Маркетинг соціальних мереж: сучасний виклик

 • Світлана Євгенівна Раменська канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу Національний авіаційний університет (Київ, Україна)
 • Аліна Русланівна Чернявська студентка кафедри маркетингу Національний авіаційний університет (Київ, Україна)
 • Наталя Володимирівна Котовська студентка кафедри маркетингу Національний авіаційний університет (Київ, Україна)

Анотація

Швидкі темпи розвитку соціальних мереж охоплюють різні сфери людської діяльності.


Темпи розвитку настільки стрімкі, що з кожним роком соціальні мережі стають невід’ємною частиною маркетингової діяльності будь-якого підприємства. Правильний вибір стратегії та інструментів маркетингу в інтернеті є одною зі складових маркетингу. Соціальна мережа являє собою інформаційно-комунікаційний засіб, який надає можливість користувачам обмінюватися інформацією різного виду та формату в основному на безкоштовній основі, розширювати коло спілкування, шукати інформацію, споживати, а також публікувати створений контент та поширювати його. Крім того, соціальні мережі можуть бути використані також і для пошуку роботи, партнерів, організації заходів.


Ключові слова: маркетинг соціальних мереж, стратегія, недоліки маркетингу соціальних мереж, реклама, платформи. 


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.3 1. Борисенко О.С., Фісун Ю.В., Ткаченко А.Я. Інструменти маркетингових Інтернет-комунікацій як складник механізму управління комунікаційним середовищем підприємства. Електронне науково-практичне фахове видання «Інфраструктура ринку», 2020. № 50 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/50_2020_ukr/16.pdf (дата звернення 24.09.2022).

 2. Лі. «Аналітика соціальних медіа для підприємств: типологія, методи та процеси», Бізнес-горизонти, т. 61, № 2, I 2018, С. 199–210.

 3. Дікінсон. Cooler insights – Канали та інструменти воронки цифрового маркетингу 2019 року.

 4. Маркетинг у соціальних мережах: остаточний посібник URL: Learn how to create a social media marketing strategy for your business to help.

 5. Касьяненко М. М. SMM: переваги та недоліки. Science, research, development. 2020. №28. С. 51–54.

 6. Social Media Marketing (SMM) – Guide: website. URL: https://www.techfunnel.com/martech/social-media-marketing-guide// (дата звернення 20.09.2022).

 7. The Importance Of Social Media Marketing: website. URL: https://www.digitalmarketing.org/blog/the-importance-of-social-media-marketing (дата звернення 24.09.2022).

 8. Why Social Media Is Important in 2022: website. URL: https://www.webfx.com/social-media/learn/why-is-social-media-so-important/ (дата звернення 24.09.2022).

 9. Ярмолюк О.Я., Фісун Ю.В., Шаповалова А.А. Соціальні мережі як сучасний інструмент просування. Підприємство та інновації. Науковий журнал з питань економіки та бізнесу. Випуск 11, 2020. Частина 2. С. 62–66.

 10. Крайнюченко О.Ф., Полтавцев В.О. Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства. Молодий вчений. Херсон. 2018. № 6 (1). С. 203–207.

##submission.howToCite##
РАМЕНСЬКА, Світлана Євгенівна; ЧЕРНЯВСЬКА, Аліна Русланівна; КОТОВСЬКА, Наталя Володимирівна. Маркетинг соціальних мереж: сучасний виклик. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 43-51, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/287>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз