МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГУ, ЯКА КЕРУЄТЬСЯ ДАНИМИ

 • Світлана Григорівна Антощук д-р техн. наук, професор, директор Інституту комп`ютерних систем, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Олександр Олексійович Фомін канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри комп`ютеризованих систем управління, Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

У статті розглянуто історичну класифікацію моделей маркетингу, їх ознаки, а також переваги і недоліки; наведено характеристики інформаційних процесів, які супроводжували маркетингові моделі на різних етапах еволюції. Обґрунтовано використання прогресивної моделі, яка керується даними, розглянуто її переваги у інформаційному суспільстві. Наведено вимоги до спеціалістів для моделі маркетингу, яка керується даними. Наведені результати порівняння класичної моделі маркетингу та моделі маркетингу, яка керується даними на прикладі рекламної підтримки вступної кампанії Одеського національного політехнічного університету в 2017 році.


Ключові слова: цифровий маркетинг, модель маркетингу, штучний інтелект, data science, великі дані


DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.6 1. Котлер Ф., Картаджайя Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к потребителям и далее – к человеческой душе М. : АльпинаБизнес Букс, 2010. 230 с.

 2. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. з англ. под ред. В. Б. Колчанова. СПб. : Питер, 2004. 800 с.

 3. Doll, J., Eisert, U. (2014). Business Model Development and Innovation, a Strategic Approach to Business Transformation. The Business Transformation Journal, Vol. 11, pp. 7–15.

 4. Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 304 с.

 5. Gassmann,O., Frankenberger, K., Csik, M. (2015). The Business Model Navigator: 55 Models That Will Revolutionise Your Business. FT Press.

 6. Bishop W. Strategic Marketing for the Digital Age. HarperBusiness, 1996. 250 p.

 7. Celaya, J., Vаzquez, J., Rojas, М. (2014). How the new business models in the digital age have evolved, Kindle Edition, 96 р.

 8. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, О. І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса : Астропринт, 2017. 292 с.

 9. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу //Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т.2, № 4. С. 64–74.

 10. Мозгова В. Г. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств // Ефективна економіка. 2013. № 10. С. 79–86.

 11. Якшин А. С. Стратегия и тактика маркетинга знаний на рынке образовательных услуг // Экономическая наука и образование. Экономические науки. 2010. № 5 (66). С. 297–301.

 12. Ілляшенко С. М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т.2, № 4. С. 64–74.

 13. Лылык И. Интуитивный маркетинг. К. : УАМ, 2014. 116 с.

##submission.howToCite##
АНТОЩУК, Світлана Григорівна; ФОМІН, Олександр Олексійович. МОДЕЛЬ МАРКЕТИНГУ, ЯКА КЕРУЄТЬСЯ ДАНИМИ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 92-101, гру. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/18>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: