Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій

 • Наталія Петрівна Скригун канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу здобувач вищої освіти кафедри маркетингу Національний університет харчових технологій (Київ, Україна)
 • Світлана Борисівна Розумей канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу Національний університет харчових технологій (Київ, Україна)
 • Наталія Олегівна Молін здобувач вищої освіти кафедри маркетингу Національний університет харчових технологій (Київ, Україна)

Анотація

У статті досліджено сучасні ринкові тенденції форм комунікації із цільовими групами споживачів, а також тенденції розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій (ІМК) у розрізі нової комерційної реальності. З’ясовано, що пропорції використання засобів комунікації змінюються на користь digital-технологій. Встановлено, що для досягнення найбільшого комунікаційного ефекту необхідною є синергія онлайн та офлайн інструментів ІМК. Наведено розподіл інструментів ІМК для реального та віртуального економічного середовища та каналів комунікації для кожного з них. Проаналізовано існуючі методи формування системи ІМК, виявлено причини, з яких вони не здатні у повній мірі задовольнити потреби підприємства щодо використання найбільш ефективних комунікаційних інструментів. Запропоновано етапи процесу побудови комплексу ІМК, який відповідає сучасному етапу розвитку бізнес-процесів.


Ключові слова: інтегровані маркетингові комунікації, віртуальне економічне середовище, комунікаційні інструменти, канали комунікації, комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій


DOI: 10.15276/mdt.6.2.2022.4 1. Global e-commerce sales (2019-2025). Oberlo. URL: http://surl.li/btuzk (accessed 14 April 2022).

 2. Grahame Dowling. Creating Corporate Reputations: Identity, Image, and Performance. Oxford University Press, 2001. 320 p.

 3. Growth of B2B e-commerce until 2023. Forrester. URL: http://surl.li/btuzs (accessed 14 April 2022).

 4. Smith Paul, Berry Chris, Pulford Alan. Strategic MarketingCommunications. New Ways to Build and Integrate Communications. L:Kogan Page Limited, 1997. 320 с.

 5. Августин, Р.Р. Управління інформаційними зв’язками: навчальний посібник. Р.Р. Августин, Ю. А. Богач. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 240 с.

 6. Білик В. В., Сергієнко О. А., Крупенна І. А. Інструменти цифрового маркетингу в умовах трансформації комунікацій сучасної організації. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук праць. Економіка. Вип. 825. 2020. С. 33–40.

 7. Бойчук І. В., Музика О. М. Інтернет в маркетингу: підручник. Київ: ЦУЛ, 2010. 512 с.

 8. Бортнік С. М., Конюх І. М. Інтегровані маркетингові комунікації у діяльності підприємства та оцінка їх ефективності. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2016. Вип. 14. С. 278–282.

 9. Гончар С. О., Зозульов О. В. Вплив поведінки споживачів на формування ефективної системи інтегрованих маркетингових комунікацій. Актуальні проблеми економіки та управління: збірник наукових праць молодих вчених. Вип. 7. 2013. С. 50–58.

 10. Дейтон Дж. Інтегровані маркетингові комунікації на практиці / пер. з англ. С. Г. Божук. Харків, 2001. 552 с.

 11. Жалдак Г. П., Бичковська А. А. Інтегровані маркетингові комунікації як чинник ефективного розвитку підприємств. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2019. №2(4). С. 4–12.

 12. Зоріна О. І., Фадєєнко В. Ю. Вплив маркетингових комунікацій на діяльність підприємств в сучасних умовах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Вип. 21. 2018. С. 284–287.

 13. Кniazieva, О. Digital development of economy and society under influence of COVID-19. Science and Innovation. Vol. 17. №1. 2021. Р. 41–53.

 14. Котлер Ф. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифровогою. Філіп Котлер, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван / пер. з англ. К. Куницької та О. Замаєвої. К.: Вид. група КМ-БУКС, 2018. 208 с., іл.

 15. Окландер М.А., Литовченко І.Л., Ботушан М.І. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: монографія. Одеса: Астропринт, 2011. С. 232.

 16. Семененко К. Ю., Бакуліна С. А. Особливості застосування інструментів онлайн-просування в маркетинговій діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19(3). С. 26–29.

 17. Шкурупська И.А., Литовченко И.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации на рынке гелиоэнергетического оборудования. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 4. С. 52–65.

##submission.howToCite##
СКРИГУН, Наталія Петрівна; РОЗУМЕЙ, Світлана Борисівна; МОЛІН, Наталія Олегівна. Онлайн та офлайн інструменти в системі інтегрованих маркетингових комунікацій. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 49-61, чер. 2022. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/199>. Дата доступу: 25 чер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: