІКТОР, Ян В.; САНАК-КОСМОВСЬКА, Катерина; РЕШЕТНІКОВА, Ірина Леонидівна. Достовірність реклами на думку українських та польських студентів. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 29-48, гру. 2021. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/155>. Дата доступу: 28 тра. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: