Маркетинг стартапу: особливості, цифрові інструменти та канали просування

 • Тетяна Василівна Сак канд. екон. наук, доцент доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)

Анотація

В статті розглянуто особливості маркетингу стартапу, його відмінності від класичного маркетингу. Наведені етапи маркетингу стартапу в розрізі маркетингових заходів та інструментів, які використовуються на різних стадіях життєвого циклу стартапу. Розглянуто особливості маркетингу стартапу на передпосівній, посівній та пост-посівній стадії. Побудовано алгоритм розробки стратегії маркетингу стартапу, що передбачає ідентифікацію життєвого циклу стартапу. Проведена характеристика можливих альтернатив стратегії маркетингу стартапу, визначено види стратегій, які найбільш ефективні для просування стартапів з огляду на можливі бар’єри. Особливу увагу в дослідженні акцентовано на вивченні інструментів digital-маркетингу стартапів: контент-маркетинг, директ-мейл-маркетинг, SEO, блоги, SMM. Розглянуто можливості SMM для стартапів в найпоширеніших соціальних мережах України.


Ключові слова: стартап, маркетинг стартапу, маркетингова стратегія стартапу, digital-маркетинг, SMM


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.8 1. Blank, S. G., & Dorf, B. (2012). The startup owner's manual: The step-by-step guide for building a great company. Pescadero, Calif: K & S Ranch, Inc.

 2. Eric Ries. (2011). The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business, p. 320.

 3. Peter Andreas Thiel (2015). Zero To One Notes on Startups, or How to Build the future. P. 192.

 4. Startup Ranking. URL: https://www.startupranking.com/countries (дата звернення 10.11.2022).

 5. The Statistical Portal. URL: https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ (дата звернення 9.11.2022).

 6. Гвоздева А.А., Філіна О.В. Фейсбук та інстаграм: від створення сторінки до розвиненої спільноти за 30 днів : книга-тренінг. Київ: 2021. 290 с.

 7. Грицюк Н.О. Івашко О.А., Сак Т.В. Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 172 с.

 8. Маркетинг стартап-проектів: навч. посіб. / За заг. ред. С. О. Солнцева / С.О. Солнцев, О.В. Зозульов, Н. В. Юдіна, Т. О. Царьова, Н. В. Язвінська; Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 218с.

 9. Мулик Л. І. Солнцев С. О. Маркетинг незалежних та афілійованих стартапів. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 2017. №14. С. 336–342. https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22365/ 1/EV2017_336-342.pdf (дата звернення 15.11.2022).

 10. Похилько С. В., Єременко А.Ю. Соціальні мережі як майданчик для створення та розвитку бізнес-проектів. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. 2020. № 3. С. 130−139. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81583 (дата звернення 16.11.2022).

 11. Рибіна О. І., Шепілов Д. О., Писаренко К. О. Сила «лайку». Вплив маркетингу в соціальних мережах на залучення клієнтів. Вісник СумДУ. 2020. №1. С.118–123. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/78697/1/Rybina_marketynhovi_ komunikatsii.pdf (дата звернення 20.11.2022)

##submission.howToCite##
САК, Тетяна Василівна. Маркетинг стартапу: особливості, цифрові інструменти та канали просування. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 107-119, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/292>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз