ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Зоя Миколаївна Соколовська д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Ірина Володимирівна Капустян аспірантка кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

Розкрито сутність, мету та можливості цифрового маркетингу. Визначені переваги використання концепцій цифрового маркетингу в процесі управління підприємствами. Проаналізовано стан та перспективи розвитку цифрового маркетингу на підприємствах фармацевтичної промисловості. Досліджені можливості імітаційного моделювання, як математичного інструменту реалізації конкретних аспектів цифрового маркетингу. Прикладні аспекти застосування імітаційного моделювання представлені на прикладі моделі проведення рекламної компанії підприємством фармацевтичної галузі. Модель реалізована на платформі системи багатопідходного імітаційного моделювання AnyLogic. Доцільність використання запропонованого математичного інструментарію у підвищенні ефективності маркетингової діяльності підприємств підтверджена наведеними результатами імітаційних експериментів.


Ключові слова: цифровий маркетинг, фармацевтичне підприємство, імітаційне моделювання, AnyLogic


DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.5 1. Дмитрик Е. Диджитализация фармацевтического маркетинга. URL : http://www. apteka.ua/article/243441 (дата звернення: 30.09.2017).

 2. Дмитрик Е. Реклама лекарственных средств по итогам I полугодия 2017 г. Helicopter view. URL : http://www.apteka.ua/ article/426019 (дата звернення: 30.09.2017).

 3. Калинина Л. Аутсорсинговые услуги в области информационных технологий: оценка качества. URL : http://www.stq.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 4. Короткий Г. І., Віннікова І. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. Київ, 2009. 241 с.

 5. Кристофер М., Хелен П. Маркетинговая логістика. М. : Технологии, 2005. 200 с.

 6. Лабжанія Р. Г. Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні // Бізнес Інформ. 2013. № 10. С. 156–161.

 7. Люльчак З. С. Стан та перспективи розвитку DIGITAL-маркетингу. URL : http://ena.lp.edu.ua (дата звернення: 29.09.2017).

 8. Матвій І. Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні // Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 754. С. 185–190.

 9. Офіційний сайт компанії AnyLogic. URL : http://www.anylogic.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 10. Офіційний сайт компанії ВАТ «Фармак». URL : http://www.farmak.ua (дата звернення: 29.09.2017).

 11. Полянский Ю. А. Критерии оценки эффективности отдельных видов функций, передаваемых на аутсорсинг, перспективы развития рынка аутсорсинга. URL : http://www.zdt-magazine.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 12. Роулз Д. Послание о digital маркетинге. URL : http://www.marketingone.ru/knowledge/ marketing/265.htm?utm_source=Sendsay &utm_medium=email (дата звернення: 29.09.2017).

 13. Смирнова А. Digital Pharma – аналитические отчеты о фарм рынке. URL : http://adpage. com.ua/digital-pharma-аналитические-отчеты-о-фарм-рынке (дата звернення: 29.09.2017).

 14. Специализированная конференция по интернет-маркетингу в фармацевтическом бизнесе: I-Pharma Marketing Conference – 2012. URL : http://www.apteka.ua/article/163404 (дата звернення: 29.09.2017).

##submission.howToCite##
СОКОЛОВСЬКА, Зоя Миколаївна; КАПУСТЯН, Ірина Володимирівна. ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЙ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 77-91, гру. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/17>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: