Інноваційне освітнє середовище як інструмент брендингу

 • Тетяна Михайлівна Боровик старший викладач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаський державний бізнес-коледж (Черкаси, Україна)
 • Світлана Володимирівна Устиченко виконавчий директор Мовного центру «Lingua Hub» Черкаський державний бізнес-коледж (Черкаси, Україна)
 • Таміла Григорівна Залозна керівник Центру кар’єри та міжнародних зв’язків Черкаський державний бізнес-коледж (Черкаси, Україна)
 • Ольга Володимирівна Волощенко викладач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаський державний бізнес-коледж (Черкаси, Україна)

Анотація

Побудова та управління брендом в умовах сучасних викликів є одним із ключових завдань формування стійких позицій закладу освіти, адже саме побудова інноваційного освітнього середовища спрямована на реалізацію стратегії розвитку та глобальну колаборацію. У статті розглянуто діяльність структурного підрозділу Мовний центр «Lingua Hub», як один із інструментів брендингу, який використовується закладом освіти для підвищення рівня конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. Визначено основні цільові аудиторії та шляхи комунікації з ними. Проаналізовано вплив діяльності підрозділу на розвиток міжнародної співпраці, встановлення партнерських відносин та реалізацію проектів у сфері освіти. Виділено особливості міждисциплінарних зв’язків побудови стратегії міжкультурних комунікацій, встановлення партнерських міжнародних зв’язків та їх вплив на формування іміджу та бренду закладу освіти.


Ключові слова: інноваційне освітнє середовище, бренд закладу освіти, атрибути бренду, інструменти брендингу, брендинг освітньої діяльності. 


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.7 1. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (дата звернення 13.10.2022).

 2. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2022—2032 роки : розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 лют. 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (дата звернення 13.10.2022).

 3. Шапран О. І., Шапран Ю.П. Створення інноваційного освітнього середовища в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010. № 9. С. 108-110.

 4. Сорока О. В., Кривцова М. С. Бренд закладу вищої освіти – основа конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 19, Ч.3. 2018. С. 65-70.

 5. Нетреба М.М. Діяльність керівника закладу освіти щодо формування бренду галузі освіти. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. 17-18 квітня 2019 р. С. 408-410.

 6. Жегус О. В., Михайлова М. В., Чміль Г. Л. Особливості формування бренду закладу вищої освіти. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 5, С. 111-114.

 7. Про освіту: Закон України від 05 верес. 2017 р. № 2145–VIII. Дата оновлення 27.10.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення 13.10.2022).

 8. Устиченко С.В., Залозна Т.Г., Волощенко О.В., Боровик Т.М. Мовний центр «Lingua Hub». Портфоліо. Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. веб-сайт: URL: https://nmc-vfpo.com/wp-content/uploads/2021/06/katalog-oskar-2021.pdf (дата звернення 13.10.2022).

 9. Мовний центр «Lingua Hub» Черкаський державний-бізнес-коледж : веб-сайт. URL: http://csbc.edu.ua/pages/careare/index.php (дата звернення 13.10.2022).)

 10. Зозульов О.В., Нестерова Ю.В. Моделі брендингу: класифікація та стисла характеристика. Маркетинг в Україні. 2008. № 5(39). С. 44-49.

##submission.howToCite##
БОРОВИК, Тетяна Михайлівна et al. Інноваційне освітнє середовище як інструмент брендингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 96-106, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/291>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз