Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств та його ефективність

 • Володимир Петрович Пилипчук канд. екон. наук, професор професор кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Київ, Україна)

Анотація

В статті розглянуті питання організаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств, розвитку форм і методів маркетингової інформаційної системи. Ці питання розглянуті в контексті розвитку маркетингу в умовах інформатизації українського суспільства, цифровізації управління маркетингом, а також економічних ризиків, пов’язаних з військовими діями. Пропонується система якісних економічних показників оцінки ефективності маркетингової інформаційної системи.


Ключові слова: маркетинг, інформаційне забезпечення, маркетингові рішення, ефективність, маркетингова інформаційна система.


DOI: 10.15276/mdt.7.1.2023.11 1. Ваврик А. Б. Методи та інструменти Інтернет-маркетингу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 22, частина 1. 2018. С. 44-47.

 2. Занора В.О. Інтернет та цифровий маркетинг: теоретичні основи. Причорноморські економічні студії. Випуск 36. 2018. С. 117-120

 3. Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільности. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 118–129.

 4. 4. Дяченко О.В., Стадніченко В.А. Особливості застосування концепції вхідного маркетингу на промисловому ринку. Актуальні проблеми економіки та управління. Вип. 8. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2014-48.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

 5. Гусєва О.Ю., Легомінова С. В. Діджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 33–39.

 6. Окландер М.А., Романенко О.О. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 12. С. 362–371.

 7. Турчин Л., Островерхов В. Сучасні тренди інтернет-маркетингу. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. Вип. 24. 2019. С. 75-85.

 8. Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні. Маркетинг в Україні. 2015. №5 (92). С. 59–65.

 9. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя : монографія / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. М.А. Окландера. Одеса, 2017. 292 с.

 10. Окландер, М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ, 2002. 167 с.

##submission.howToCite##
ПИЛИПЧУК, Володимир Петрович. Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств та його ефективність. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 1, p. 140-148, бер. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/295>. Дата доступу: 24 чер. 2024
Розділ
Статьи
Посмотрено раз