Вдосконалення маркетингового інструментарію забезпечення розвитку інноваційного потенціалу авіапідприємств

 • Віталій Вікторович Смілянець аспірант Національний авіаційний університет

Анотація

Статтю присвячено удосконаленню маркетингового інструментарію забезпечення розвитку інноваційного потенціалу авіапідприємств, який пропоновано сформувати на основі синтезу цифрового маркетингу, адаптивного маркетингу та Growth-Hacking-маркетингу. Пропонований підхід охоплює інструментами маркетингу всі стадії інноваційного процесу, починаючи від генерування інноваційної ідеї і до реалізації інноваційних продуктів та послуг авіакомпаній, тому його імплементація у функціональну модель розвитку інноваційного потенціалу є раціональною. Перевагою авторського бачення є науково обґрунтована маркетинговими інструментами пропозиція релевантності інноваційної ідеї потребам та запитам споживачів (адаптивний маркетинг на основі великих даних), її швидка та заощадлива реалізація (підхід Growth-Hacking). Створення комплексної системи маркетингового інструментарію забезпечення розвитку інноваційного потенціалу має вирішальне значення для конкурентоспроможності авіакомпанії, дозволяючи пропонувати клієнтам більш інноваційні та релевантні їх потребам вдосконалені продукти та послуги.


Ключові слова: маркетинг, інструментарій, інноваційний потенціал, авіапідприємство, цифровий маркетинг, адаптивний маркетинг, Growth-Hacking-маркетинг


DOI: 10.15276/mdt.7.4.2023.11 1. Тульчинська С.О., Кириченко С.О., Савіцький Н.Ю. Застосування сучасних інструментів маркетингу в умовах інноваційної економіки. Агросвіт. 2019. № 3. С. 19-23.

 2. Selvalakshmi V., Gayathri S., Anitha L., Ramachandran S. Sustainalble strategy: Analyzing the role of CSR Communication of Selet Companies to the Stakeholder. International Journal of professional business review. 2023. Vol. 8. No. 4. Р. 1-12.

 3. Губін К.Г. Розвиток адаптивного маркетингу в Україні. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 4. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1977/1904/ (дата звернення 25.10.2023)

 4. Летуновська Н.Є., Сигида Л.О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики. Бізнес Інформ. 2019. № 4. С. 97-105.

 5. Полях С.С. Сутність, інструменти та методи digital-маркетингу у сучасному бізнесі. Стратегія економічного розвитку України. 2020. Вип. 46. С. 53-63.

 6. Phabao S., Pongsiri P., Silpcharu T. Intelligent Marketing Management Approach in the Industrial Business Sectors. International Journal of professional business review. 2023. 8. No. 6. Р. 1-24.

 7. Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 5.0: Technology for Humanity. John Wiley & Sons. Hoboken, Wiley, 2021. 224 p.

 8. Grandhi B., Patwa N., Saleem K. Data-driven marketing for growth andprofitability. EuroMed Journal of Business. 2021. Vol. 16(4). Р. 381-398.

 9. Ellis S. Find a Growth Hacker for Your startup. URL: http://www.startup-marketing.com/where-are-all-the-growth-hackers/ (дата звернення 25.10.2023)

 10. Ellis S. Growth Hacking is For Smart marketers – Not Just Startups. URL: http://www.startup-marketing.com/is-growth-hacking-only-a-startup-thing/ (дата звернення 25.10.2023)

 11. Ellis S. Sean Ellis: The Rise of the Growth Hacker. URL: http://blogs.wsj.com/accelerators/2014/05/29/sean-ellis-the-rise-of-the-growth-hacker/ (дата звернення 25.10.2023)

##submission.howToCite##
СМІЛЯНЕЦЬ, Віталій Вікторович. Вдосконалення маркетингового інструментарію забезпечення розвитку інноваційного потенціалу авіапідприємств. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 7, n. 4, p. 153-164, гру. 2023. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/336>. Дата доступу: 15 кві. 2024
Розділ
Статьи
переглянуто раз: