Методологічні засади маркетингового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності

 • Петро Григорович Перерва д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
 • Марія Володимирівна Маслак канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)
 • Анна Валеріївна Кобєлєва аспірант кафедри економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Харків, Україна)

Анотація

Розглянуто теоретико-методологічні питання маркетингового забезпечення інтелектуальних технологій. Проведено дослідження сутності терміну «інтелектуальна власність» та на основі узагальнення існуючих пропозицій різних дослідників надано авторське визначення цієї дефініції. Категорію «інтелектуальна власність» запропоновано розуміти як систему відносин, що виникають у процесі створення та використання інтелектуального продукту, а також розподілу результатів цього використання. У цьому визначенні поєднані ключові складові системи відносин власності: права володіння, користування та розпорядження об'єктами власності, а також головна характеристика об'єктів – їхня приналежність до інтелектуального продукту. Основною складовою маркетингового забезпечення інтелектуально-інноваційних технологій  визначено ступінь та ефективність їх комерціалізації.


Ключові слова: інтелектуальна власність, комерціалізація, маркетинг, інноваційні технології, ризик, промислові підприємства


DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.3 1. Всемирная организация интеллектуальной собственности. 1999. Основы интеллектуальной собственности. Киев : Изд. дом «Ин Юре».

 2. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. Вісник Національного технічного університету Харківського політехнічного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 24 (1246). С. 153–158.

 3. Полторак А., Лернер Л. Основы интеллектуальной собственности / пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. 208 с.

 4. Понкин, И. В. История развития права интеллектуальной собственности. Первые нормативные правовые акты, касавшиеся вопросов авторского права: веб-сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriyarazvitiya-prava-intellektualnoy-sobstvennosti-pervye-normativnye-pravovye-aktykasavshiesya-voprosov-avtorskogo-prava (дата звернення: 02.05.2022).

 5. Сенюта В. Становление интеллектуальной собственности в Древней Греции, Древнем Риме и Средневековой Европе: проблемно-историческое исследование: веб-сайт. URL: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/73_76_Stanovlenie%20prava%20intellektual%27noj%20 sobstvennosti%20v%20Drevnej%20Grecii%2C%20Drevnem%20Rime.pdf (дата звернення: 02.05.2022).

 6. 6. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. К. : Істина. 2004. 928 с.

 7. Pererva P., Kосziszky G., Vеrеs M. Compliance prоgrаm: tutorial. Khаrkоv: NTU «KhPI», 2019. 689 p.

 8. Intellectual property. Oxford English Dictionary (3rd ed.). Oxford University Press. September 2005 (Subscription or UK public library membership required); (Ci ting Monthly Review, vol. 41. p. 290 (1769): What a niggard this Doctor is of his own, and how profuse he is of other people’s intellectual property).

 9. Patterson, L. Ray; Joyce, Craig (2003). Copyright in 1791: An Essay Concerning the Founders’ View of Copyright Power Granted to Congress in Article 1. Section 8, Clause 8 of the U.S. Constitution // Emory Law Journal. Emory University School of Law.

 10. Pererva, P., Kuchynskyi, V., Kobielieva, T., Kosenko, A., Maslak, O. Economic substantiation of outsourcing the information technologies and logistic services in the intellectual and innovative activities of an enterprise. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4 (13 (112)), 6–14, 2021. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239164.

 11. Żebrowski Paweł. Commercialization of knowledge in a university - scenarios and selection of the most optimal [Electronic resource]. URL: http://spin.umb.edu.pl/s,komercjalizacja_wiedzy_w_uczelni_ wyzszej,98.html (accessed: 02 May 2022).

##submission.howToCite##
ПЕРЕРВА, Петро Григорович; МАСЛАК, Марія Володимирівна; КОБЄЛЄВА, Анна Валеріївна. Методологічні засади маркетингового забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 38-48, чер. 2022. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/198>. Дата доступу: 25 чер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: