ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

 • Тетяна Михайлівна Борисова д-р екон. наук, доцент, завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та маркетингу, Тернопільського національного економічного університету (Тернопіль, Україна)

Анотація

В статті порушено проблему маркетизації некомерційної сфери України в контексті становлення фінансової парадигми з використанням інструментів Інтернет-маркетингу. Обґрунтовано, що для вітчизняних некомерційних суб’єктів різних сфер діяльності актуальними є підвищення рівня ринкової орієнтації; розвиток некомерційних ринків; організація ефективного Інтернет-маркетингу з метою підвищення якості послуг. У статті представлено результати ініційованого автором дослідження маркетингової діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України, у тому числі використання інструментів Інтернет-маркетингу. Подано аналіз маркетингових заходів у Інтернет, способів їх поширення, організаційних форм. Також представлено результати всеукраїнського опитування неприбуткових організацій, які розкрили сфери та ступінь використання Інтернет-маркетингу у їхній діяльності.


Ключові слова: Інтернет-маркетинг, некомерційна організація, громадська організація, некомерційний ринок, комунікаційна діяльність


DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.4 1. Волонтерський рух: світовий досвід та українські громадянські практики : аналіт. доп. Київ: НІСД, 2015. 36 с.

 2. Вышлинский Г. Старые и новые пользователи интернета в Украине : что общего и в чем отличия. Київ : GfK Ukraine, 2013. 28 с.

 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20. С. 190.

 4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 49. С. 299.

 5. Количество пользователей Интернета в мире на 2014 год составило 3,01 млрд. URL : http:// www.business.ua/articles/world/Kolichestvo_polzovateley_Interneta_v_mire_na__god_sostavilo__mlrd-84971 (дата звернення: 24.09.2017).

 6. Корпоративна благодійність і розвиток громадянськості : результати досліджень [URL : http://www.ufb.org.ua/sektor–blagodijnosti/blagodijnist–biznesu/analitichni–materiali.htm?id=3512 (дата звернення: 24.09.2017).

 7. Лист Івано-Франківської міської ради № 305/01–20/20 від 17.02.2016 р.

 8. Лист Львівської міської ради № 2102–6 від 09.02.2016 р.

 9. Лист Полтавської ОДА № 131/07–09 від 02.02.2016 р.

 10. Лист Тернопільської ОДА № 16–вих. від 19.02. 2016 р.

 11. Лист управління міжнародного співробітництва Вінницької ОДА № 01–9–96 від 03.02.2016р.

 12. Лист Харківської міської ради № 17/02 від 01.02.2016 р.

 13. Лист Чернігівської ОДА № 01–14/99 від 29.01.2016 р.

 14. Литовченко І. Л., Пилипчук В. П. Інтернет-маркетинг : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 184 с.

 15. Литовченко І. Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія. Київ : Наукова думка, 2008. 196 c.

 16. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.

 17. Юдженич Е. Религия в рекламе и реклама религии. URL : http://www.sostav.ru/news/ 2012/04/05/religiya_v_reklame (дата звернення: 24.09.2017).

 18. Hardina D., Middleton J., Montana S., Simpson R. A. An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations. New York : Springer Publishing Company, LLC, 2007. 462 p.

 19. Annual Report 2013 : Volunteering for the World We Want. New York : United Nations Volunteers, 2014. 58 p.

 20. Chase J. Healthcare Marketers Trend Report 2013 // MM&M. 2013. P. 33–40.

 21. Haimowits I. Health Relationship Marketing : [W.P.]. Gower Publishing Limited, 2011. 262 p.

 22. Intellectual Capital Reporting Practices In The Non-Profit Sector / Bronzetti G., Mazzotta R., Puntillo P. [and oth.]. – Sumy, Virtus Interpress. 2011. – 138 p.

 23. Smith А. Civic Engagement in the Digital Age. Washington : Pew Research Center’s Internet & American Life Project, 2013. 59 p.

 24. State of the World’s Volunteerism Report 2011. Universal Values for Global Well-being / ed. P.Hockenos. Denmark, United Nations Volunteers, 2011. 148 с.

 25. The 2013 Healthcare Marketing Trends Report // Franklin Street, 2013. URL: http://www.docstoc.com/docs/ 153417640/Marketing–in–2013 (дата звернення: 24.09.2017).

 26. The Statistics Portal. URL : http://www.statista.com (дата звернення: 24.09.2017).

 27. Weiss J. Medical Marketing in the United States: A Prescription for Reform // The George Washington Law Review. 2010. V. 79, № 1. P. 260–292.

##submission.howToCite##
БОРИСОВА, Тетяна Михайлівна. ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 54-76, гру. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/16>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: