Особливості становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці

 • Крістіан Володимирович Гегедош аспірант з економіки Мукачівський державний університет (Мукачево, Україна)

Анотація

У статті досліджено сучасний механізм міжнародних інформаційних відносин у єврорегіональних суб’єктів транскордонного співробітництва. Розроблений методичний підхід щодо оцінки інструментів інтерактивного маркетингу в контексті аналізу он-лайн платформ у відповідних міжрегіональних інституційних об’єднань. Проаналізовано та надано характеристику європейських он-лайн платформ із ступенем використання інструментів інтерактивного маркетингу. Доведено, що сучасне інформаційне забезпечення з використанням необхідних маркетингових параметрів відіграє значну роль в підвищенні ефективності транскордонного співробітництва.


Ключові слова: інтерактивний маркетинг, транскордонне співробітництво, он-лайн платформи, маркетингові параметри, єврорегіони.


 DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.2 1. Воронкова В.Г. Становлення інформаційного суспільства як цивілізаційної парадигми розвитку сучасної України за доби глобалізації: теоретико-методологічні та праксеологічні виміри. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 270 с.

 2. Гощинський А.В., Бакушевич Д.Я. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій // Регіональна економіка. 2008. № 4. С. 63–71

 3. Пастернак О.І. Маркетингові механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Вип. 4. С. 24–32.

 4. Кравців І.К. Маркетинг сільських територій прикордонного регіону в умовах нових викликів європейської інтеграції: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: [спец.] 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» / Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України. Львів, 2017. 22 с.

 5. Чучка І.М., Дудич Є.І., Кузьмович В.М. Маркетинг у міжнародному регіональному співробітництві // Проблеми економічного і соціального розвитку регіону і практика наукового експерименту. 1997. Вип. 13. С 194–198.

 6. Жуков С.А., Чучка І.М. Впровадження маркетингових засад у транскордонне економічне співробітництво України з членами ЄС // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2007. № 1 (7). С. 240–248.

 7. Окландер М.А. О государственном маркетинговом регулировании // Экономика Украины. 2003. № 4. С. 80–81.

 8. Окландер М.А. Методика розрахунку ефективності територіального маркетингу // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. 2002. №1. С. 86–91.

 9. Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни. Київ: Наукова думка, 2002. 168 с.

 10. Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління // Маркетинг в Україні. 2003. № 6 (22). С. 31–37.

 11. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя / М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]. / за ред. М.А. Окландера. Одеса: Астропринт, 2017. 292 с.

 12. Іллященко С.М. Сучасні тенденції застосування інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг та менеджмент інновацій. 2011. № 4. С. 64–74.

 13. Ковальчук С.В., Ковінько О.М., Лісовський І.В. Роль цифрового маркетингу в активізації міжнародної бізнес-діяльності підприємств // Маркетинг і цифрові технології. 2018. № 1. C. 55–73.

 14. Єврорегіон «Прадід». URL: http://www.europradziad.pl (дата звернення: 5.07.2018).

 15. Єврорегіон «Про Європа Віадріна». URL: http://www.euroregion-viadrina.de (дата звернення: 5.07.2018).

 16. Єврорегіон «Єврорегіо». URL: http://www.euregio.eu (дата звернення: 5.07.2018).

 17. Мережа Enterprise Europe. URL: https://een.ec.europa.eu (дата звернення: 5.07.2018).

 18. База даних до ринку: Єврокомісія. URL: http://madb.europa.eu (дата звернення: 5.07.2018).

##submission.howToCite##
ГЕГЕДОШ, Крістіан Володимирович. Особливості становлення інтерактивно-інформаційного забезпечення в європейських інституціях транскордонної співпраці. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 24-43, вер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/43>. Дата доступу: 10 сер. 2022
Розділ
Статьи
переглянуто раз: