МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ, ПАРТНЕРАМИ, СПОЖИВАЧАМИ

 • Діана Валеріївна Райко д-р. екон. наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків,Україна)

Анотація

Проаналізовано сутність інтегрованих маркетингових комунікацій,  уточнено класифікації видів інформаційної взаємодії за новими ознаками – сутність або характер процесу взаємодії, етапи життєвого циклу взаємовідносин, рівень бізнесової привабливості партнера, рівень готовності споживача і стратегій інформаційної взаємодії підприємства з партнерами і споживачами за додатковими ознаками – спрямованість на суб’єкт, вид інформаційного простору, готовність споживача, бізнесова привабливість партнера, проаналізовано й удосконалено класифікації видів витрат на маркетингові комунікації підприємства за додатковими ознаками: спрямованість, бізнесова привабливість партнерів та готовність споживача, вид простору, у якому здійснюється комунікаційна взаємодія. Виконано позиціюонування маркетингових стратегій у тривимірному просторі з визначенням видів, інструментів інформаційної взаємодії, видів витрат.


Ключові слова: маркетингові комунікації, інформаційна взаємодія, підприємство, партнер, споживач


DOI: 10.15276/mdt.1.2.2017.7 1. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб. : Пітер, 2007. 816 с.

 2. Огилви Д. О рекламе. М. : Эксмо, 2007. 240 с.

 3. Огилви Д. Тайны рекламного двора. М. : Эксмо, 2007. 61 с.

 4. Парамонова Т. Составляющие элементы маркетинговых коммуникаций // Маркетинг. 2005. №2. С. 67–73.

 5. Девис Ф. М. Маркетинг и продвижение : бизнес-тренинг. К. : УАМ, 2001. 20 с.

 6. Головкіна Н. В. Теоретична спадщина сучасних маркетингових комунікацій // Маркетинг в Україні. 2002. № 3 (13). С. 26.

 7. Frank Jefkins. Advertising media: Above-the-line. Advertising. Pearson Education, 2000.

 8. Бодди Д. Основы менеджмента. СПб. : Питер, 1999. 809 с.

 9. Павленко А. Ф. Маркетинговые коммуникации: современная теория и практика : монографія. К. : КНЕУ, 2005. 408 с.

 10. Сміт П. Р. Маркетингові комунікації: комплексний підхід. К. :Знання-Прес, 2003. 796 с.

 11. Попкава Е. П., Акимова О. Е. Классификация маркетинговых коммуникаций. Как избежать путаницы // Маркетинг в России и за рубежем. 2008. № 6. С. 50–56.

 12. Евтропов Н. В. Маркетинговые коммуникации и стимулирование сбыта. URL : http://econom.mslu.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 13. Інновації і маркетинг – рушійні сили економічного розвитку : монографія / Д. В. Райко, С. М. Ілляшенко, В. Г. Герасимчук [та ін.]. Суми, 2012. 536 с.

 14. Примак Т. О. Оцінка ефективності маркетингових комунікативних кампаній // Маркетинг в Україні. 2003. № 5. С. 36–39.

 15. Литовченко І. Л. Удосконалення класифікації засобів маркетингової комунікативної діяльності. URL : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Logistyka/2009_649/14.pdf (дата звернення: 29.09.2017).

 16. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. – К. : Видавничий центр «Київський університет», 1999. 308 с.

##submission.howToCite##
РАЙКО, Діана Валеріївна. МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ПІДПРИЄМСТВОМ, ПАРТНЕРАМИ, СПОЖИВАЧАМИ. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 102-122, гру. 2017. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/19>. Дата доступу: 08 тра. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: