Обгрунтування маркетингової політики банків на основі статистичного аналізу ринку платіжних карток

 • Тарас Миронович Микитин канд. техн .наук, доцент завідувач кафедри менеджменту Рівненський державний гуманітарний університет
 • Надія Олександрівна Хижнякова канд. екон .наук, доцент доцент кафедри менеджменту Рівненський державний гуманітарний університет
 • Вікторія В’ячеславівна Рагуліна магістр менеджменту менеджер відділення АТ «ОТП Банк»

Анотація

Встановлено місце і роль аналізу ринку платіжних карток в обгрунтуванні маркетингової політики банків. Здійснено аналіз сучасного стану ринку платіжних карток в Україні. Інформаційну базу аналізу становили статистичні дані, які характеризують діяльність державних та комерційних банків у сфері карткових розрахунків, зібрані Національним банком України як регулятором банківської діяльності. Визначено основні тенденції розвитку ринку платіжних карток, а саме: підтримання високих темпів зростання емісії платіжних карток, а також кількості та обсягів операцій з використанням карток, передусім, без знімання готівки. Окреслено проблеми та перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні у світлі світових тенденцій у цій сфері. Оцінено можливості використання іноземного досвіду для удосконалення менеджменту та маркетингу карткових продуктів в Україні.


Ключові слова: маркетингова політика банків, ринок платіжних карток, статистичний аналіз ринку, перспективи розвитку ринку, менеджмент та маркетинг карткових продуктів.


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.4 1. Васильченко З.М., Пилипенко А.М. Аналіз ринку платіжних карток та платіжної інфраструктури. Економіка та суспільство. Вип. 37. С. 81–86.

 2. Дзюблюк О., Луців Б., Чайковський Я. Сучасний розвиток ринку платіжних карток у цифровій економіці. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Том 6 (47). С. 51–64.

 3. Євдокімова М.О. Ринок платіжних карток в Україні, його розвиток. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. № 15 (1). С. 106–110.

 4. Корецька Н.І. Фактори, що впливають на функціонування ринку платіжних карток. Економічний форум. №2. С. 275–285.

 5. Коць О.О., Гоменюк В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку ринку платіжних карток в Україні. Економіка та суспільство. Вип. 15. С. 671–678.

 6. Кравець Р. Cashless economy. Analytical report. Київ: НБУ, 2016. 36 с.

 7. Легкоступ І.І, Ваганова О.В. Ринок платіжних карток: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія «Економіка». Вип. 809. С. 63–71.

 8. Олешко А. А. Інноваційні тенденції розвитку безготівкової економіки. Інвестиції: практика та досвід. № 10. С. 22–25.

 9. Плісак Т.О.. Нетребчук Л.О. Ринок платіжних карток: сутність, властивості та показники розвитку. Економіка та суспільство. Вип. 4. С. 312–318.

 10. Пиріг С.О., Іщук Л.І., Олександренко І. Оцінка рівня ринку платіжних карток та чинники впливу на його розвиток. Економічний форум. №1. С. 184–192.

 11. Розвиток безготівкової економіки. Річний звіт Національного банку Ураїни за 2021 рік. Національний банк України: офіційний веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/annual_report_2021.pdf (дата звернення: 10.04.2023).

 12. Payment Statistics. Statistical Data Warehouse. Європейський Центробанк: офіційний веб-сайт. URL: https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691104 (дата звернення: 10.04.2023).

##submission.howToCite##
МИКИТИН, Тарас Миронович; ХИЖНЯКОВА, Надія Олександрівна; РАГУЛІНА, Вікторія В’ячеславівна. Обгрунтування маркетингової політики банків на основі статистичного аналізу ринку платіжних карток. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 63-78, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/329>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: