Методологія дослідження впливу конфлікту на вразливі категорії населення України з використанням підходу благодійного маркетингу

 • Світлана Філиппова д-р екон. наук, професор Директорка Інституту економіки та менеджменту Національний університет «Одеська політехніка»
 • Лія Фокс старша викладачка, керівник PhD кафедра кримінальних розслідувань Школа кримінології та кримінального правосуддя (SCCJ) Університет Портсмуту
 • Ганна Свінарьова д-р екон. наук, доцент Професорка кафедри обліку, аналізу і аудиту Національний університет «Одеська політехніка»
 • Ганна Граматік аспірантка кафедри менеджменту Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація

У статті розглядається методологічні аспекти дослідження напрямків стратегії реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного конфлікту з використанням підходу благодійного маркетингу. Дослідження ґрунтується на аналізі результатів інтерв’ювання стратегічних лідерів, відповідальних прямо або дотично за стратегію та планування соціального забезпечення (Одеської міської ради, територіальних об’єднаних громад в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях). Обґрунтовано, що підхід благодійного маркетингу посилює методологію дослідження впливу конфлікту на вразливі категорії населення України на всіх стадіях досліджень, у т.ч. при обґрунтуванні пропозицій щодо розроблення постконфліктних стратегій та рішень з підтримки економічної реінтеграції та ресоціалізації постраждалих жінок і дітей.


Ключові слова: методологія дослідження, внутрішньо переміщені особи, SWOT-аналіз, допомога, підтримка, стратегічні лідери, постконфліктні стратегії, благодійний маркетинг.


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.1 1. «Suffering into hope for the future»: status of vulnerable women and children in Ukraine and identification of post-conflict solutions to support their reintegration and re-socialisation. International cooperation project. Odessа Polytechnic National University: website. 2023. URL: https://op.edu.ua/international/projects/uk-ukraine-twinning-initiative-11 (дата звернення 10.12.2023).

 2. Волосевич І., Когут І., Жерьобкіна Т., Назаренко Ю. Вплив війни на молодь в Україні. ГО «Аналітичний центр Cedos». Київ, 2023. URL: https://cedos.org.ua/wp-content/uploads/ua_28.04_vplyv_viyny_na_molod_v_ukrayini.pdf (дата звернення 10.12.2023).

 3. Оцінка впливу війни на людей Проєктний офіс ООН, Київ. 2023. URL: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-09/undp-ua-hia-ukr-2.pdf (дата звернення 12.12.2023).

 4. Філиппова С.В. Управлінський аналіз: теорія і практика. Цикл «Сучасні технології управління». Київ: АВРІО, 2004. 336 с.

 5. Плахова О. М. Соціологія управління: Навчально-методичний посібник для студентів соціологічного факультету. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. 128 с. URL: https://fpk.in.ua/images/biblioteka/3FMB_Pravo/Plakhova-Sotsiolohiya-upravlinnya.pdf

 6. Методика проведення фокус-груп: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «журналістика» ВДПУ / Упорядник Лапшин С.А. – Вінниця : ВДПУ, 2016. – 28 с. URL: https://vspu.edu.ua/faculty/histor/documents/pr7.pdf (дата звернення 12.12.2023).

 7. Кобзін Д., Левкіна Г., Луньова О., Черноусов А., Щербань С. Методичний посібник з оцінювання потреб ВПО у громадах. Харків, Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД). 2020. 246 с. URL: https://rm.coe.int/manual-needs-assessment-idps/16809f43da (дата звернення 12.12.2023).

 8. Leah Fox, S.V. Filyppova, H.B. Svinarova, G.P. Gramatik. Methodology of researching the impact of the conflict on vulnerable categories of the population of Ukraine / Actual problems of the theory and practice of management: Materials of the XII International scientific and practical conference. May 26, 2023, Odesa National University polytechnic". Odesa, Ukraine. Р.197-201. https://economics.net.ua/files/science/men/2023/s7.pdf

 9. Філиппова С.В., Фокс Л., Свінарьова Г.Б. Дієвість стратегії реінтеграції внутрішньо переміщених осіб: бачення та усвідомлення її інструментарію стратегічними лідерами. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2023. № 3 (25). С. 102–112. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2023/No3/102.pdf. DOI: 10.15276/EJ.03.2023.11. DOI: 10.5281/zenodo.10339119 (дата звернення 14.12.2023).

 10. Filyppova S., Fox L., Svinarova H., Gramatik G. (2023). Analysis of the impact of the military conflict with Russia on women and children of Ukraine: Analytical research. Odesa-Portsmouth: Odesa Polytechnic; University of Portsmouth, 33 р. URL: https://economics.net.ua/files/analytics/01_UUT11_1_analytical-research_E.pdf (дата звернення 14.12.2023).

 11. Filyppova S., Fox L., Svinarova H., Gramatik G. (2023). Analysis of the interaction of voluntary organizations with vulnerable women and children from displaced persons: Analytical research. Odesa-Portsmouth: Odesa Polytechnic; University of Portsmouth, 25 р. URL: https://economics.net.ua/files/analytics/01_UUT11_2_analytical-research_E.pdf (дата звернення 14.12.2023).

 12. Які інструменти соціально відповідального маркетингу допоможуть утримувати лідерство на ринку. Консалтинг. 09 червня 2023. URL: https://devisu.ua/uk/stattia/yaki-instrumenti-socialno-vidpovidalnogo-marketingu-dopomozhut-utrimuvati-liderstvo-na-rinku (дата звернення 14.12.2023).

 13. Рибіна, О.І., Летуновська, Н.Є., &Кужьор, А. (2020). Соціально-відповідальний маркетинг як спосіб підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Механізм регулювання економіки, No 1, 72-82. https://doi.org/10.21272/mer.2020.87.07 (дата звернення 23.06.2023).

 14. Морохова В.О., & Бойко О.В. (2022). Прикладні аспекти застосування концепції соціально-відповідального маркетингу. Економічний форум, 1(1), 35-41. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-1-4

 15. Відповідальний маркетинг: концепція та принципи. Жіночий консорціум України. 2012. URL: http://wcu-network.org.ua/ua/possessing-equal-rights/article/Vdpovdalnii_marketing_ koncepcja_ta_principi (дата звернення 15.12.2023).

 16. Борисова Т. Маркетинг благодійних і волонтерських організацій. Галицький економічний вісник. 2015. № 2. С. 183-193. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gev_2015_2_25 (дата звернення 15.12.2023).

 17. Благодійний маркетинг: пояснення, переваги й головні стратегії. Блог DEPOSITPHOTOS. Posted by Nadiia Chervinska 16 Січня 2023. URL: https://blog.depositphotos.com/ua/blagodijnyj-marketyng.html (дата звернення 15.12.2023).

##submission.howToCite##
ФІЛИППОВА, Світлана et al. Методологія дослідження впливу конфлікту на вразливі категорії населення України з використанням підходу благодійного маркетингу. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 7-20, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/326>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: