Google trends як інструмент діджитал-маркетингу: методичні аспекти

 • Тетяна Олександрівна Завалій PhD старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу та маркетингових технологій Державний університет «Житомирська політехніка» (Житомир, Україна)
 • Сергій Федорович Легенчук д-р екон. наук, професор завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державний університет «Житомирська політехніка» (Житомир, Україна)

Анотація

Стаття присвячена проблематиці розширення інформаційної бази маркетологів через використання безоплатного сервісу Google Trends, який дає змогу аналізувати пошукові запити користувачів пошукової системи Google і створювати відповідні графічні візуалізації популярності різних пошукових термінів і тем. На основі аналізу різних розділів досліджуваного сервісу та відповідного функціоналу виокремлені загальні та додаткові можливості для потреб діджитал-маркетингу. Загальні можливості запропоновано використовувати всім діджитал-маркетологам без врахування специфіки їхньої діяльності, а додаткові – більш вузькоспеціалізованим спеціалістам із просування товарів, наприклад, SEO-фахівцям або контент-маркетологам. Узагальнено, що дослідження динаміки інтересу користувачів мережі через сервіс Google Trends допомагає планувати маркетингові ініціативи на майбутнє, узгоджувати вміст сайтів із поточними трендами та аналізувати діяльність своїх конкурентів.


Ключові слова: Google Trends, діджитал-маркетинг, інструменти діджитал-маркетингу, пошукові терміни, трендові ключові слова 


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.4 1. Cebrian E., Domenech J. Is Google Trends a quality data source? Applied Economics Letters. 2022. URL: https://cutt.ly/P0NtpxV (дата звернення: 11.09.2022).

 2. Chygryn O.Y., Olefirenko O.M., Herasymenko M.Y., Sevchenko K.V. Modern Marketing Strategies for Development of the Company's Green Competitiveness. Механізм регулювання економіки. 2021. № 4. P. 30–38.

 3. Google Trends. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA (дата звернення: 07.09.2022).

 4. Google Trends. Інтерес з часом до теми «електромобіль» за останні 12 місяців в Україні. URL: https://cutt.ly/i0M9pCr

 5. Google Trends. Найпопулярніші теми у пошуку 2021 – Україна. URL: https://trends.google.com.ua/trends/yis/2021/UA/ (дата звернення: 01.10.2022).

 6. Google Trends. Підписки. URL: https://trends.google.com.ua/trends/subscriptions (дата звернення: 11.09.2022).

 7. Google Trends. Популярні пошукові запити. URL: https://trends.google.com.ua/trends/ trendingsearches/daily?geo=UA (дата звернення: 07.09.2022).

 8. Google Trends. Порівняння «Google Trends», «Гугл трендс», «Google Trend», «Гугл тренди», «Google тренд» з 01.09.2021 року по 31.08.2022 року в Україні. URL: https://cutt.ly/F0MwbeY (дата звернення: 01.12.2022).

 9. Google Trends. Порівняння «електромобіль» (тема) та «електромобіль» (пошуковий термін) в Україні за останні 12 міс. URL: https://cutt.ly/Z0B5zZP (дата звернення: 02.12.2022).

 10. Google Trends. Порівняння рівнів запитуваності пошукового терміну «google trends» у США, Великій Британії та в Україні за 2021 рік. URL: https://cutt.ly/50M3xky (дата звернення: 02.12.2022).

 11. Google Trends. Рівень запитуваності пошукового терміну «морозиво» в Україні за останні 5 років. URL: https://cutt.ly/m0NrwLN (дата звернення: 01.12.2022).

 12. Hu Y., Du R., Damangir S. Decomposing the Impact of Advertising: Augmenting Sales with Online Search Data. Journal of Marketing Research. 2014. Vol. 51(3). P. 300–319.

 13. Ivanova I., Borovyk T., Rudenko A., Zalozna T. Black friday as a tool for sales promotion. Marketing and Digital Technologies. 2020. Vol. 4. № 4. P. 52–61.

 14. Search Engine Market Share Worldwide. Oct 2021 – Oct 2022. URL: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share (дата звернення: 05.11.2022).

 15. Shawn L.K.J., Stridsberg D. Feeling the Market's Pulse with Google Trends (October 9, 2014). International Federation of Technical Analysts’ Journal. 2015 edition. P. 11–17.

 16. Бєлова Т.Г., Дунін М.Є. Особливості формування маркетингових трендів. Причорноморські економічні студії. 2021. Вип. 62. С. 62–67.

 17. Боєнко О.Ю., Статкевич К.О., Шаповал А.С. Розробка політики просування гібридної технології автомобілів як елементу соціально-етичного маркетингу. Modern Economics. 2020. № 19. С. 25–31.

 18. Бондаренко А.Ф., Гусак А.В. Сучасне впровадження екологічного маркетингу. Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики: матеріали міжн. наук.-практ. конф., 13-14 лист. 2014 р., м.Дніпропетровськ. С. 127–130.

 19. Вдовіченко В. Стратегія управління розвитком електронної торгівлі. Менеджмент XXI ст.: сучасні моделі, стратегії, технології: збірник наук. праць всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2021.Ч. 2. С. 395–403.

 20. Даниленко О. Карантин та його вплив на event-індустрію. Управління розвитком туризму та готельно-ресторанного бізнесу в циркулярній економіці: Матеріали І Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету, 18 травня 2021 року. Луцьк: Луцький національний технічний університет, 2021. С. 113–116.

 21. Заєць С.В., Хантіль А.К. Big data у вітчизняних маркетингових дослідженнях: роль, можливості, тенденції. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIII Міжн. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С. 22–28.

 22. Косар Н.С., Бодьо С.І. Дослідження розвитку Інтернет-маркетингу в умовах пандемії. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 51. С. 154–159.

 23. Окландер М., Шемчук Р. Розвиток проектів неформальної маркетинг-освіти в умовах цифровізації суспільства. Маркетинг в Україні. 2020. № 2. С. 49–71.

 24. Примак Т.Ю., Тиш Я.П. Оцінка ефективності туристичної інфраструктури міста Житомира. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 52–59.

 25. Романенко О.В., Алавердян Л.М. Ситуативний маркетинг як спосіб привертання уваги до бренду або товару. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. Київ, 14 квітня 2020 року. Київ : КНУБА, 2020. С. 119–121.

 26. Як порівняти пошукові терміни в Трендах. URL: https://cutt.ly/l1l2Cu9 (дата звернення: 16.09.2022).

 27. Янчук Т.В., Буга Н.Ю., Крупчатнікова Т.С. Застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців з маркетингу. Молодий вчений. 2020. № 12(88). С. 186–190.

##submission.howToCite##
ЗАВАЛІЙ, Тетяна Олександрівна; ЛЕГЕНЧУК, Сергій Федорович. Google trends як інструмент діджитал-маркетингу: методичні аспекти. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 52-68, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/288>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз