Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інормаційних технологій

 • Ірина Юріївна Івченко канд. екон. нак, доцент доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)
 • Тетяна Леонідівна Будорацька старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Одеський національний політехнічний університет (Одеса, Україна)

Анотація

У статті проведено дослідження застосування інструментарію економіко-математичного моделювання для підприємств, зайнятих у сфері цифрових технологій. Проведено аналіз існуючих економіко-математичних моделей, а також можливості їх застосування для прийняття рішень в системі управління персоналом IT-підприємства. Побудована динамічна оптимізаційна багатокритеріальна економіко-математична модель оптимального розподілу ІТ-проектів по ІТ-командах. Запропонований метод знаходження оптимального рішення з використанням розробленої економіко-математичної моделі.


Ключові слова: Senior Teacher of the Department of economical cybernetics and information technology, Odesa National Polytechnic University (Odesa, Ukraine)


 DOI: 10.15276/mdt.2.3.2018.4 


  1. Математичне та комп’ютерне моделювання економічних процесів: монографія / З.М. Соколовська, В.М. Андрієнко, І.Ю. Івченко, О.А. Клепікова [та ін.]; за ред. З.М. Соколовської. Одеса, 2016. 308 с.

 2. Ивченко И.Ю., Чугунов А.А., Ивченко О.И. Экономическое моделирование как инструмент управления ИТ-предприятием // Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямки розвитку: матеріали наук.-практ. конф. (м. Одеса, 29–30 жовт. 2015 р.). Одеса, 2015. С. 15.

 3. Вентцель Е.С. Элементы динамического программирования. Москва, 1964. 173 c.

 4. Мочерний С. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. Київ: Академія, 2001. 280 с.

 5. Классификация веб-сайтов: типы и виды интернет сайтов. Какие бывают сайты. URL: http://www.yanajy.com/sdelay-sam/vidy-sajtov.html (дата звернення: 04.09.2017).

 6. Калинина Л. Аутсорсинговые услуги в области информационных технологий: оценка качества. URL: http://www.stq.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 7. Полянский Ю.А. Критерии оценки эффективности отдельных видов функций, передаваемых на аутсорсинг, перспективы развития рынка аутсорсинга. URL: http://www.zdtmagazine.ru (дата звернення: 29.09.2017).

 8. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок / пер. з англ. В.Б. Колчанова. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 800 с.

 9. Doll, J., Eisert, U. (2014). Business Model Development and Innovation, a Strategic Approach to Business Transformation. The Business Transformation Journal, Vol. 11, pp. 7–15.

 10. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. Т.2, № 4. С. 64–74.

##submission.howToCite##
ІВЧЕНКО, Ірина Юріївна; БУДОРАЦЬКА, Тетяна Леонідівна. Розробка моделі розподілу ІТ-проектів на підприємствах галузі інормаційних технологій. МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 64-76, вер. 2018. ISSN 2523-434X. Доступно за адресою: <https://mdt-opu.com.ua/index.php/mdt/article/view/45>. Дата доступу: 20 жов. 2021
Розділ
Статьи
переглянуто раз: