Green-стратегії в маркетинговій товарній політиці виробників: екологічний та етичний аспекти

 • Марина Василівна Кірносова канд. екон. наук, доцент доцент кафедри маркетингу Національний університет «Одеська політехніка»

Анотація

В статті досліджено сучасні вимоги до формування маркетингової товарної політики підприємств з урахуванням необхідності пристосування до «зеленого» курсу економіки. Розглянуто вимоги «зеленої» угоди ЄС та її вплив на виробництво товарів та упакування, використання сировини. Розглянуто екологічний, справедливий, етичний аспекти «зеленого» курсу економіки, що враховує покращення екології, добробуту населення та водночас економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності підприємств. Визначено вплив зростання відповідального споживання на підштовхування підприємств до екологізації виробництв та соціальної відповідальності. Розглянуто вимоги зеленого курсу до упакування продукції. Визначено фактори конкурентоспроможності, які формуються завдяки використанню green-стратегій.


Ключові слова: green-стратегії, маркетингова товарна політика, конкурентоспроможність, виробництво, упаковка


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.3 1. Івасечко О.Я., Мельник Б.П. Стратегія кліматичної політики «Green Deal»: особливості імплементації у ЄС та в Україні. Регіональні студії. Ужгород: Видавничий дім «Гельветика». Вип. 26. 2021. С.43-48.

 2. Потапенко В.Г., Корнатовський Р.Б., Шилкіна О.Л. «Зелена» модернізація економіки України:соціо-економічне дослідження. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 344-358.

 3. Мірошниченко В. В., Тьорло В. О. Проблеми становлення «зеленої» економіки в Україні. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2018. Т. 3. Вип. 1. С. 83–88.

 4. Букреєва Д.С., Коваленко Т.Е., Манукян А.Г. «Зелені» стратегії для сталого розвитку підприємства та підвищення ефективності його діяльності. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 56. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-56-121

 5. Communication from the commission to the european parliament, the european council, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions the european green deal. 2019. EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN

 6. 6. Органічне виробництво в Україні. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. 11 жовтня 2022. URL: https://minagro.gov.ua/napryamki/organichne-virobnictvo/organichne-virobnictvo-v-ukrayini

 7. 7. Brand Trust: Optimism or Cynicism Ahead in 2022. DRG. URL: https://www.thedrg.com/brand-trust-optimism-or-cynicism/

 8. 8. Gupta S. Brands, take note: Your customers aren’t afraid to dump you if they lose your trust. Fastcompany. URL: https://www.fastcompany.com/90749497/salseforce-survey-2022-trust-business-customers

 9. 9. 2022 Edelman trust barometer. Edelman. URL: https://www.edelman.com/trust/2022-trust-barometer

 10. 10. Nielsen (2019). A “natural” rise in sustainability around the world. URL: https://www.nielsen.com/eu/en/insights/article/2019/a-natural-rise-in-sustainability-around-the-world/

 11. PwC (2021). Підготовка до роботи з новим поколінням споживачів вже сьогодні: майбутнє споживчих ринків. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2021/future-of-consumer-markets-ukr.pdf.

##submission.howToCite##
КІРНОСОВА, Марина Василівна. Green-стратегії в маркетинговій товарній політиці виробників: екологічний та етичний аспекти. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 53-62, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/328>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: