Маркетингові комунікації в інтернет-середовищі: сутність та проблематика інтеграції

 • Віталій Олегович Березюк аспірант кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 • Андрій Дмитрович Донець аспірант кафедри маркетингу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Анотація

В статті досліджується сутність категорій «інтернет-маркетинг» та «інтернет-комунікації». Проаналізовано та уточнено системний зв’язок між даними категоріями. Конкретизовані ключові особливості маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі. Визначені ключові фактори необхідності формування синергетичного ефекту використання комунікаційних каналів просування продукції. Проаналізовано процес маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі. Сформовано авторську класифікаційну модель інтегрованих маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі на базі функціонального підходу. Досліджено основні переваги та недоліки окремих інструментів просування в інтернет-середовищі. Виявлені ключові фактори, що визначають необхідність застосування інструментарію різного рівня інтеграції.


Ключові слова: маркетинг, інтернет-маркетинг, маркетингові комунікації, інтегровані маркетингові комунікації, електронна комерція, інтернет-середовище. 


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.9 1. Мельник Ю.М., Сагер Л. Ю., Ілляшенко Н.С., Рязанцева Ю.М. Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 4. С. 43–55.

 2. Котлер Ф., Армстронг Г. Основи маркетингу. М.: Вільямс, 2015. 1200 с.

 3. Маркетинг: Підручник / В. Руделіус, О. М. Азарян, О. А. Виноградов та ін.: Ред.-упор. О.І. Сидоренко, П.С Редько. К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. 422 с.

 4. Палеха Ю.І Інформаційний бізнес: підручник / Палеха Ю.І., Горбань Ю.І. К.: Ліра-К. 2017. С.14.

 5. Ляшенко Г.П., Моткалюк Р.В. Інтернет-маркетинг та його інструменти. Наук. вісник НУДПСУ. 2013. №3 (62). С. 60–64.

 6. Шестакова А.В. SMM та аналітика ринку: навч. посібн. Житомир: Державний університет «Житомирська політехніка», 2021. 215 с.

 7. Березюк В. О. Інструментарій маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі: класифікація та специфіка використання. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=8824 (дата звернення: 28.01.2022).

 8. Ільченко Т.В. Інтегровані маркетингові комунікації як запорука конкурентоспроможності аграрного підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2019. Випуск 31. С. 257–262.

 9. Романенко О. О. Концептуальний базис стратегічного управління комунікаціями підприємства. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 1–1 (44). С. 166–172.

 10. Король І.В. Маркетингові комунікації. Умань: Візаві, 2018. 191 с.

##submission.howToCite##
БЕРЕЗЮК, Віталій Олегович; ДОНЕЦЬ, Андрій Дмитрович. Маркетингові комунікації в інтернет-середовищі: сутність та проблематика інтеграції. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 120-127, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/293>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз